Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/400

Click to flip

400 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
50-en desu.
50円です。
It's 50 yen.
Abunai!
危ない!
Look out!
Acchi e ike!
あっちへ行け!
Go away!
Aenakute samishii.
会えなくて淋しい。
I miss you.
Aitsu boku o megakete utta nda yo.
あいつ僕をめがけて撃ったんだよ。
He shot at me.
Akirameru na.
あきらめるな。
Don't give up!
Amegafuru kamo shirenai.
雨が降るかもしれない。
It may rain.
Ame ga futte iru.
雨が降っている。
It's raining.
Anata wa dou omoimasu ka.
あなたはどう思いますか。
How about you?
Anata wa dou?
あなたはどう?
How about you?
Anata wa tadashii.
あなたは正しい。
You're right.
Anzen unten de onegaishimasu.
安全運転でお願いします。
Drive safely.
Anzen unten shi nasai.
安全運転しなさい。
Drive safely.
Anzen unten shite kudasai.
安全運転してください。
Drive safely.
Anzen unten shite kudasai ne.
安全運転してくださいね。
Drive safely.
Anzen unten shite ne.
安全運転してね。
Drive safely.
Are ga watashi nodesu.
あれが私のです。
That is mine.
Arehanandesuka.
あれは何ですか。
What's that?
Arehanandesuka.
あれは何ですか。
What is that?
Arekkusu ni kiite mi nasai.
アレックスに聞いてみなさい。
Ask Alex.
Arigatougozaimasu!
ありがとうございます!
Thank you.
Arisu wa hohoenda.
アリスは微笑んだ。
Alice smiled.
Atama o hiyase.
頭を冷やせ。
Cool off!
Atari wa shizukada.
あたりは静かだ。
All is quiet.
Aa, kita kita.
あっ、来た来た。
Here he is!
Banji guai ga ii.
万事具合がいい。
All is well.
Banji yoroshii.
万事よろしい。
All is well.
Basu ni nori nasai.
バスに乗りなさい。
Take a bus.
Biifu o onegaishimasu.
ビーフをお願いします。
Beef, please.
Biru-kun, koko ni ki nasai.
ビル君、ここに来なさい。
Come on, Bill.
Boku no ogoridesu yo.
僕のおごりですよ。
It's on me.
Boku wa kimi o shinjiru.
僕は君を信じる。
I believe you.
Boku wa ie ni iru yo.
僕は家にいるよ。
I'm at home.
Boku wa ii kibunda.
僕はいい気分だ。
I feel fine.
Boku wa-chuu ni nyuurou.
僕は中に入ろう。
I'll get in.
Boku wa sugoku futotteru.
僕はすごく太ってる。
I'm so fat.
Boku wa sugoku futotteru.
僕はすごく太ってる。
I'm very fat.
Boku wa wakai.
僕は若い。
I'm young.
Mon'nashina nda.
文無しなんだ。
I'm broke.
Chikoku shita ne.
遅刻したね。
You are late.
Chotto, matte yo!
ちょっと、待ってよ!
Hey, wait up!
Daijoubuda yo.
大丈夫だよ。
You'll be OK.
Daijoubudesu yo.
大丈夫ですよ。
I'm OK.
Daijoubudesu yo.
大丈夫ですよ。
It's OK.
Daijoubu?
大丈夫?
Are you OK?
Darenimo wakaranai.
誰にも分からない。
No one knows.
Darenimo wakaranai yo.
誰にも分からないよ。
Who knows?
Dare ga sore o tsukutta nodesu ka?
誰がそれを造ったのですか?
Who built it?
Dashite kure.
出してくれ。
Let me out!
Deteike!
出て行け!
Get out!
Dokka ike.
どっか行け。
Beat it.
Dokka ike.
どっか行け。
Go away.
Dono kurai fukai?
どのくらい深い?
How deep?
Doushite damena no?
どうしてダメなの?
Why not?
Doushite watashina no?
どうして私なの?
Why me?
Douzo, osakini!
どうぞ、お先に!
Go ahead!
