Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/273

Click to flip

273 Cards in this Set

 • Front
 • Back
vanmiddag
this afternoon
verschillend
different
vroeg
early
vierkant
square
vuil
dirty
Veel succes!
Good luck!
vriend
friend
vruchtbaar
fertile
voltooide tijd
perfect tense
vuist
fist
vanmorgen
this moring
voor or voordat
before
vuisten
fists
van
of
verliezen
to lose
vannacht
tonight or last night
vanochtend
this moring
voorgerechtje
appetizer
vrij
free
vet
fat
vijand
enemy, foe
veel
much, many a lot of
veilig
safe
wreek
cruel
vies
dirty, gubby,nasy,filthy
verven
to paint (a house)
vaak
often
Vorige week was ik hier ook.
Last week, I was here as well. (I was here as well last week).
Veel geluk
Good luck!
veertiende
14th
vijfde
5th
vierde
4th
veertigste
40th
vijftigste
50th
verstaan
to understand
varstaat u?
do you understand?
Voor de hoofdgang wou ik graag steak/(runder)lapje.
For the main course, I would like steak.
Voor het nagerecht wou ik een appletaart.
For dessert, I'll have an apple tart.
wijnkaart
wine list
Wij vreesden
you feared
Woon je in een stad?
Do you live in a city?
Wat is er?
What's the matter?
waar naartoe
where to
Woon je in een dorp?
Do you live in a village?
wij gaan
we go
wijd
wide
wij hadden
we had
Wat is je achternaam?
What is your family name?
waar vandaan
where from
Welke smaken heb je?
What flavours do you have?
wit
white
Wij kijken door een raam naar de kat.
We look through a window to the cat.
welk(e)
which
Waar woon je?
Where do you live?
Wat is je voornaam?
What is your first name?
Wij willen
We want
waar
where
Wat bevel je aan?
What do you recommend?
Welke types broodjes neem je?
What types of sandwiches do you have?
What would you like to drink?
Wat won je graag drinken?
Wat doet u?
What job do you have?
wij openen
we open
Wou je iets om te drinken?
would you like something to drink?
Wat won je graag eten?
What would you like to eten?
Wij dansen
we dance
woensdag
wednesday
wel
indeed
wachtend
waiting
wij weten
we know
wakker maken
to wake
willen
to want
Welke kleur heeft deze auto?
What color is this car?
Wie ben jij?
Who are you?
wijs
wise
Wat is dit?
What is that?
Wanneer bent u hier weer?
When will you be here again?
Waar kom je vandaan?
Where do you come from?
Waneer?
When?
wennen
to get used
waarachtig
truly
Wat?
What?
Wij noemen
We call
waar
true
wij zijn blij
we are happy
Wie?
who?
woordenschat
vocabulary
Wij zijn geweest
We have been
woordenlijst
word list
wij openden
we opened
wijd-wijdte
wide-width
wij hebben
we have
wij (we)
we
Wij hebbben euro.
We have money
Wat zei u?
What did you say?
wij zijn
we are
Wij wilden
We wanted
Wat kost het?
How much is it?
waarom
why
Wat is uw tarief?
What is your rate?
weinig
few, litle
Wij dansten
We danced
worden
to become, going to be, to grow (old)
wij hebben geluk
we are lucky
Won je iets om te eten?
Would you like something to eat?
wij lopen
we walk
Wees voorzichtig!
Be careful!
Waarom heb je gehuild?
Why have you cried?
wij wisten
we knew
weet
know
wekelijks
weekly
wij doen
we do
wakker
awake
Werkwoorden
Verbs
Welke kleur is dit?
What color is this?
wij deden
we did
warm-warmte
warm-warmth
Waar kom je vandaan?
Where are you from?
Waar woont u?
Where do you live?
wij waren
we were
waar?
where?
Wij hebben gehad
we have had
yaarlijks
yearly
zaterdag
saturday
zijn wij blij?
are we happy?
zacht
soft
zijn jullie blij?
are you happy?
zijn zij blij?
are they happy?
zij wil
She wants
zuur
sour
zuid
south
zoet
sweet
zijn op het punt
to be about to
ziek
sick, ill
zonder
without
zij waren
they were
Zij noemen
They call
Ze noemde
She called
zilver
silver
zijn van plan
