Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/92

Click to flip

92 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Az ing olyan drága, mint a nadrág
The shirt is as expensive as the pants.
A vonat gyorsabb, mint a busz.
The train is faster than the bus
Mit jelent az, hogy lángos?
What does lángos mean?
Nagyon jól éreztem magam, köszönöm.
I had a great stay, thank you.
Iható a víz?
Is the water drinkable?
Van bármi, amiben segíthetek?
Is there anything I can do to help?
Elmosogathatok?
Can I do the dishes?
Megheríthetem az asztalt?
Can I set the table?
Leszedhetem az asztalt?
Can I clear the table?
Köszönöm a vendéglátást
Thanks for your hospitality.
Csak nézegetek.
I'm just looking
Szeretnék venni egy virágot.
I would like to buy a flower
Elfogadnak hitelkártyat?
Do you accept credit cards?
Kaphatnék egy zacskó, kérem?
Could I have a bag please?
Hibás.
It´s faulty.
Segíthetek?
Can I help you?
Valami mást?
Anything else?
Mi újság?
Whats new?
Tetszik neked itt?
Do you like it here?
Szó sem lehet róla!
No way!
Csak vicceltem.
Just joking.
Nem probléma
No problems
Kész vagy?
Are you ready?
Ezt nézd meg!
Take a look at this!
Ezt hogy hívják?
What is it called?
Együtt élek valakivel.
I live with someone.
Jó utat!
Bon voyage!
Boldog születésnapot.
Happy birthday.
Boldog névnapot.
Happy nameday
Kellemes karácsonyt.
Merry christmas.
Holnap van az utolsó napom itt.
Tomorrow is my last day here.
Örülök, hogy találkoztunk.
It has been great meeting you.
A légpárnás hajóm tele van angolnával.
My hovercraft is full of eels.
Rossz néven vennéd, ha azt mondanám, hogy szép tested van?
If I said you have a beautiful body, would you hold it against me?
Mit játszanak ma este a moziban?
What is showing at the cinema tonight?
Foglalt ez a hely?
Is this seat taken?
Melegem van.
I'm hot.
Aggódsz?
Are you worried?
Tetszett?
Do you like it?
Mit gondolsz róla?
What do you think of it?
Nem szeretek politikáról beszélni.
I don't like talking politics.
Nem érdekel a politika.
I am not intereseted in politics.
Hallottál a ...-ról?
Did you hear about ....
Egyetértesz vele?
Do you agree with it?
Egyetértek .. val
I agree with ...
Nem értek egyet ... val
I don't agree with ...
Ezt én fizetem!
My round!
Gyere el!
Come!
Persze!
Sure!
Nem , attól tartok, nem tudok.
No, I'm afraid I can't
Sajnos, nem tudok énekelni.
Sorry I can't sing.
Lehetne holnap?
How about tomorrow?
Mikor találkozunk?
When shall we meet?
Hol találkozunk?
Where shall we meet?
Találkozzunk nyolc órakor.
Let's meet at 8 o'clock
Találkozzunk a bejáratnál.
Let´s meed at the entrance.
Én késöbb jövök.
I'll be coming later.
Hol leszel?
Where will you be?
Ott találkozunk.
I´ll see you there.
Előre örülök neki.
I'm looking forward to it.
Sajnalom, hogy elkéstem
Sorry I'm late.
Hova szeretnél menni ma este?
Where would you like to go tonight?
A barátnőmmel vagyok itt.
I'm here with my girlfriend.
Bocsánat, mennem kell.
Excuse me, I have to leave now.
Most nem érek rá.
I don't have time right now.
Talán máskor.
Maybe another time.
Kopj le!
Piss off!
Megfoghatom a kezed?
Can I hold your hand?
Megcsókolhatlak
Can I kiss you?.
Csókolj meg
Kiss me
Akarlak
I want you.
Jó neked így?
You like this?
Jó, ha van az embernek humorérzéke
It helps to have a sense of humour.
Majd kitalálunk valamit.
We'll work it out.
Ez egy helyi vagy nemzeti szokás?
Is this a local custom?
Megpróbálom
I'll try it
Ez jó mulatság
This is fun.
Ez új nekem.
This is new to me.
Az nagyon jó lenne.
That would be great
Hol vannak az öltözők?
Where are the changing rooms?
Szeretnék asztalt foglalni két főre.
I would like to reserve a table for two people.
Szeretnék asztalt foglalni nyolc órára.
I would like to reserve a table for 8 o'clock.
Szeretnék egy asztalt két személyre.
I would like a table for two.
Még szolgálnak fel ennivalót?
Do you still serve food?
Mit ajánlana?
What would you recommend?
Azt kérem.
I will have that.
A kiszolgálás díja benne van a számlában?
Is the service fee included in the bill?
Szeretem ezt az ételt.
I love this dish.
Ez nagyon finom volt.
That was delicious.
Legyen szíves ugyanez még egyszér.
Same again please.
Fáradt vagyok, jobb, ha a hazamegyek.
I'm tired, I'd better go home.
Rosszul vagyok.
I'm sick.