Douzo ohanashi kudasai.
どうぞお話下さい。
Go ahead.
E tto.
えっと。
Let me see.
Sawaruna!
触るな!
Hands off.
Genkidashite.
元気出して。
Cheer up!
Genki o dase yo.
元気を出せよ。
Cheer up!
Getsuyoubidesu.
月曜日です。
It's Monday.
Gomen'nasai.
御免なさい。
I'm sorry.
Gyuuniku ni shite kudasai.
牛肉にしてください。
Beef, please.
Hajiwoshire!
恥を知れ!
Shame on you!
Haji o shiri nasai!
恥を知りなさい!
Shame on you!
Hajimemashou.
始めましょう。
Let's begin.
Hajimemashou.
始めましょう。
Let's start.
Hakkiri ii nasai.
はっきり言いなさい。
Speak up!
Hanaseyo!
話せよ!
Talk to me!
Hanashikakeru na.
話しかけるな。
Don't talk!
Hanashite yo!
話してよ!
Talk to me!
Happoufusagarida.
八方塞がりだ。
We're sunk.
Haragahetta.
腹が減った。
I'm hungry!
Haragahetta.
腹が減った。
I'm hungry.
Hayaku irasshai.
早くいらっしゃい。
Come quick!
Hayaku oide.
早くおいで。
Come quick!
Hen'nano ̄.
変なのー。
That's weird.
Higitsune tsukaidesu.
火狐使いです。
I use Firefox.
Hikouki ga mieta.
飛行機が見えた。
I saw a plane.
Himadesu yo.
暇ですよ。
I'm free.
Akero.
開けろ。
Open up.
Akete kure.
開けてくれ。
Open up.
Honkida yo.
本気だよ。
I mean it!
Honkida yo.
本気だよ。
I'm serious.
Hontouna no.
本当なの。
Is that true?
Hontou?
本当?
Are you sure?
II hitodesu.
いい人です。
He is nice.
Okotteru no?
怒ってるの?
Are you mad?
Iken ga icchi shite iru.
意見が一致している。
We agree.
Ikite iru koto o jikkan suru.
生きていることを実感する。
I feel alive.
Ima daietto-chuuna no.
今ダイエット中なの。
I'm on a diet.
Ima iku yo.
いま行くよ。
I'm coming.
Ima kara iku yo.
今から行くよ。
I'm leaving.
Ima wa isogashii.
今は忙しい。
I'm busy now.
Ima, iku wa.
今、行くわ。
I'm coming.
Ima, isogashii no.
今、忙しいの。
I'm busy now.
Ima,-te ga hanasemasen.
今、手がはなせません。
I'm busy now.
Issho ni ki nasai.
いっしょに来なさい。
Come along.
Issho ni ki nasai.
いっしょに来なさい。
Come with us.
Itoshi teru.
愛してる。
I love you.
Jikan wa arimasu.
時間はあります。
I'm free.
Jinsei wa tanoshii.
人生は楽しい。
Life is fun.
Joudan wa yamete.
冗談はやめて。
Get serious.
Junbi deki teru?
準備できてる?
Are you ready?
Kanashiidesu.
悲しいです。
I'm sad.
Kanashimanaide kudasai.
悲しまないで下さい。
Don't be sad.
Kanjougaki o motte kite kure.
勘定書を持ってきてくれ。
Check, please.
Kanjougaki o tanomu yo.
勘定書を頼むよ。
Check, please.
Kare no koto wa wasure nasai.
彼の事は忘れなさい。
Forget him.
Kanojo ni koishite iru.
彼女に恋している。
I love her.
Kanojo no koto ga sukida.
彼女のことが好きだ。
I love her.
Kanojo wa 8-saida.
彼女は8才だ。
She is eight.
Kanojo wa hohoemimashita.
彼女は微笑みました。
She smiled.
Kanojo wa kare ni kamitsuita.
彼女は彼に噛みついた。
She bit him.
Kanojo wa kare o kanda.
彼女は彼を噛んだ。
She bit him.
Kanojo wa kare o uttaeta.
