Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/78

Click to flip

78 Cards in this Set

 • Front
 • Back
perpetuus, perpetua, perpetuum
constant (perpetual)
filius, fili m.
son
ita
so, thus
cibus, cibi m.
food
gratus, grata, gratum
grateful, pleasing
numerus, numeri m.
number
pauci, paucae, pauca
few (plural)
puer, pueri m.
boy
longus, longa, longum
long
carrus, carri m.
cart, wagon
medius, media, medium
middle, middle of
magister, magistri m.
teacher
parvus, parva, parvum
small
barbarus, barbari m.
foreigner
verus, vera, verum
true
equus, equi m.
horse
meus, mea, meum
my
locus, loci m.
place
inimicus, inimica, inimicum
unfriendly (as a substantive - enemy)
servus, servi m.
slave
clarus, clara, clarum
clear, famous
vir, viri m.
man
primus, prima, primum
first
populus, populi m.
people
altus, alta, altum
tall, high, deep
captivus, captivi m.
prisoner
miser, misera, miserum
unhappy, poor
terminus, termini m.
end, boundary
amicus, amica, amicum
friendly
liber, libri m.
book
pro
+ ablative = in front of, before, for
amicus, amici m.
friend (male)
tuus, tua, tuum
your (singular)
liberi, liberorum m. plural
children
reliquus, reliqua, reliquum
remaining, rest of
annus, anni m.
year
quintus, quinta, quintum
fifth
animus, animi m.
mind, courage
planus, plana, planum
level
ager, agri m.
field
sacer, sacra, sacrum
holy, sacred
deus, dei m.
god
malus, mala, malum
bad
colonus, coloni m.
settler
aequus, aequa, aequum
even, calm, just
nuntius, nunti m.
messenger
multus, multa, multum
many (much in singular)
socius, soci m.
comrade, ally
neque, nec
neque...neque
and not, nor
neither...nor
dominus, domini m.
master
magnus, magna, magnum
great, large, big
tardus, tarda, tardum
late, slow
durus, dura, durum
hard, harsh
numquam
never
novus, nova, novum
new, strange
publicus, publica, publicum
public
bonus, bona, bonum
good
aut
aut...aut
or
either...or
varius, varia, varium
varying, changing
singuli, singulae, singula
one at a time (plural only)
integer, integra, integrum
untouched, fresh
vester, vestra, vestrum
your (plural)
liber, libera, liberum
free
egregius, egregia, egregium
excellent, distinguished
sine
+ ablative = without
ibi
there
semper
always
pulcher, pulchra, pulchrum
beautiful, pretty
finitimus, finitima, finitimum
neighboring (as a substantive - neighbor)
firmus, firma, firmum
strong, firm
etiam
even, also
commodus, commoda, commodum
suitable, convenient
noster, nostra, nostrum
our
sub
+ abl (verbs of rest OR
+ acc (verbs of motion)

= under, close to
latus, lata, latum
wide
barbarus, barbara, barbarum
foreign (as a substantive - foreigner)
per
+ accusative = through
et...et
both...and