Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
KIR - csop.
Analeptikumok
Pszichostimulánsok
- amfetamin és szárm.
- kokain
- koffein, teofillin
KIR - Analeptikumok
hatásmech., szerek
nyúltvelõben szelektív módon gát. a légzõ- és vasomotor kp-t
magasabb ds-ban egyéb struktúrákat is -- vázizmok görcse
régen légz. és ker. elégtelenségben haszn.

doxapram - rövid T 1/2; intenzív osztályon infúzióban ritkán
KIR - Pszichostimulánsok - Amfetamin és szárm.
szerek
amfetamin
metamfetamin
metilfenidat
metilén-dioxi-metamfetamin (MDMA, ecstasy)
(fenfluramin)
KIR - Amfetaminszárm.
Perifériás hatások
indirekt szimpatotonikus hatás
NA-felszabadítás a végkészülékekbõl (mint az efedrin!)
KIR - Amfetaminszárm.
KIR hatások
monoaminokat szabadít fel: DA, A, NA, SE
éberség, önbizalom fok., hiperaktivitás, beszédkényszer, szex. késztetés fok., eufória, fáradtság csökk., koncentrációkép. nõ
KIR- Amfetaminszárm.
Abúzus
okok: fáradtság elkerülése vagy eufória
letargia, depresszió, hosszas alvás (depletálódott MA)
étvágy csökkenés, éhségközpont depr. miatt a táplálékfelvétel csökken
hallucinációk

pszichés dependencia erõs, fizikai minimális
KIR- Amfetaminszárm.
Th. felhasználás
figyelemhiányból adódó koncentrálóképesség-zavar
- dextro-amfetamin
- metilfenidat
narkolepszia
enuresis nocturna
elhízás -- ma már nem! nem hat
KIR- Amfetaminszárm.
Mellékhatások
perifériás indirekt szimpatotonikus hatások - vérnyomás emelkedik, vasospazmus (tüdõoedema, angina, agyvértés), aritmia
KIR: alvászavar, remegés, konvulzió

ecstasy: hõguta - hypertermia, perif. vasoconstr., hõterm. nõ, hõleadás csökk.
KIR- Amfetaminszárm.
Túladagolás
vizelet savanyítása
tüneti: béta blokk., alfa blokk., antikonvulzív szerek