彼女は彼を訴えた。
She sued him.
Kanojo wa kare o butta.
彼女は彼をぶった。
She hit him.
Kanojo wa kuru kamo shirenai.
彼女は来るかもしれない。
She may come.
Kanojo wa ungaii.
彼女は運がいい。
She is lucky.
Kanojo wa yattsuda.
彼女は八つだ。
She is eight.
Kanojo o shitte iru.
彼女を知っている。
I know her.
Kao o arai nasai.
顔を洗いなさい。
Wash up.
Kare ga sukidesu.
彼が好きです。
I like him.
Kare ga yatte miru nda.
彼がやってみるんだ。
He tries.
Kare wa benkyou-chuudesu.
彼は勉強中です。
He's studying.
Kare wa hashitta.
彼は走った。
He ran.
Kare wa naiteita.
彼は泣いていた。
He was crying.
Kare wa seiippai doryoku shite iru.
彼は精一杯努力している。
He tries hard.
Kare wa atamagaii.
彼は頭がいい。
He's smart.
Kare wa byoukidesu.
彼は病気です。
He is sick.
Kare wa DJdesu.
彼はDJです。
He's a DJ.
Kare wa DJdesu.
彼はDJです。
He is a DJ.
Kare wa gaishutsu shite imasu.
彼は外出しています。
He's not in.
Kare wa gaishutsu shite imasu.
彼は外出しています。
He is not in.
Kare wa hara ga suwatte iru.
彼は腹が据わっている。
He has guts.
Kare wa hashiru.
彼は走る。
He runs.
Kare wa hidoku kirawa rete iru.
彼はひどく嫌われている。
He is hated.
Kare wa hitoribocchidatta.
彼は一人ぼっちだった。
He was alone.
Kare wa ii hitodesu.
彼はいい人です。
He is nice.
Kare wa kanojo ga sukida.
彼は彼女が好きだ。
He loves her.
Kare wa kanojo ni koishite iru.
彼は彼女に恋している。
He loves her.
Kare wa kousan shita.
彼は降参した。
He gave in.
Kare wa kuru koto ga dekiru.
彼は来る事が出来る。
He can come.
Kare wa tsuyoi.
彼は強い。
He's strong.
Kare wa uso o itte iru.
彼は嘘を言っている。
He is lying.
Kare wa uso o tsuite iru.
彼は嘘をついている。
He's lying.
Kibun soukaida yo.
気分爽快だよ。
I feel fine.
Kikanaide kure.
聞かないでくれ。
Don't ask.
Kinketsuna nda.
金欠なんだ。
I'm broke.
Kitekudasai.
来て下さい。
Please come.
Kiwotsukete unten shite kudasai.
気をつけて運転してください。
Drive safely.
Kiwotsukete!
気をつけて!
Take care!
Kocchi ni kite.
こっちに来て。
Come on!
Kochira de meshiagarimasu ka, soretomo o mochikaeridesu ka.
こちらで召し上がりますか、それともお持ち帰りですか。
Here or to go?
Koi ka na?
恋かな?
Is this love?
Kono hajishirazu!
この恥知らず!
Shame on you!
Ko raremasu ka.
来られますか。
Can you come?
Korenani?
これ何?
What's this?
Kousan shimasu.
降参します。
I give up.
Kumotte imasu.
曇っています。
It's cloudy.
Kimi ga hashire.
君が走れ。
You run.
Kimi wa dou dai?
君はどうだい?
How about you?
Kutakuta ni tsukaremashita.
くたくたに疲れました。
I'm exhausted.
Makasete!
任せて!
Trust me!
Makenai!
負けない!
I won't lose!
Manzokudesu.
満足です。
I'm satisfied.
Manzoku shite imasu.
満足しています。
I'm satisfied.
Megaitai.
目が痛い。
My eyes hurt.
Me ga mawaru hodo isogashii yo.
目が回るほど忙しいよ。
I'm frantic!
Me o samaseyo!
目を覚ませよ!
Wake up!
Mearii ga haitte kita.
メアリーが入ってきた。
Mary came in.
