Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/75

Click to flip

75 Cards in this Set

 • Front
 • Back
preter
ödünç vermek
emprunter
ödünç almak
promettre
sözvermek
juver
yemin etmek
rendre
geri vermek
acquerir
elde etmek
tenir
tutmak
en dehors de
bunun dışında
gouter
tadına bakmak
prevenir
haber vermek
echouer
başarısız olmak
elire
seçmek
nommer
atamak
la lois
yasa
habituer
alışmak
enlever
üstünü çıkarmak
renseigner
bilgi vermek
etroit(e)
dar
s'ennuyer
sıkılmak
mentir
yalan söylemek
un mensonge
yalan
sombre
karanlık
clair
aydınlık
rever de qqchose
faire un reve
rüya görmek
faire un couchemar
kabus görmek
seduire
baştan çıkarmak
renvoyer
reflechir
yansıtmak
se comporter
davranmak
appartenir a
ait olmak
guerir
iyileşmek
maniere
şekil tarz
vieillir
yaşlanmak
eteindre
söndürmek
allumer
yakmak
le moyen
imkan
mettre un commun
ensemble
birleştirmek
etre pareil
etre sembable
benzemek
valeur
değer
couter
cost
etre presse
acelesi olmak
une affaire
dava
se plaindre de qqchose
şikayet etmek
faire le loup
la mouvaise action
decevoir
hayal kırıklığına uğratmak
se venge de
intikam almak
se douter de
soupçonner qqn
şüphelenmek
bavarder
gevezelik etmek
rigoriste
bağnaz
orgueilluex
gururlu
debrouillarde
becerikli-kurnaz
vaniteuse
kendini beğenmiş
coupable
suçlu
se disputer
tartışmak
se reconsilier
barışmak
demenager
taşınmak
rater
başarısız olmak
vaincre
yenmek
affronter les stress
stresle savaşmak
rempoter
kazanmak (une medaille)
battre - est battu
yenilmiş
maniere
şekil tarz
vieillir
yaşlanmak
eteindre
söndürmek
allumer
yakmak
le moyen
imkan
mettre un commun
ensemble
birleştirmek
etre pareil
etre sembable
benzemek
valeur
değer
couter
cost
etre presse
acelesi olmak
une affaire
dava
se plaindre de qqchose
şikayet etmek
faire le loup
la mouvaise action
decevoir
hayal kırıklığına uğratmak
se venge de
intikam almak