Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
criteriul durata
formele memoriei
scurta durata ( 0- 5min)
durata medie ( 5 min - 10-12 ore)
lunga durata (10-12 ore- ani ,intreaga viata )
volumul
memoriei de scurta durata
7+2 ,
nr magic Miller,
volum redus de acumulare
criterii folosite pt
obtinerea FORMEor memoriei
-durata ( ca stare de functionare a memoriei)
-continutul informational
de cite feluri sint
suporturile pe care se inregistreaza informatia ( fluxul informational)
sau
informatia( fluxul informational)
se inregistreaza pe ce fel de suporturi
mnezice si diferite substantiale
MSD (scurta durata)
functioneaza ca un sistem ...
sistem proces_ual
( flux informational)
informatia
se inregistreaza la nivele diferite..

MSD ,fluxul informational
de activism
in engramarea informatiei
creierul functioneaza in mod ..

cine evidentiaza acest lucru ?
mod FAZIC (sistem procesual)
informatia( fluxul informational)
se inregistreaza
pe ce fel de suporturi
sau
de cite feluri sint suporturile pe care se inregistreaza informatia ( fluxul )
mnezice si diferite
substantiale
datorita experientei si invatarii MLD are un volum aproape nelimitat de..
sau volumul de ce ?
volum de acumulare al informatiei
componentul bio_chimic
de la baza fixarii informatiei la MLD
ADN ,aminoacid
ce evidentiaza MSD
sau : creierul functioneaza in mod..
creierul functioneaza in mod fazic
in engramarea informatiei
volumul MLD

ca rezultat al
experientei si
invatarii
sau
MLD are un volum
aproape nelimitat ,volumul MLD
MSD ,
fluxul informational adica informatia
se inregistreaza la nivele diferite..
unde ?!pe suporturi ...x si y ..
diferite
nivele diferite de ACTIVISM

mnezice si substantiale diferite
formele memoriei
dupa criteriul
reglajului ( mecanismele implicate )
intentia ,criteriul intentional involuntara
voluntara ( mecanica si logica)
voluntara si
involuntara ( mecanica si logica)
metodele experimentale ale memorizarii sint :
1. intinderii memoriei imediate
2. anticiparii seriale ( Ebbinghaus )
3. asociatiilor perechi ( Calkins)
4 supra_invatarii
metodele experimentale ale retentiei sint 4 :
re_producerii
re_cunoasterii
re_constructiei
economica ( Ebbinghaus)
antonim pro_spectiv
retro_spectiv ( la interferenta)
pe ce suport biochimic se fixeaza( inscrie) informatia
la memoria durata medie
ARN
acid ribonucleic
C.E.R
cota economiei relative la metoda economica la retentie
=100(Io-R)/(Io-C)
componentii din CER -formula cotei economiei relative
CER=100*(Io-R)/(Io-C) C-nr de incercari pina la obtinerea criteriului d estapinire al materialului
R-nr de incercari la RE_invatare
Io nr incercari la memorarea initiala
amnezii antero_ grade si amnezii
retro_grade
determinarea tipologiei memoriei se face in raport cu ..

tipuri de memorie : ce se delimiteaza
predominant sistemul functional( analizatorul)

vizuala ( tip vizual)
auditiva( tip auditiv) kinestezic ,
combinata( mixta)
la oricare subiect exista
un sistem functional ce ....
in ..a ..b..c..
cui
pe ce fel de termen .. ? fctie de acest sistem functional obtinem ..
predomina
in
captarea , retinerea ,pastrarea
informatiilor
pe termen lung ,

obtinem tipologia memoriei
descrierea metodei economice pt retentie :
Se prezinta o ..
se lasa un ..
Subiectul va reinvata( re_memora) acelasi.. ,in aceleasi ..
Se va evalua cu aceeasi ..
calculam o
sarcina de memorizare
interval de timp ( ore,zile,saptamini)
material ,conditii,
unitatea de masura
cota retentiei
calitatile memoriei...
cite sint la Illi ?
volum, 4
trainicie,
fidelitate,
completitudine
completitudinea si fidelitatea caracterizeaza ..
re_actualizarea ( re_producerea)
la completitudine si fidelitate
in afara de antonime ce fenomen mai descriem ....
lacunar,
denaturata

REminiscenta
de_naturarea poate fi prin
omisiune
comitere
cine se pune pe seama fenomenului de confabulatie
denaturarea