• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/127

Click to flip

127 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Look out!
Varo!
Look out! (plural)
Varokaa!
Be careful!
Ole varovainen
Duck! Dodge!
Väistä!
Look in front of you!
Katso eteesi!
Stay careful!
Pidä varasi!
Don't!
Älä!
Cut it out!
Älä nyt!
Stop!
Lopeta!
Never mind! Let it/me be!
Anna olla!
Hands off!
Näpit irti!
Be quiet!
Ole hiljaa!
Mouth shut!
Suu kiinni!
Shut up!
Pää kiinni!
Shut your head!
Turpa kiinni!
Stop it!
Lopeta se!
Be serious!
Älä viitsi!
What do I care!
Mitä se minua liikuttaa!
So what!
Entäs sitten!
That's your problem.
Se on sinun ongelmasi.
It's your own fault.
Oma syysi.
Own fault.
Oma vikasi.
There you go.
Siitäpä saat.
What did I say!
Mitä minä sanoin!
Just as I was expecting.
Sitä odotinkin.
You've got only yourself to blame!
Saat syyttää vain itsesi!
Really?
Todellako?
Really?
Ihanko totta?
No way!
Ei voi olla totta!
Are you sure?
Oletko varma?
Be serious!
Älä laske leikkiä!
Don't joke!
Älä vitsi!
Don't talk nonsense.
Älä puhu palturia.
Don't babble.
Älä höpötä.
Don't fool around!
Älä narraa!
I can't believe it.
En voi uskoa.
Unbelievable.
Uskomatonta.
That's not true!
Se ei ole totta!
That can't be true!
Ei voi olla totta!
Now you must be joking!
Nyt sä kyllä huijaat!
You can't be serious.
Et voi olla tosissasi.
Yeah, right!
Niin on varmaan...
Nice that you thought of me.
Mukavaa että ajattelit minua.
Nice that you took me into consideration.
Mukavaa että otit minut huomioon.
Yes, I would love to.
Kyllä, haluaisin.
I would love to come.
Tulen mielelläni.
Sounds great!
Se kuulostaa todella mukavalta.
Wow, how great!
Voi miten mukavaa.
Good idea!
Ihana ajatus!
Yes, let's go!
Mennään vaan!
Not too shabby!
Ei pöllömpää! Ei hassumpaa! Ei hullumpaa!
You're completely right.
Olet aivan oikeassa.
Yeah, true.
Joo, totta.
Indeed.
Niin just.
That's true.
Pitää paikkansa.
Indeed, like that.
Niinpä tietenkin.
Indeed!
Naulan kantaan!
I admit that that's true.
Myönnän, että se on totta.
True, I should have guessed.
Aivan, minun olisi pitänyt arvata.
Yeah, but...
Joo, mutta...
You could see it like that as well, but...
Voihan sitä noinkin ajatella, mutta...
Indeed, but on the other hand...
Niin, mutta toisaalta...
I don't agree about this.
En ole samaa mieltä asiasta.
I don't agree with you.
En ole samaa mieltä sinun kanssasi.
I don't know, I don't really like the idea.
En tiedä, en oikein pidä ideasta.
My initial reaction was kind of negative.
Ensireaktioni oli vähän negatiivinen.
Sorry, but that sounds like a really bad idea.
Anteeksi, mutta se kuulostaa todella huonolta ajatukselta.
Maybe ... would be a better idea.
Ehkä ... olisi parempi idea.
I think...
Minun mielestäni...
That's not true.
Ei pidä paikkansa.
We also have to take into consideration...
Meidän täytyy myös ottaa huomioon...
Frankly speaking I don't think this will work.
Rehellisesti puhuen, en usko että se onnistuu.
That's not 100 percent correct.
Tuo ei ole täysin totta.
You don't see the whole picture...
Et näe kokonaisuutta...
There wou went completely wrong!
Tuossa sä kyllä menit metsään!
You're wrong about this at least.
Olet kyllä väärässä tässä asiassa.
Yes, but on the other hand...
Kyllä, mutta toisaalta...
You can't possibly believe that...
Et kai tosissasi usko, että...
You can't be serious!
Et voi olla tosissasi!
That's unforgivable.
Se on anteeksiantamatonta.
That's pathetic, you can't really mean that!
Tuo on naurettavaa, et voi tosissasi tarkoittaa sitä!
I can't approve of that.
En voi hyväksyä tätä.
The real question is...
Oikea kysymys on...
The problem is...
Ongelma on...
We have to be realistic.
Meidän täytyy olla realistisia.
I don't believe that...
En usko että...
I'm not sure that...
En ole varma että...
Why?
Miksi?
Do we really have the time/resources for that?
Onko meillä siihen oikeasti aikaa/resursseja?
It feels to me that...
Minusta tuntuu...
How was it again?
Mitenhän se on?
But you don't understand that...
Mutta et ymmärrä että...
Hey! Yeah but!
Hei! Joo, mutta!
If it's okay, I would like to...
Jos sopii, niin haluaisin...
As a matter of fact...
Itse asiassa...
But have you considered that...
Mutta oletko ajatellut että...
This reminded me that...
Tuosta tulikin mieleen...
Yeah and above all that...
Niin ja kaiken lisäksi...
Good that you mentioned that...
Hyvä että mainitsit tuon...
Sorry...
Anteeksi...
Can I still add...
Voinko lisätä vielä...
Could I still say...
Voisinko vielä sanoa...
Could I ask...
Voisinko kysyä...
Hold on!
Odota hetki!
As a matter of fact this has been discussed...
Itse asiassa tästä on jo keskusteltu...
You don't see the whole picture...
Et näe kokonaisuutta...
There wou went completely wrong!
Tuossa sä kyllä menit metsään!
You're wrong about this at least.
Olet kyllä väärässä tässä asiassa.
Yes, but on the other hand...
Kyllä, mutta toisaalta...
You can't possibly believe that...
Et kai tosissasi usko, että...
You can't be serious!
Et voi olla tosissasi!
That's unforgivable.
Se on anteeksiantamatonta.
Thanks!
Kiitos!
Do you really think so?
Oletko oikeasti sitä mieltä?
How nice that you said that.
Olipa mukava että sanoit noin.
You saved my day!
Pelastit päiväni!
Thanks, I like it too.
Kiitos, pidän siitä myös.
Oh how nice.
Oi miten mukavaa.
Would it be...
Onkohan...
I think that...
Luulen että...
I suspect that...
Epäilen että...
I'm guessing...
Arvelen...
I'm fairly sure that...
Olen melko varma että...
I'm not sure, but...
En ole varmaa, mutta...
I don't know, but...
En tiedä, mutta...
It feels to me that...
Minusta tuntuu...
How was it again?
Mitenhän se on?