Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/63

Click to flip

63 Cards in this Set

 • Front
 • Back
nam CONJ
for
dissimulo, dissimulare, dissimulavi, dissimulatus V
conceal
reservo, reservare, reservavi, reservatus V
reserve, spare
num ADV [XXXBX]
if, whether
fletus, fletus N M
crying, weeping
ingemo, ingemere, ingemui, ingemitus V
groan
flecto, flectere, flexi, flexus V
bend
miseror, miserari, miseratus sum V DEP
pity
antefero, anteferre, antetuli, antelatus V TRANS
place before, prefer
aspicio, aspicere, aspexi, aspectus V TRANS
look at
aequus, aequa -um, aequior -or -us, aequissimus -a -um ADJ
even
nusquam ADV
nowhere
fides, fidei N F
faith
eicio, eicere, ejeci, ejectus V TRANS
drive out
egens, (gen.), egentis ADJ
needy
excipio, excipere, excepi, exceptus V
receive
demens, dementis
crazy
reduco, reducere, reduxi, reductus V
restore
furia, furiae N F
fury
fero, ferre, tuli, latus V
bring, bear, carry off
augur, auguris N C
augur, prophet
horridus, horrida, horridum ADJ
wild, frightful
scilicet ADV
certainly
superus, superi N M
gods above
sollicito, sollicitare, sollicitavi, sollicitatus V
disturb
refello, refellere, refelli, - V
refute
equidem ADV
truly
numen, numinis N N
divine will, god
supplicium, supplici(i) N N
punishment
scopulus, scopuli N M
rock
ater, atra -um, atrior -or -us, aterrimus -a -um ADJ
black
ignis, ignis N M
fire
seduco, seducere, seduxi, seductus V
lead away
artus, artus N M
limb
adsum, adesse, adfui, adfuturus V
be near
improbus, improba, improbum ADJ
wicked
poena, poenae N F
penalty
manis, manis N M
shade
i ADJ (imos)
deepest
abrumpo, abrumpere, abrupi, abruptus V TRANS
break
aeger, aegra -um, aegrior -or -us, aegerrimus -a -um ADJ
ill
averto, avertere, averti, aversus V
turn away
aufero, auferre, apstuli, ablatus V TRANS
carry off, remove
linquo, linquere, liqui, lictus V
leave
metus, metus N M
fear
cuncto, cunctare, cunctavi, cunctatus V
delay, hesitate
suscipio, suscipere, suscepi, susceptus V
support
famula, famulae N F
maid
conlabor, conlabi, conlapsus sum V DEP
collapse
membrum, membri N N
member, limb
marmoreus, marmorea, marmoreum ADJ
marble
refero, referre, rettuli, relatus V
bring back
thalamus, thalami N M
bedroom
stratum, strati N N
bed, couch
repono, reponere, reposui, repositus V
put back
quamquam CONJ
although
lenio, lenire, lenivi, lenitus V TRANS
calm, soften
doleo, dolere, dolui, dolitus V
grieving
solor, solari, solatus sum V DEP
console
gemo, gemere, gemui, gemitus V
groan
labefacio, labefacere, labefeci, labefactus V
shake
exsequor, exsequi, exsecutus sum V DEP
follow
reviso, revisere, -, - V
revisit