Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Pikkuaivot
Akuutti fibrinopurulentti meningiitti
Aivokalvo
Fibriiniä
Neutrofiilejä
Aivot
Perivaskulaarinen nonpurulentti enkefaliitti
Verisuonten ympärillä
Mononukleaarisia soluja: lymfosyytit, plasmasolut, makrofagit.
Suoli
Akuutti fibrinoottinen enteriitti
Villukset eivät erotu
Kryptat dilatoituneita
Fibriinirihmasto
Keuhkot
Fokaalinen nekrotisoiva pneumonia
Nekro-purulentti tulehdus
Granulosyyttejä
Tonsilla
Akuutti nekrotisoiva tonsilliitti
Kuolioinen tulehdus
Hypereminen vyöhyke jossa neutrofiilisia granulosyyttejä.
Munuainen
Krooninen interstitielli nefriitti
Mononukleaarisia tulehdussolukertymiä tubulusten välissä.
Maksa
Krooninen fibrotisoiva hepatiitti
Mononukleaarinen solukuva
Plasmasoluja
Fibroosia (sidekudosta)
Iho
Furunkuloosi
Tulehtunut karvatuppi joka on revennyt.
Plasmasoluja
Makrofageja
Lymfosyyttejä
Neutrofiilisiä granulosyyttejä
Akantoosi
Keuhkot
Granulooma
Tuberkuloosi
Keuhkot
Eosinofiilinen bronkiitti
Eosinofiileja
Verentungos
Bronkiaaliepiteeli irronnut
Munuaiset
Akuutti purulentti pyelonefriitti
Medullassa tulehdussoluja parenkyymissä.
Sekä mononukleaarista että granulosyyttistä solukkoa.
Munuaiset
Krooninen glomerulonefriitti
Bowmanin kapseli paksuuntunut
Surkastunut munuaiskeränen
Sydän
Krooninen valvulaarinen endokardiitti
Uloimpana fibriiniä ja bakteerimassoja.
Fibriinivyöhykkeen sisäpuolella neutrofiilisiä granulosyyttejä.
Jyväiskudosta sisimpänä.
Subkutaanirasvakudos
Akuutti diffuusi purulentti pannikuliitti
Ajotulehdus.
Neutrofiilisiä granulosyyttejä.
Hyperemia.
Rikkoutuneita soluja.
Haava parantumassa
Jyväiskudos
Neutrofiiliisä granulosyyttejä
Fibroblasteja.
Makrofageja.
Hiussuonia.
Kollageenisäikeitä.
Sydän
Krooninen pyogranulomatoottinen tulehdus.
Granulomatoottinen kerrostumat.
Uloimpana fibriini muuttunut sidekudokseksi.
Pinnassa neutrofiilejä.
Lymfosyyttejä ja plasmasoluja syvemmällä.
Kohtu
Pyometra.
Krooninen. Suppuratiivinen.
Luumenissa eritettä, jossa massoittain granulosyyttejä. Endometriumin stroomassa plasmasoluja.