Mearii wa doushiteru?
メアリーはどうしてる?
How is Mary?
Mearii wa genki?
メアリーは元気?
How is Mary?
Mearii wa hashitta.
メアリーは走った。
Mary ran.
Michi ni mayotta ndesu ka.
道に迷ったんですか。
Are you lost?
Misete.
見せて。
Let me see.
Mochiron!
もちろん!
Of course!
Mochiron!
もちろん!
Definitely!
Mochiron.
もちろん。
Of course.
Mochiron sa.
もちろんさ。
Of course.
Monosugoku onakagasuiteiru.
ものすごくお腹がすいている。
I'm starved.
Monosugoku onakagasuiteiru.
ものすごくお腹がすいている。
I'm famished.
Monosugoku onakagasuiteiru.
ものすごくお腹がすいている。
I'm starving!
Monosugoku onakagasuiteiru.
ものすごくお腹がすいている。
I'm starving.
Mou 1-do yatte mi nasai.
もう1度やってみなさい。
Try again.
Mou 1-do yatte mi nasai.
もう1度やってみなさい。
Try it again.
Mouichido yatte mite.
もう一度やってみて。
Try again.
Mou ikanakereba narimasen.
もう行かなければなりません。
I must go now.
Mou ikanakucha.
もう行かなくちゃ。
I must go now.
Mou kutakutada yo.
もうくたくただよ。
I'm exhausted.
Mou manpukudesu.
もう満腹です。
I'm full.
Mou manpukudesu.
もう満腹です。
I'm so full.
Mou osoi wa yo.
もう遅いわよ。
It's late.
Mou kutakutada yo.
もうくたくただよ。
I'm worn out.
Mukou e ike!
向こうへ行け!
Go away!
Mukou e ike!
向こうへ行け!
Go away.
Mukou e ike!
向こうへ行け!
Get away!
Muryoudesu.
無料です。
It's free.
Chuu ni irete kudasai.
中に入れてください。
Let me in.
Chuu ni irete yo.
中に入れてよ。
Let me in.
Chuu ni irete.
中に入れて。
Let me in.
Nama o kanjiru.
生を感じる。
I feel alive.
Nande watashina no?
何でわたしなの?
Why me?
Nani ga okotta nda?
何が起こったんだ?
What's up?
Nani ni tsukau no?
何に使うの?
What for?
Nanite hayai ndarou.
何て速いんだろう。
How fast!
Nante kawaii ndeshou.
なんて可愛いんでしょう。
How cute!
Nante kotoda!
なんてことだ!
Oh no!
Nantekotta!
なんてこった!
Oh no!
Nantomoienai.
何とも言えない。
I can't say.
Nemui!
眠い!
I'm sleepy!
Nemuri nasai.
眠りなさい。
Go to sleep.
Nerujikan yo.
寝る時間よ。
It's bedtime.
Nesugoshi chatta.
寝過ごしちゃった。
I overslept.
Hito o karakawanaide.
人をからかわないで。
Don't kid me!
Nodo ga kawaita.
喉が渇いた。
I'm thirsty.
Ohanashi-chuu sumimasen.
お話し中すみません。
May I cut in?
Onaka ga ippaidesu.
お腹がいっぱいです。
I'm full.
Onaka ga pekopekodesu.
お腹がぺこぺこです。
I'm starved.
Onakagasuita. Oharagasuita.
お腹がすいた。
I'm hungry!
Oharagasuita. Onakagasuita.
お腹がすいた。
I'm hungry.
Oharaippaida.
お腹いっぱいだ。
I am full.
Omigoto!
お見事!
Fantastic!
Otsukaresamadeshita.
お疲れさまでした。
Thank you.
Omae tte Hide e yarouda.
お前ってひでえ野郎だ。
You're sick!
Ochitsui te.
落ちついて。
Calm down.
Ochitsui te.
落ちついて。
Play it cool.
Ochitsukeyo.
落ちつけよ。
Calm down.
Ochitsukeyo.
落ちつけよ。
Please relax.
