Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
care a fost marea promisiune a Mach-istilor ?o psihologie fara ce?

adica o stiinta a cui .intrutotul cum ?
o psihologie fara meta_fizica

adica o stiinta a naturii intrutotul "pozitiva"
Ist psih-Spiru Haret-Nicola-187pag
1.Mach ce era ca profesie
si in psihologie ce ?(1838-1916)
profesor de fizica si matem .. Praga
dar si
experimentalist in psihologie
In ce situatie circumstanta a psihologiei e discutat Mach Ernest ?

cind a aparut aceasta 'situatie' in psihologie ?
de ce a aparut pe fondul cui ?

ce insemna cr_ _ _ psihologiei dupa Mach ?
in Criza psihologiei

in pragul secolului XX

pe fondul unor ploemici epistemologice

criza psih= "pierderea obiectului muncii"

Istoricii declara laconic : pe fondul unor polemici epistemologice ,in paragul secolului 20 a aparut criza psihologiei
teza centrala a lui Mach :

pierderea obiectului muncii=
disolutia dintre cele 2 forme de experienta intr-o "substanta neutra'

Cine se tese din aceasta substanta neura ?
si Fizicul si psihicul se 'tes" din aceasta substanta neutra
1.Mach a fost influentat de formulele lui F_ _ _ _ _ r in psiho_fizica
si
probabil cu precadere
de relatia logaritmica dintre stimulii care si senzatii .

2deasemenea Mach a fost preocupat de dihotomia lui ?

3 in ce context apare Mach cu aceste preocupari ,explicatii,teza centrala
1Mach a fost influentat de formulele lui Fechner in psiho_fizica

rel.logaritmica dintre
stimulii fizici si senzatie

2 dihotomia lui Wundt (dihotomia operata de Wundt)

3 in criza psihologiei apare Mach cu teza lui centrala despre substanta neutra din care se tes si fizic si psihic cu consecinta :empirio_criticista
3 dihotomia lui Wundt
(dihotomia operata de Wundtin privinta experientei:
-A "asupra obiectelor lumii fizice",
"experienta fizica" ,obiect al stiintelor naturii

-B "nemijlocita", " asupra faptelor de constiinta " obiect al psihologiei
1Ce pretentii a avut mach_ismul

2ce raminea metafizica la acel moment
cind a apaut machismul ?

3in 1898 R.Willy a publicat o brosura numita cum ?si era impotriva cui

4astazi putem spune ca starea critica a psihologiei
a aparut DOAR unde ?
1pretentii de rezolvare pozitiva
a problemelor stiintelor naturii si psihologiei

2metafizica raminea un opozant incomod

3brosura Criza psihologiei -Willy
impotriva lui Wundt si Bretagno

4 Doar in planul dezbaterilor filozofice
Doar in planu dezbaterilor filozofice .De fapt in deceniile care au urmat
avintul cercetarilor experimentale si al aplicatiilor
a facut pe un autor sa exclame :A fost sau n-a fost criza ,bine ca a trecut :)
epistemologia
episteme logos

ce inseamna, ce este
greaca
cunoastere = studiu
-Teoria cunoasterii stiintifice
-parte a gnoseologiei care studiaza
procesul cunoasterii asa cum se desfasoara in cadrul stiintelor
dihotomie
fr dichotomie
diviziune in 2 parti a unui concept

gr dichotomos= taiat in doua