Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Kérgi izgatók - klasszikus
Kokain
Amfetamin
Efedrin
Dexamfetamin
Xantinok
Kérgi izgatók - pszichotomimetikumok
LSD
Meszkalin
THC
Kérgi izgatók - antidepresszánsok
Iproniazid
Deprenil
Imipramin
Trimipramin
Medulláris izgatók - analeptikumok
Pentetrazol
Doxapram
Niketamid
Koffein
Sztrichnin
Pikrotoxin
Kámfor
Trankvilláns nyugtatók
Fenotiazinszármazékok
Klórpromazin
Proprionilpromazin
Acepromazin
Prometazin
Tietilperazin
Trankvilláns nyugtatók
Butirofenolok
Azaperon
(klórpromazin)
(proprionilpromazin)
Trankvilláns nyugtatók
Rauwolfia alkaloidok
Reserpin
Altató nyugtatók
Alfa-2 agonisták
Xylazin
Detomidin
Medetomidin
Romifidin
Altató nyugtatók
Benzodiazepinek
Diazepam
Klordiazepoxid
Midazolam
Zolazepam
Altató nyugtatók
Egyéb származékok
Meprobamat
Trimetozin
Altató nyugtatók
Barbiturátok
Phenobarbital
Amobarbital
Fájdalomcsillapítók
Opium
Morfin
Kodein
Etorphin
Hydromorphon
Oxymorphon
Buprenorphin
Butorphanol
Methadon
Piritramid
Pethidin
Fentanyl
Pentazocin
Fájdalomcsillapítók
Opioid antagonisták
Naloxon
Diprenorphin
Inhalációs anesztézia
Halothan
Enfluran
Isofluran
Metoxifluran
Éter
Klóretil
Kloroform
Sevofluran
Nitrogénoxidul
Injektábilis anesztetikumok
Barbiturátok
Pentobarbital
Thiopental
Venobarbital
Thiamylal
Methohexital
Hexobarbital
Injektábilis anesztetikumok
Imidazolszármazékok
Metomidat
Etomidat
Injektábilis anesztetikumok
Egyéb vegyületek
Propraninid
Propofol
Klorálhidrát
MgSO4
Injektábilis anesztetikumok
Disszociatív
Ketamin
Antiepileptikumok
Fenobarbitál
Pentobarbitál
Diazepam
Primidon
Phenytoin
Na Valproát
Trimetadion
Bromidsók
Membránstabilizáló izomrelaxánsok
Kuráre
Tubokurárin
Alcuronium
Gallamin
Pancuronium
Vecuronium
Depolarizáló izomrelaxánsok
Suxamethonium
Helyi érzéstelenítõk
észterszármazékok
Kokain
Norkain
Prokain
Klorprokain
Tetrakain
Helyi érzéstelenítõk
amidszármazékok
Lidokain
Mepivakain
Bupivakain
Prilokain
Nyálkaoldók
Bromhexin
Dembrexin
Ambroxanium
Ammonium klorid
Acetilcisztein
Illóolajok
Szaponin drogok
Köhögéscsillapítók
Kodein
Dihidrokodein
Dextrometorphan
Butorphanol
Narkotin
Prenoxdiazin
Bronchustágítók
Teofillin
Diprofillin
Etamfillin
Clenbuterol
Terbutalin
Salbutamol
Légúti gyulladáscsökkentõ
Antihisztaminok
Kortikoszteroidok
Dinátrium kromoglicin