Ochitsuki na.
落ちつきな。
Calm down.
Ochitsuki na.
落ちつきな。
Hey, relax.
Ochitsui te.
落ち着いて。
Calm down.
Ochitsuke yo.
落ち着けよ。
Calm down.
Ochitsuke yo.
落ち着けよ。
Take it easy.
Oi, mateyo!
おい、待てよ!
Hey, wait up!
Oki teru yo.
起きてるよ。
I'm awake.
Okite!
起きて!
Wake up!
Onaka aita!
おなか空いた!
I'm starving!
Ongaku ga kikoeru.
音楽が聞こえる。
I hear music.
Ooki sugiru wa.
大きすぎるわ。
It's too big.
Ore no CD janee ka.
俺のCDじゃねえか。
It's my CD.
Ore wa machigatte iru no ka.
俺は間違っているのか。
Am I wrong?
Ore wa machigatte iru no ka.
俺は間違っているのか。
Was I wrong?
Ore wa shiranai yo.
俺は知らないよ。
I don't know.
Oso sugiru.
遅すぎる。
Too late.
Oyasuminasai.
おやすみなさい。
Good night.
Rakushouda yo.
楽勝だよ。
It's easy.
Reisei ni kangaete miro yo!
冷静に考えて見ろよ!
Get real!
Rikouda ne.
利口だね。
He is smart.
Ryokou ga sukidesu.
旅行が好きです。
I love trips.
Ryoukaishimashita.
了解しました。
I understand.
Ryoukai.
了解。
No problem.
Saa hajimemashou.
さぁ始めましょう。
Let's begin.
Saa hajimemashou.
さぁ始めましょう。
Let's start.
Saa, iku zo.
さあ、行くぞ。
Let's go.
Saa, iku zo.
さあ、行くぞ。
Here we go.
Saa, isoi de.
さあ、急いで。
Come on!
Saa, isoi de.
さあ、急いで。
Hurry up!
Saa, issho ni koi yo.
さあ、一緒に来いよ。
Come along.
Saa, issho ni koi yo.
さあ、一緒に来いよ。
Come with us.
Saa, tsukimashita yo.
さあ、着きましたよ。
This is it.
Samishiidesu.
淋しいです。
I'm lonely.
Samui.
寒い。
It's cold.
Sanpo o shita.
散歩をした。
I took a walk.
Sanseidesu.
賛成です。
I agree.
Seiippai yattemi nasai.
精一杯やってみなさい。
Try hard.
Seikouda!
成功だ!
We did it!
Seikouda!
成功だ!
We succeeded!
Shigoto ga hitsuyouda.
仕事が必要だ。
I need a job.
Shigoto kubi ni natta.
仕事クビになった。
I was fired.
Shinpai suru na.
心配するな。
Never mind!
Shiranai.
知らない。
I don't know.
Shitsureishimashita.
失礼しました。
Excuse me.
Iroppoi josei.
色っぽい女性。
She is a fox.
Shusseki shimasu.
出席します。
I'll attend.
Sonotouri!
その通り!
That's right!
Sono koto o kakushin shite iru.
そのことを確信している。
I am sure.
Sono koto o kakushin shite iru.
そのことを確信している。
I'm certain.
Sore keshite.
それ消して。
Turn it off.
Sore ga shigotodesu.
それが仕事です。
It's work.
Sore ga shigotodesu.
それが仕事です。
It's my job.
Sore wa atarashiidesu.
それは新しいです。
It's new.
Sore wa atarashiidesu.
それは新しいです。
It is new.
Sore wa boku no ogorida.
それは僕のおごりだ。
It is on me.
Sorehanandesuka.
それは何ですか。
What's that?
Sorehanandesuka.
それは何ですか。
What is that?
Sore wa watashi no CDdesu.
それは私のCDです。
It's my CD.
Sore wa watashi no shigotodesu.
それは私の仕事です。
It's my job.
Sore ja osakinishitsurei shimasu.
それじゃお先に失礼します。
I'm leaving.
Subarashii!
素晴らしい!
Terrific!
