Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
prōficiō fēcī, fectus, ere
to make headway, advance, make progress, have success, profit, succeed, effect, accomplish
Caesar, qui cogere posset,
si peteret per amicitiam patris atque suam, non 5
quicquam proficeret;
naris, naris N F
nostril; nose (pl.);
iracundior est paulo, minus aptus acutis
naribus horum hominum;
tonsus, tonsa, tonsum
shorn, clipped, cut, lopped;
rideri possit eo quod 30
rusticius tonso toga defluit et male laxus
in pede calceus haeret:
filix, filicis N F
fern, bracken;
namque
neglectis urenda filix innascitur agris.
gnatus, gnati N M
son; child;
vellem in amicitia sic erraremus et isti
errori nomen virtus posuisset honestum.
ac pater ut gnati, sic nos debemus amici
siquod sit vitium non fastidire.
fastidio, fastidire, fastidivi, fastiditus
disdain; be scornful; feel aversion to, be squeamish
ac pater ut gnati, sic nos debemus amici
siquod sit vitium non fastidire.
strabo, strabonis N M
squinter
strabonem
appellat paetum pater, et pullum, male parvos 45
sicui filius est,
paetus, paeta, phttp://www.flashcardexchange.com/mycards/add/373384aetum ADJ
having cast in the eye, squinting slightly;
pullus, pulla, pullum ADJ
blackish, dark colored, of undyed wool as worn in morning;
jactans, jactantis (gen.), jactantior -or -us, jactantissimus -a -um ADJ
arrogant; boastful; proud; exulant;
concinnus, concinna -um,
set in order, neatly arranged/made; neat/elegant/clever (style); pretty/pleasin
furo, furere, -, - V
rave, rage; be mad/furious; be wild;
sincerus, sincera -um, sincerior -or -us, sincerissimus -a -um ADJ
clean, pure, uninjured, whole; sound, genuine, truthful, candid, sincere;
vas, vasis N N
vessel, dish; vase; pack/kit; utensil, instrument;
at nos virtutes ipsas invertimus atque 55
sincerum furimus vas incrustare.
obdo, obdere, obdidi, obditus
put before/against; shut, close, fasten;
hic fugit omnis
insidias nullique malo latus obdit apertum,
urgeo, urgere, ursi, -
press/squeeze/bear hard/down; tread/traverse continually; push/shove/thrust;
spur on, urge;
optimus ille est,
qui minimis urgetur.
conpenso, conpensare, conpensavi, conpensatus
balance/weigh, offset; get rid of; make good, compensate; save/secure; short cu
trutina, trutinae N F
balance, pair of scales;
tuber, tuberis N N
tumor, protuberance, bump, excrescence; truffle; plant with tubereous root;
verruca, verrucae N F
wart; excrescence on skin/other things; projection on earth's surface/hill;
quatenus ADV
how far/long?, to what point; to what extent; where; while, so far as; since;
quatenus excidi penitus vitium irae,
cetera item nequeunt stultis haerentia,
delictum, delicti N N
fault/offense/misdeed/crime/transgression; sin;
cur non
ponderibus modulisque suis ratio utitur ac res
ut quaeque est, ita suppliciis delicta coercet?
patina, patinae
dish
siquis eum servum, patinam qui tollere iussus 80
semesos piscis tepidumque ligurrierit ius,
in cruce suffigat,
ligurrio, ligurrire, ligurrivi, ligurritus
lick, lick up;
siquis eum servum, patinam qui tollere iussus 80
semesos piscis tepidumque ligurrierit ius,
in cruce suffigat,
prorepo, prorepere, prorepsi, proreptus
crawl or creep forth;