Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/47

Click to flip

47 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Tá sé
He is, it is
TAW* Shay*
Tá sí
She is
TAW* Shee
Tá mé
I am
TAW* may
fuar
cold
FOO-uhr
mór
big
mohr
te
hot
te
óg
young
ohg
sean
old
shan
lán
full
law*n
fear
man
far
cat
cat
kaht
bean
woman
ban
cailín
girl
kah-LEEN
bord
table
bohrd
ard
high, tall
ahrd
gairid
short
GAH-rid
anseo
here
un-SHUH
ansin
there
un-shin
fada
long
FAH-duh
bosca
box
BOHSK-uh
íseal
low, short
EE-shuhl
sráid
street
sraw*d
agus
and
AH-guhs
láidir
strong
LAW*-dir
tanaí
thin
TAH-nee
ramhar
fat
ROU-wuhr
cam
crooked
koum
Tá fear anseo.
A man is here.
Tá Seán anseo.
John is here.
Tá bean agus fear ansin.
A man and a woman are there.
Tá Bríd láidir.
Bridgit is strong.
Níl sé mór
He/it is not big.
Ní mé fuar.
I am not cold.
Níl Seán ramhar.
John is not fat.
An bhfuil fear ansin.
Is a man there?
Tá bean agus fear ansin.
A man and a woman are there.
Tá Bríd láidir.
Bridgit is strong.
Níl Seán ramhar.
John is not fat.
An bhfuil fear ansin?
Is a man there?
An bhfuil Nóra óg?
Is Nora young?
An bhfuil bosca ansea?
Is there a box here?
Dia duit, a (name).
Hello, (name).
Dee-uhs git, uh (name).
Dia's Muire duit, a (name).
Hello, (name).
Dee-uhs Mwir-uh git, uh (name).
Conas tá tú?
How are you?
KUN-uhs TAW*too
Tá mé go maith.
I am well.
TAW* may* goh MAH
agus conas Tá tú féin?
and how are you?
AH-guhs KUN-uhs TAW* too fay*n
Tá mé go maith, leis.
I am well, too.
TAW* may goh MAH, lesh