Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/135

Click to flip

135 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ba
(partícula utilitzada per suavitzar el to)
bëi
(classificador: got, tassa)
别的
bié de
bu
no
cài
verdures, plat (de menjar)
餐厅
cäntïng
restaurant, menjador
chï
menjar (verb)
吃饭
chïfàn
menjar (substantiu)
除了。。。以外
chúle...yîwài
a més de... / amb l'excepció de...
vinagre
cuò
malament, erroni, equivocat
de
(partícula possessiva o descriptiva)
点菜
diâncài
demanar plats (en un restaurant)
点儿
diânr
una mica
döu
tothom
豆腐
dòufu
tofu (formatge de soja)
对不起
duìbuqî
perdó
duö
molts / quants? / com de... (seguit d'adjectiu)
多少
duöshâo
quant? / quantitat
è
tenir gana, afamat
èr
dos (numeral)
fàn
menjar (substantiu), aliments / arròs cuit
fàng
posar, afegir, emplaçar
饭馆(儿)
fànguân(r)
restaurant
服务
fúwù
servir
服务员
fúwùyuán
cambrer
ge
(classificador general)
gêi
donar, oferir / per
gòng
en total
gòu
prou, suficient
hái
encara
还是
háishì
o (interrogatiu) / millor
hâo
bé, bo, d'acord
好吃
hâochï
deliciós (menjar)
好象
hâoxiàng
semblar, ser com
beure
hên
molt
红烧
hóngshäo
estofat en salsa de soja
黄瓜
huángguä
cogombre
极(乐)
jí(le)
extremadament
家常
jiächáng
casolà
jiàn
veure, mirar
饺子
jiâozi
farcellets (de verdura o carn)
jìn
entrar, avançar
今天
jïntiän
avui
jiù
(indicador de proximitat física)
tenir set, assedegat
可乐
kêle
cola
kuài
unitat de moneda (iuan)
kuài
ràpid, de pressa, feliç
picant
lái
venir, arribar
lâo
vell, persona gran (d'edat)
le
(partícula)
prunera, (cognom)
liâng
dos (amb classificador) / (unitat de pes de 50 g.)
凉拌
liángbàn
menjar fred amanit amb salsa
ma
(partícula interrogativa)
mâi
comprar
卖完(了)
màiwán(le)
esgotat, exhaurit
mài
vendre
máo
dècim de moneda
méi
no (verb tenir)
米饭
mîfàn
arròs cuit
明儿
míngr
demà (en el dialecte de Pequín)
aquell
ne
(partícula interrogativa general)
néng
poder, energia, capacitat, aptitud
tu
niú
bou, vaca
牛肉
niúròu
carn de bou
pán
plat, safata / preus (classificador)
啤酒
píjiû
cervesa
píng
(classificador: ampolla, flascò)
qián
diners
qîng
si us plau
请问
qîng wèn
disculpi la pregunta
calent, calorós
rén
persona
ròu
carn
sän
tres (numeral)
上菜
shàngcài
servir plats, servir menjar
pollastre
什么
shénme
què?
shí
deu (numeral)
shì
ser
师傅
shïfù
mestre, senyor (referit al personal de servei)
quatre (numeral)
vegetarià, de verdures
suän
agre
酸辣汤
suänlàtäng
sopa agra-i-picant
táng
sucre
täng
sopa
糖醋鱼
tángcùyú
peix en salsa agredolca
tián
dolç
天气
tiänqì
temps
wán
acabar, esgotar-se
wân
bl
晚饭
wânfàn
vespre, nit / tard
wáng
rei, (cognom)
wèi
(classificador de respecte per a persones)
味精
wèijïng
glutamat monosòdic
位子
wèizi
seient
问题
wèntí
problema, pregunta
jo
我们
wômen
nosaltres
cinc (numeral)
xiän
primer, abans, per endavant
先生
xiänsheng
senyor
小姐
xiâojie
seyoreta
西餐
xïcän
menjar occidental
谢谢
xièxie
gràcies
学生
xuésheng
estudiant
yào
voler, desitjar / important / (indica futur)
un (numeral)
一点儿
yïdiânr
una mica
yôu
tenir, haver
peix
zài
a, en
zài
un altre cop
怎么
zênme
com? / de quina manera?
zhäng
(classificador: objectes plans)
zhâo
donar canvi
zhè
aquest
这些
zhèxië
aquests
这么
zhème
tan, tant
中餐
zhöngcän
menjar xinès
桌子
zhuözi
taula
zuò
fer, produir
kâo
rostir, coure al forn
烤鸭
kâoyä
ànec al forn
ànec
zhü
porc
猪肉
zhüròu
carn de porc
羊肉
yángròu
carn d'ovella