Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/78

Click to flip

78 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1662
Qing bang voor Ming aanhangers op Taiwan, sloot handelspoorten
1759
Canton aangewezen als enige handelshaven met Cohong en Hoppo
1795
Drie opstanden (messianistisch/Witte Lotus), Heshen moet verslaan
1833
Einde theemonopolie EIC, staat engeland neemt het over
1839
Lin Zexu arriveert in Kanton (opium) | Opiumoorlog
1842
Eind opiumoorlog, verdrag Nanjing
1849
Hongersnood
1850
bevolking 410 milj
1851
Begin Nian opstanden na overstroming gele rivier | Hakka opstand: Taiping Tianguo | Zeng Guofan gevraagd milities, Lijin belasting, Li Hongzhang leerling
1853
Taiping Tianguo verrovert Nanjing
1854
Shanghai buitenlandse douaneinspectie
1855
tot 1861 zuidwestelijke moslimopstand
1856
Arrowoorlog | Taiping Tianguo broederstrijd
1860
Eind Arrowoorlog, nieuw verdrag Tianjin, Zomerpaleis platgebrand | Prins Gong onderhandelt, keizer gevlucht
1861
Begin Zelfversterkingsbeweging, 'kantoor voor algemene regeling' | Taiping Tianguo opgerold | Tongzhi kindkeizer, greep macht Cizi, weduwe, Prins Gong
1864
Nanjing valt | Taiping Tianguo grote chaos | Zeng Guofan wil demobiliseren, maar kan niet
1868
Eind Nian opstanden
1869
'kantoor voor algemene regeling' verliest macht
1895
Japan verrovert Taiwan | politieke 'study groups', snel verboden, bekendste Southern Study Society
1898
Boksers
1900
Bokseropstand
1901
(?) new policies / xinzheng
1905
Afschaffing examensysteem | Japan verslaat Rusland
1906
mensen naar buitenland voor bestuderen constitutineel model
1911
Einde Qing | Xinhai revolutie
1912
12 feb treedt Puyi af als leider (6 jaar) | National Assembly verkiezingen | en verder, Japan moedigt Koreanen aan om zich in Mandsjoerije te vestigen
1915
japan viel duits Shandong binnen, Twenty-one Demands
1916
tot 1926 6 presidenten en 25 kabinetten
1917
Sovjetrevolutie
1920
eerste oorlog warlords
1922
tweede oorlog warlords
1924
derde oorlog warlords
1925
Sun Yatsen dood door kanker, nationale held | may 30th movement
1926
Northern Expedition | Zhang Zuolin kreeg Beijing in handen
1927
Shanghai, Green Gang, purge 12 apr
1928
Chiang krijgt Beijing in handen, China herenigt | officieel eind warlordism (praktijk tot jaren 40) | afschaffing confucianisme | CCP leger in Jinggangshan, later verdreven naar Jiangxi
1931
japan begon een grotere dreiging te vormen | japan blaast stuk spoortweg in M op en geeft China de schuld
1930
compagne KMT tegen CCP
1931
compagne KMT tegen CCP | wet door Mao vrij huwelijk
1932
Jappen roepen Manchuguo uit, Puyi keizer | compagne KMT tegen CCP, moet terugtrekken vanwege problemen Mandsjoerije Japan
1933
5e compagne KMT tegen CCP slaagt
1934
confucianisme terug
1936
Zhang Xueliang ontvoert Chiang Kaishek
1937
bij Marco Polo Bridge begin oorlog tegen jappen | nov val Shanghai | dec Rape of Nanjing
1938
jun KMT prikt dijken door, honderdduizenden doded, houdt jappen niet tegen
1940
Wang Jingwei leider in Nanjing
1941
jun communisten aangevallen door KMT, eind United Front | dec Pearl Harbor
1944
Dixie Mission (contact VS CCP)
1945
aug Japan verslagen | overleg KMT CCP met George Marshall
1947
burgeroorlog CCP KMT | maa CCP trekt zich terug uit Yan'an, maar macht lag toch in NO | landreform movement, struggle sessions | overstromingen in zuiden, hongersnood in noorden | dec Mao: eind landreform, zette teveel kwaad bloed
1948
nov CCP controle N china | 15 dec overgave generaals KMT aan CCP
1949
21 jan Chiang vlucht naar Taiwan toen de CCP net buiten Shanghai was, razzia's | 1 okt People's Republic of China
1950
China valt Tibet binnen | Koreaanse oorlog
1953
Koreaanse oorlog afgelopen | aankondiging 5 jaren plan
1957
Hundred Flowers Movement
1958
Great Leap Forward
1959
Lushan Conferentie, kritiek Peng Dehuai | China valt Tibet weer binnen
1960
Great Leap Forward afgelopen, Mao verliest presidentschap PRC | Liu Shaoqi greep de macht | Chroestjov roept russen terug uit China vanwege GLF
1966
16 mei Culturele Revolutie
1968
Down to the Countryside movement
1969
CR officieel afgelopen
1970
heropening scholen
1971
sept aanslag Lin Biao op Mao, bij vluchten neergestort in vliegtuig in Mongolie | China treed toe tot VN, Taiwan eruit
1972
Nixon in China (VS bang voor Sovjetunie)
1973
Deng Xiaping keert terug op politieke toneel
1976
Hua Guofeng Premier | 5 apr Tiananmen Incident | apr Gang of Four zet Deng onder huisarrest na Tiananmen | 19 sep Mao Zedong dood | CR echt voorbij met arrestatie Gang of Four
1977
Deng terug maar onder Hua
1978
Deng Xiaoping nieuwe leider CCP | Four Modernisations officieel ingevoerd | handelsverdrag met Japan
1979
Democracy Wall beweging
1980
toename toerisme | een kind politiek
1983
afschaffing communes
1986
studenten opstanden voor politieke hervormingen
1987
China valt Tibet weer binnen
1989
Tiananmen protesten
1992
Japanse keizer Hesei in China | handelsbetrekkingen Zuid-Korea
1997
Hong Kong teruggegeven aan China
1998
Jiang Zemin in Japan
1999
Macau teruggegeven door Portugal