Subarashii!
素晴らしい!
Fantastic!
Sugoi zo!
すごいぞ!
Awesome!
Sugoi!
すごい!
Wow!
Sugoidesu ne.
すごいですね。
It's amazing.
Sugoi janai!
すごいじゃない!
It's amazing.
Sugoi zo!
すごいぞ!
Terrific!
Sugoi zo!
すごいぞ!
Fantastic!
Sugoi zo!
すごいぞ!
Wonderful!
Sugu mairimasu.
すぐ参ります。
I'm coming.
Sugu mairimasu.
すぐ参ります。
Here I come.
Sumimasen.
すみません。
I'm sorry.
Tachi nasai.
立ちなさい。
Stand up!
Tachiiri o kinzu.
立ち入りを禁ず。
Keep out.
Tamago o hitotsu yudete yo.
卵を一つ茹でてよ。
Boil one egg.
Tamago o yoku kakimazemasu.
卵をよくかき混ぜます。
Beat the eggs.
Tanoshinde ki nasai.
楽しんできなさい。
Have fun.
Tanoshinde ne.
楽しんでね。
Have fun.
Tasuketekudasai.
助けてください。
I need help.
Te wa suite imasu yo.
手は空いていますよ。
I'm free.
Tetsudaou ka.
手伝おうか。
Can I help?
Yuka ni fusero!
床に伏せろ!
Get down!
Tonii wa dokoda.
トニーはどこだ。
Where's Tony?
Tori ga saezuru.
鳥が囀る。
Birds sing.
Tori wa naku.
鳥は鳴く。
Birds sing.
Tori wa tobu.
鳥は飛ぶ。
Birds fly.
Tori wa utaimasu.
鳥は歌います。
Birds sing.
Nengetsu ga tatta.
年月が経った。
Years passed.
Tsugi wa dare.
次は誰。
Who is next?
Tsukareta?
疲れた?
Are you tired?
Tsukarete iru nda.
疲れているんだ。
I'm tired.
Ude ga itamu.
腕が痛む。
My arm hurts.
Ushiro o miro.
後ろを見ろ。
Look back!
Wakatteru.
分かってる。
I got it.
Wakatteru.
分かってる。
I understand.
Wakarimasu ka.
分かりますか。
Do you follow?
Wakatta!
分かった!
Got it!
Wakatteru.
分かってる。
Got it!
Wakatteru.
分かってる。
I know.
Wareware wa doko ni imasu ka?
我々はどこにいますか?
Where are we?
Watashi ga demasu.
私が出ます。
I'll get it.
Watashi ga haraimashou.
私が払いましょう。
I'll pay.
Watashi ga haraimashou.
私が払いましょう。
Let me pay.
Watashi ga haraimasu.
私が払います。
I'll pay.
Watashi ga machigatte imashita.
私が間違っていました。
I was wrong.
Watashi ga chanto yarimasukara.
私がちゃんとやりますから。
I'll do it.
Watashi ga sore o tsukaimasu.
私がそれを使います。
I use it.
Watashi ga yarimasu.
私がやります。
I'll do it.
Watashi wa, menboku marutsubureda.
私は、面目丸潰れだ。
I lost face.
Watashi wa anata o aishiteimasu.
私はあなたを愛しています。
I love you.
Watashi wa dochira mo sukidesu.
私はどちらも好きです。
I like both.
Watashi wa koko de tabemasu.
私はここで食べます。
I eat here.
Watashi wa totemo sabishii.
私はとても寂しい。
I'm lonely.
Watashi mo irete kudasai.
私も入れてください。
Let me in.
Watashi mo okonatta.
私も行った。
I also went.
Watashi mo okonatta.
私も行った。
I went, too.
Watashi mo nakama ni irete.
私も仲間に入れて。
Count me in.
Watashi mo sanka sa sete kudasai.
私も参加させてください。
Let me in.
Watashi no kata ga segatakai.
私の方が背が高い。
I am taller.
Watashi no ogorida.
私のおごりだ。
I'll pay.
Watashi no ogorida.
