Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/38

Click to flip

38 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
cum e Psihanaliza(ca metoda de terapie) comparativ

terapia lui Rogers NON_directiva ce inseamna ?
psihanaliza e autoritara (metoda)

nu pregatea o reteta pe care s-o urmeze clientul
Cite(curente considerate in psihologie forte mari) Forte sint
considerate in psihologie ? enumerati
1 behaviorism
2 psihanaliza
3 Umanista
4 Trans_personala
actul de nastere al
psihologiei STIINTIFICE moderne
in care an ,odata cu ce ,unde,cine?
1879-act de nastere

odata cu infiintarea primului
Laborator de psihologie EXPERIMENTALA
Wundt ,Leipzig
ce reprezinta infiintarea primului laborator de psihologie experimentala ?
actul de nastere
al psihologiei Stiintifice moderne
Cum are loc Marea schisma din 1912 a Scolii psihanalitice ?

Ce psihologii se dezvolta ulterior schismei?
prin desprinderea
lui Adler si Young (psihologi dizidenti)

Adler dezvolta psihologia individuala(scoala Wiena 1910)
Young dezvolta psih.analitica (sc. Zurich 1913)
incercarea de rezistenta impotriva
psihologiei introspectioniste "rupte de viata
a fost care curent psihologic,fara extensiune mare si acum perimat
existentiala (psihologia,curentul)

Titschner(1867-1927 .SUA.univ Cornelll
Titchener a fost studentul lui ?
Wundt
Behaviorismul a fost fondat de ?


a cita forta a psihologiei este ?
Watson ....John.B

prima Forta apoi psihanaliza si apoi umanista..cognitiva

a respins studierea proceselor mentale in favorea
studierea comportamentului si a factorilor externi
Gestaltismul a fost fondat de


gestaltismul sau psihologia cui ?


gestaltistii dau prioritate cui ?

s-a dezvoltat ca reactie impotriva cui ?
este o exagerare....o extrema ?
Wertheimer...

gestaltismul psihologia configuratiei

dau prioritate :
intregului ,structurii formei,
form or shape

atomismului asociationistilor
Gestalt

"form or shape"- focused on perception & problem solving.

The school of thought (founded by Max Wertheimer) that claimed we perceive and think about wholes rather than simply about combinations of separate elements.

In other words...the whole is NOT = to the sum of the parts

Example: look at geese flying south for the winter in a "V" formation. If you look at individual geese, you do not see the "V" shape, only a couple of birds flying - but, if you look at the entire flock, you see the form and structure.
cine a introdus hipnoza ca sa-si vindece pacientii ?
Freud Sigmund

.....
He was introduced to hypnosis - he tried this on one of his patients who, after undergoing hypnosis, was cured of all physical ailments.
psih_analiza
are o _ _ _ _ ipostaza
si anume :
3 tripla
1.PROCEDEU cercetare
2.metoda de tratament
3 disciplina stiintifica
a doua topica a lui Freud

structura psihismului uman consta :
psihicul e compus din
Sine
Eu
Supra_Eu

si dupa 1920 Eu ideal
prima topica Freud ( iceberg)
afirmata cind (anii)?
afirma ca
structura psihismului uman consta in ce ?
inainte de 1920

structura psihismului uman consta in :
Inconstient
Preconstient
Constient
enumerati citeva dintre arhetipurile lui Jung
Persona -masca
Anima - partea feminina din barbat
Animus -partea masculina din femeie
Umbra
care-i paradoxul
psihologiei enuntat de Ebbinghaus ?
trecut lung si istorie scurta
ce introduce nou Jung ?

notiuni concepte (paradigma)curent
psihologia Analitica
notiunea de arhetip
inconstientul colectiv(arhaic,transpersonal)
(cel personal freud)
procesul de individuare
principiul SINCRONISMULui enuntat in 50 alaturi de Pauli
Jung si mai cum ?
Carl Gustav
care e
arhetipul central
la Jung ?

