Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/93

Click to flip

93 Cards in this Set

 • Front
 • Back
manuscript
scenario
script
hand·rit
n ( -s, -)
movie
bíó·mynd
f (-ar, -ir)
popular
vin·sæll
adj
both . . . and
bæði . . . og
abroad
erlendis
adv
talent
ability
hæfi·leik/i
m ( -a, -ar)
thrilling
exciting
spennandi
adj
future
fram·tíð
f ( -ar)
critics
gagn·rýni
f
movie
kvik·mynd
f ( -ar, -ir)
winter
vet/ur
m ( -rar, -ur)
small

small-
smá/r
( comp smærri,
superl smæstur )

smá-
outdoors
outside
úti
during
for
in
at
(time)
um
with
at
hjá
his
her
their
sinn
3rd pers sg pron poss refl
( f sg sín,
n sg sitt ,
m pl sínir ,
f pl sínar ,
n pl sín )
sad
melancholy
depressed
þung·lyndur
special
unusual
sér/stakur
adj ( f -stök)
intelligent
gáf/aður
adj ( f -uð)
energetic
hard-working
efficient
dug·legur
adj
sociable
félags·lyndur
adj
move
change address
flytja
(acc)
( flutti, flutt)
from
úr
lazy
latur
adj (f löt)
stupid
heimskur
adj
yellow
gulur
adj
brown
brúnn
adj
blue
blár
adj
folk
people
fólk
n ( -s)
clear
sharp
skýr
adj ( f skýr)
spectator
onlooker
á·horf/andi
m (-anda, -endur)
sympathy
samúð
f ( -ar)
difficult
hard
erfið/ur
relationship
sam/band
n ( -bands, -bönd)
main role
aðal·hlutverk
n (-s, -)
computer
tölv/a
f ( -u, -ur)
advertisement
aug·lýsing
f (-ar, -ar)
day

--
today
dag/ur
m ( -s, -ar)
--
í dagur
thursday
fimmtu·dag/ur
m ( -s, -ar)
friday
föstu·dag/ur
m ( -s, -ar)
when
hvenær
adv
where
where to
hvert
adv
quarter of an hour
kortér
n ( -s, -)
Saturday
laugar·dag/ur
m (-s, -ar)
Monday
mánu·dag/ur
m ( -s, -ar)
month
mán/uður
m ( -aðar, -uðir)
March
mars
mars·mán/uður
m (-aðar, -uðir)
Wednesday
miðviku·dag/ur
m ( -s, -ar)
minute
mínút/a
f ( -u, -ur)
summer
sum/ar
n ( -ars, -ur)
Sunday
sunnu·dag/ur
m ( -s, -ar)
show
performance
sýning
f ( -ar, -ar)
for
to
(purpose)
til
prep
twenty
tuttugu
spring
vor
n ( -s, -)
over
about
yfir
prep /adv
Tuesday
þriðju·dag/ur
m ( -s, -ar)
eighteen
átján
num
eleven
ellefu
num
fifteen
fimmtán
num
fourteen
fjórtán
num
perhaps
kannski
adv
nineteen
nítján
num
seventeen
sautján
num
sixteen
sex·tán
num
amusing
entertaining
interesting
skemmti·legur
adj
ten
tíu
num
favorite-
uppá·halds-
week
vik/a
f ( -u, -ur)
certainly
örugg·lega
--
áreiðanlega
thirteen
þrettán
num
third
þriðj/i
num
( f -a, n -a )
never
at no time
aldrei
adv
easy
simple
auð·veldur
adj
have done
búinn
adj
hurry up
drífa
(acc)
( dreif, drifu, drifið)
happy
hamingju/samur
( f -söm)
home

--
go home
heim
adv

--
fara heim
at home
--
where do you live?
heima
adv
---
hvar áttu heima?
possible
hæg/ur
adj
order
--
all right
lag
n (-s, lög)
--
allt í lagi!
art museum
lista/safn
n (-safns, -söfn)
painting
mál·verk
n ( -s, -)
visual arts
mynd·list
f ( -ar)
sweets
candy
nammi
n ( -s, -)
story
saga
f ( sögu, sögur)
a little
a bit
somewhat
svo/lítill
adj
pond
tjörn
f ( tjarnar, tjarnir)
indicates an event that has just finished
vera búinn að ...
common verb combination
ætla að ...
common verb combination
vera að ...
know
vita
(acc)
( veit;
vissi,
vitað )
somebody
someone
some
ein·hver
(f sg einhver,
n sg used as a pronoun eitthvað ,
n sg used as an adjective eitthvert ,
m pl einhverjir ,
f pl einhverjar ,
n pl einhver )