私のおごりだ。
It's on me.
Watashi to issho ni ki nasai.
私といっしょに来なさい。
Come with me.
Watashi tte nonkina no.
私ってのんきなの。
I'm easygoing.
Watashi wa binboudesu.
私は貧乏です。
I'm poor.
Watashi wa chuugokujindesu.
私は中国人です。
I am Chinese.
Watashi wa eiga ga daisukidesu.
私は映画が大好きです。
I love movies.
Watashi wa faiafokkusu o tsukatteimasu.
私はファイアフォックスを使っています。
I use Firefox.
Watashi wa faiafokkusu o tsukattemasu.
私はFirefoxを使ってます。
I use Firefox.
Watashi wa fuyu ga sukidesu.
私は冬が好きです。
I like winter.
Watashi wa hashiru koto ga dekiru.
私は走ることができる。
I can run.
Watashi wa hon o utta.
私は本を売った。
I sold a book.
Watashi wa ie ni ita.
私は家にいた。
I was at home.
Watashi wa ima isogashii.
私は今忙しい。
I'm busy now.
Watashi wa ishidesu.
私は医師です。
I'm a doctor.
Watashi wa isogashii.
私は忙しい。
I'm busy.
Watashi wa jiyuu no mida.
私は自由の身だ。
I'm free.
Watashi wa kamaimasen yo.
私は構いませんよ。
I don't mind.
Watashi wa karada wa kenkoudesu.
私は体は健康です。
I'm healthy.
Watashi wa kouhii ga daikiraidesu.
私はコーヒーが大嫌いです。
I hate coffee.
Watashi wa koukishin ouseina nodesu.
私は好奇心旺盛なのです。
I'm curious.
Watashi wa koukishin ouseina nodesu.
私は好奇心旺盛なのです。
I am curious.
Watashi wa kyabia o tabeta.
私はキャビアを食べた。
I ate caviar.
Watashi wa menboku o ushinatta.
私は面目を失った。
I lost face.
Watashi wa nihonjindesu.
私は日本人です。
I am Japanese.
Watashi wa oyogemasu.
私は泳げます。
I can swim.
Watashi wa oyogu koto ga dekimasu.
私は泳ぐことが出来ます。
I can swim.
Watashi wa pen o motte iru.
私はペンを持っている。
I have a pen.
Watashi wa rokku ga sukidesu.
私はロックが好きです。
I love rock.
Watashi wa shiawase ni kanjiru.
私は幸せに感じる。
I feel happy.
Watashi wa sore o mita nodesu.
私はそれを見たのです。
I've seen it.
Watashi wa sukii no shikata o shitte imasu.
私はスキーの仕方を知っています。
I can ski.
Watashi wa teepu o kaimasu.
私はテープを買います。
I buy tapes.
Watashi wa tonii kimigasukidatta.
私はトニー君が好きだった。
I liked Tony.
Watashi wa tsukareta.
私は疲れた。
I was tired.
Watashi wa tsukarete ita.
私は疲れていた。
I was tired.
Watashi wa yuufou o mimashita.
私はUFOを見ました。
I saw a UFO.
Watashi o mi nasai.
私を見なさい。
Look at me.
Watashi o mite.
私を見て。
Look at me.
Watashitachi to issho ni ki nasai.
私達と一緒に来なさい。
Come along.
Watashitachi to issho ni ki nasai.
私達と一緒に来なさい。
Come with us.
Watashitachiha kokoromite imasu.
私たちは試みています。
We try.
Yokattadesu ne.
良かったですね。
Good for you.
Yorudatta.
夜だった。
It was night.
Youi wa ii kai.
用意はいいかい。
Are you ready?
Youjin shi nasai.
用心しなさい。
Take care!
Yuurei wa sonzai suru.
幽霊は存在する。
Ghosts exist.
Zan'nenda!
残念だ!
What a pity!
Zan'nendesuga.
残念ですが。
I'm sorry.
Zan'nendesuga.
残念ですが。
What a pity.
Zehi-sou shiyou.
ぜひそうしよう。
Why not?