descrieti arhetipul central
ce legatura e intre arh central si individuare
Sine le este arhetipul central

nucleul spiritual
de ordine si
de sens interior

individuarea e procesul de cunaostere a Sinelui
ce include (inseamna) neo_freudism
si ce caracteristica comuna au ?
neo_freudism ul
include toate curentele psih_analitica aparute dupa 1930
resping pan_sexualismul freudian
ce e arhetipul ?
model arhaic = arhetip
ce idee dezvolta
psihologia analitica
a lui Jung ?
dezvolta ideea in_constientului colectiv
mai adinc decit inconstientul personal a lui Freud
inconstientul colectiv contine arhetipurile( modele arhaice) Sine ,persona,anima animus umbra
exemple neofreudisti
culturalisti ( psihanaliza sociala ) americana
Fromm
Horney Karen
Sullivan
existentialisti
Sartre
Szondi
didier Anzieu autoanaliza
Lacan fara n jaques maria
sinonime pt SENSIBIL
manifest
vizibil ,
se poate simti ,vedea

nu e ascuns ca latentul
care a fost principala limita freudismului
pansexualismul
importanta cui reabiliteaza
si neo_freudistii Jung ,Adler simultan cu respingerea pansexualismului ?
reabiliteaza importanta

factorilor socio-culturali
care e cel mai LONGEVIV curent
din istoria psihologiei universale
cu toate metamofozele sale a rezistat si s-a dezvoltat
psih_analitic
cum se numeste propriul sistem inventat de Adler ?
psihologie individuala
prin sistemul sau ,Adler initiaza o revansa a cui

impotriva cui
revansa a socio-culturalului impotriva biologismului freudian
neo freudismul de dupa 30
inseamna cite tipuri de psihanaliza ?...
si care
2 doua

1.sociala (culturalista) americana
2.existentialista

1 horney,Sullivan,Fromm
2 sartre zondi anzieu ,Lacan
cum a fost supra_numit Lacan
jacques Marie
de catre paul eluard ?
salvator dali al psihanalizei
rpimul cuvint ce va vine in minte cind spuneti Lacan ?
hermeneutica psihanlaitica

inconstientul e strucutrat ca un limbaj
ce cere Lancan
si cum prin ce modalitate ce propune ?
Lacan cere reintoarcerea la Freud
printr-o hermeneutica psihanalitica
lacan ce sustine in privinta IN_constientului
inconstientul e structurat ca un limbaj

inconstientul e de fapt discursul celuilalt(individ grup organizatie)
hermeneutica nu maieutica

ce inseamna hermeneutica ?
lamurirea interpretareacritica explicarea exegeza textelor vechi

gr. hermeneutike < hermeneuein – a interpreta, hermeneus – interpret].
maieutica Socrate
metodă prin care se urmăreşte ajungerea la adevăr pe calea discuţiilor, a dialogului

a scoate la iveală, prin întrebări şi răspunsuri dibace, cunoştinţele juste pe care le aveau în minte interlocutorii săi
arhetipuri
sinonime
tipare ,modele arhaice
predispozitii psihice innascute
forme pre_existente
Jung
arhetipuri universale exemple

care sint arhetipurile cele mai dezvoltate
comparativ cu altele si de aceea influenteaza psyche
mama copilul Dumnezeu,moartea,puterea,intelepciuena batrinului ,eroul astea-s arhetispuri universale

arhetipurile cele mai dezvoltate Sinele persona anima animus
influenteaza psyche (totalitatea proceselor constiente si inconstiente)
ce este freud si ce este Jung
jung un restaurator si si freud un dinamitard

diferentele intre f si j j demonstreaza ca omul e modelat atit de trecut cit si de viitorul sau iar freud persona e prizonier si victima a trecutului
ce insemna libido la JUng si ce la Freud


diferenta aceasta constituie unul dintre pctele de dezacord cu freud sau nu?
care e pctul principal de dezacord cu freud
si ce constituie
Eenergia si Fforta generalizata a persoanei - libido
la Jung
doar E energia sexuala -la freud libido

enrgiii sublimate in larousse libido