Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/75

Click to flip

75 Cards in this Set

 • Front
 • Back
consul
consulis
copia
copiae
cornu
cornus
corpus
corporis
filia
filiae
finis
finis
flumen
fluminis
miles
militis
mons
montis
navis
navis
nox
noctis
pugna
pugnae
regina
reginae
res
rei
vis
vis
vox
vocis
vulnus
vulneris
filius
filii
regnum
regni
civis
civis
civitas
civitatis
clamor
clamoris
exercitus
exercitus
exitus
exitus
femina
feminae
fenestra
fenestrae
locus
loci
loca
locorum
magister
magistri
manus
manus
mare
maris
pons
pontis
porta
portae
puella
puellae
puer
pueri
urbs
urbis
via
viae
villa
villae
vir
viri
aqua
aquae
auxilium
auxilii
bellum
belli
caput
capitis
dux
ducis
eques
equitis
equus
equi
imperator
imperatoris
infans
infantis
insula
insulae
pater
patris
pax
pacis
pedes
peditis
pes
pedis
servus
servi
spes
spei
telum
teli
turris
turris
aestas
aestatis
ager
agri
agricola
agricolae
animal
animalis
dea
daee
deus
dei
dies
diei
domus
domus
fuga
fugae
gladius
gladii
hiems
hiemis
hostis
hostis
oculus
oculi
palus
paludis
pars
partis
rex
regis
scutum
scuti
sella
sellae