Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back
care e singura si cea mai dezvoltata parte a circuitului pericalos( circumvolutiune degenerata rudimentara)
hipo_campul
indusium griseum(lama cenusie din spinarea corp calos)
ocoleste ..ce..
si-si schimba aspectul rezultind ...ce ?
indusium ocoleste spleniul
sis-si schimba aspectul rezultind hipocampul
splenium este
extremitatea posterioara corp calos
indusium griseum ce merge pina la splenium e marginita de 2 condensari liniare longitudinale ...
striile Lancizi
mediala si laterala
parte din indusium plus
cu Lancizi mediala se continua cu ..?

formatiunea..? reprezinta ce ami importanta parte a ..
corpul dintat( godronat)

reprezinta formeaza cea mai importanta parte a hipocampului
Lancizi laterala se continua cu un fel de ....
panglica
lancizi laterala plus trigon stilp posterior formeaza ..ce si ..mai ce
fimbria(corp bordant)
si alveus
girul dintat(corpul gudronat) la nivelul cirligului hipocampului(uncus) formeaza bandeleta ?....
bandeleta Giacomini
cine incheie bucla si se termina cu bandeleta diagonala
bandeleta Giacomini
circuitul peri_calos incepe cu (sub forma)..
bandeleta diagonala
cine strabate spatiul perforat anterior si urca pe spinarea corpului calos unde formeaza indusium griseum
bandeleta diagonala
girul dintat la nivelul cirligului formeaza bandeleta ?....
ce incheie bucla si se continua cu bandeleta diagonala
bandeleta giacomini
Cine domina functional circuitele rineencefalice,etc ( marea parte a strucut.rinenecefalice)
lob corp calos sau
marea circumvolutiune LImbica Broca
componentele circumvolutiei limbice cite care
1.lob cingular
2. circumvolutia hipocamp( sau parahipocamp)
circum limbica ce tip de structura are ?

circ limbica face parte din cortexul cerebral?

ce structura are circum limbica ?
este stratificata sau nu

cite straturi 3 sau 6
alo_cortex ( portiune modificata a paleocortexului)

face parte din cortex este componenta corticala a rinencefalului sistemului limbic
laminara straturi ,atipica nici 3 straturi nici 6 straturi
1/3 treimea anterioara a circumvolutiei hipocampului se numeste ...
si corespunde cimpurilor Broadman
zona(arie) entorinala

aria 28,34
circ limbica face parte din cortexul cerebral?
circ limbica ( cele 2 componente
aspectul atipic al alocortexului circumvolutiei limbice
laminar stratificat nici din 3 straturi nici din 6 unde e mai pronuntat
in zona entorinala 28.34 aria receptiva olfactiva
pasarela inferioara e un sant intre ..

iar pasarela superioara e sant intre neocortex si
circumvolutia hipocampului si neocortex

cirumvolutia cingulara
prin pasarele trec fibrele de ...?..dintre neo_cortex si

Astfel circumv.limbica se integreaza in activitatea ..cui ?
legatura dintre neocortex si
circv.cingulara sau circv hipocamp
neocortex
de ce se numeste hipo_campica circumvolutiunea ?
ce forma are ..
forma de hipocamp marin
pe ce fata a emisferei hipocampul apare ca o creasta in relief gir dentat sau ..
pe fata interna

creasta = corp gudronat=gir dentat
dentatul sau gudronatul e despartit de aria entorinala prin ce?
fisura hipocampica
citi hipocampi sint

functioneaza solidar pt ca sint legati printr-o masiva legatura a sistemului ...care
doi emisfera din stinga si emisfera din dreapta doua creste

sistemului trigonal
fimbria(c.bordant) merge pe deasupra .cui..?
ca o panglica alba pe marginea superioara a ..
dentatului(gir dentat sau corp gudronat)
unde are loc proc de neurogeneza in hipocamp

neurogeneza inseamna ca aici exista sint celule ...
in dentat gudronat


stem neuronale multi_potente
care e componenta ? cea mai importanta a circ pericalos cu cine nu trebuie confundata ?
situata in portiunea anterioara a ...
hipocampul propriu_zis

cu circumvolutia hipocampica e o parte ,structura hipocampul
hipocampul e situat in partea anterioara a circumvolutiei hipocampului
cine rezulta din amplificarea si combinarea extremitatilor ,fimbriei ,girus dentat ,fascicola cinerea
hipocampul e o structura ce rezulta din amplificarea si combinarea
cine coafeaza ,formeaza invelisul exterior al cornului Amon

aici sint ..
alveus
strat alb mielinic efector

circuitele reverberante
printre fibrele alveusului se afla celule golgi II si celule Martinotti
care impreuna cu cel piramidale formeaza unf le de ..
circuite reverberante

cel golgi 2si martinoti cu axonul inversatspre cel piramidale formeaza impreuna circ reverberante
circ reverberante sint celulele ? si ? cu axonul ..? spre celulele ?
golgi II si cel Martinoti cu axonul inversat spre celulel piramidale si impreuna formeaza un fel de circ piramidale ..invatarea si memoria
indus griseum dupa ce ocoleste spleniumul
isi schimba aspectul
si rezulta ..?cite formatii longitudinale paralele
care merg pina unde ?
3formatii paralele longitudinale
care merg pina in hipocamp
care-s formatiile longitudinale paralele care rezulta din indusium griseum
fibria ( c bordant)lancizi laterala
dentat girus( gudronat)lancizi mediala
3fascicola cinerea o portiune intermediara din indusium grisea
hipocampul apare in
ventricolul lateral sub forma de ..
iar pe fata interna a emisferei sub forma de ...
despartita de entorinala prin fisura hipocampica
corn lui Amon

creasta in relief numita dentat girus
hipocampul se dovedeste a avea rol in procesele de
invatare, memorizare ( alaturi de vegetative si emotionale)
procesul de neurogeneza a fost pus in legatura cu ....majora a hipocampului in
neurogeneza cu
interventia majora a hipocampului in
procesele de memorizare si invatare
hipocampul este o ..
cu 2 portiuni componente
asezate deasupra (superior )si dedesubtul fisurii hipocampice
componentei de deasupra i se mai spune si
plicatura a scoartei

hipocamp inversat ,partii de deasupra
hipocampul in afara de rol procesele de memorizare ,invatare ,vegetative ,emotionale
la ce mai participa ?
vezi tumorile uncusului virfului crcum hipocampului
procese onirice ( din vise halucinatii,halucinoze
procesele onirice ce explica
dreamy states
din tumorile uncusului descrise de Jakson
hipocampul e conectat in ambele sensuri cu sistemul
sist limbic ( circumv.hipocampica sau cingulara inferioara adica entorinala ,parahipocampul
hipocampul
primeste aferente
de la
trimite eferente mai numeroase catre
Aferente
nucleii septali ,mamilari hipotalamus,talamus ,

Eferente :septali ,mamilari,hipotalamus ,amigdala hipotalamus
indusium griseum(lama cenusie din spinarea corp calos)
ocoleste ..ce..
si-si schimba aspectul rezultind ...ce ?
care se termina in ?
indusium ocoleste spleniul
sis-si schimba aspectul rezultind
3 formatii longitudinale paralele :striile lancizi mediala si laterala si fasciola cinerea
se termina in hipocamp
care e componenta cea mai importanta a lobului olfactiv posterior?si care apartine circuitului pericalos ?
cu cien nu trebuie confundata
hipocampul propriuzis

hipocampul nu tb confundat cu circumvolutiunea hipocampului care include hipocampul propriuzis e o parte hipocampul a circum hipocampice in portiunea anterioara in prelungirea ariei entorinale