to intend
Zij noemde
she called
zwart
black
zij gaan
they go
zo
so, like that, such
zakken
bags
zijn voor elkaar
to be in order
zondag
sunday
Ze noemden
They called
zij hebben
they have
zij opent
she opens
zolder
loft, attic
zingen
to sing
zwaar-zwaarte
heavy-heaviness
Ze noemen
They call
zestig
60
zitkamer
sitting-room
zout
salty
zevende
7th
zwak
weak
zestiende
16th
Zalige Paasdagen!
Happy Easter!
zijn jarig
to have a birthday
Zij noemden
they called
zijn
to be
zeer
very
zeventien
17
zij lopen
they walk
zeven
7
zeggen
to say
Zij wilden
They wanted
Ze noemt
She calls
zij hadden
they had
ze opent
she opens
zij openden
they opened
zes
6
zij doen
they do
ze doen
they do
zeventigste
70th
zeil
sail
Ze wilde
She wanted
Zitten
to sit
Zij hebben geluk
they are lucky
Ze wilden
they wanted
zeuren
to whine, to nag
Zo leer ik de woorden.
In that way I learn the words.
Zij wilde
she wanted
ze wisten
they knew
zestigste
60th
zij heeft
she has
zij wisten
they knew
zet
move
Ze willen
They want
zesde
6th
zeker
certain
Zij willen
They want
Ze is
she is
zij zijn geweest
they have been
ze weten
they know
ze openden
they opened
zij openen
they open
zij weten
they know
zestien
16
zij hebben gehad
They have had
zevenentwintig
27
zijn
his
ze weet
she knows
zijn kwijt
to have lost
ze had
she had
zij is
She is
Zij noemt
she calls
ze heeft
she has
zij danst
she dances
Ze zijn
They are
zak
bag
zij dansen
they dance
zij doet
she does
zeventiende
17th
zij zijn blij
they are happy
ze openen
they open
zij weet
she knows
zij zijn
they are
zij had
she had
ze heet
she is called
Zij danste
She danced
zij deed
she did
ze hebben
they have
Ze wil
she wants
Zij dansten
They danced
ze doet
she does
zuchten
to sigh
zij vreesde
she feared
zij (ze)
she (or) they
ze deed
she did
zesentwintig
26
Ze is mooi
She is preety
Zij vreesden
they feared
zij deden
they did
ze deden
they did
zij opende
she opened
zien
to see
ze opende
she opened
Zij is niet rijk.
She isn't rich.
Zij nijn niet gek.
They aren't crazy.
Zij is niet klein.
She isn't small.
het IJsselmeer
a dutch lake
IJburg
a district in amsterdam
IJs smelt bij O graden Celsius
ice melts at 0 degrees celsius
dingen
things
wennen
to get used
venster
window
meeteenheid
unit of measurement
koopakte
contract of sale
huurauto
rental car
koortsig
feverish
gebruiken
to use
ontaarden
to degenerate
klootjesvolk
Middle-class people note Literal meaning is "people with tiny testicles".
drooggeiler
Someone who visits a red light district and just looks at the prostitutes to get excited after which he returns home to masturbate or have sex with his own wife. note A combination of "droog" (dry) and "geil" (horny)
galbak
whiner note "Willem is een galbak" meaning "Willem is allways complaning"
gat
anus, bottom note Child language Literal meaning is "hole".
gedoogzone
an area where otherwise illegal activities are tolerated by the authorities Note The literal meaning is "tolerating zone" the illegal activities usually involve drugs and street prostitution.
geilneef
(male) a man who is always horny note literally : horny cousin
greppeldel
a slut note Literally "The ditchbitch". Easy to get girl.
klootoog
dickhead note Literally meaning "testicle eye".
Klootzak
son of a bitch note Literal meaning is "testicles"
de muts
girl note Mostly used fo rgirls over 16.
oetlul
idiot, moron. note A stronger version than just plain "Lul" More colorful.
de tongzoen
A French kiss note This word means simply "tongue-kiss".
zaadje
wimp note It literally means "little seed".
zeiken
to piss, to urinate, to complain about trivial matters of things that cannot be changed.
Sorry dat ik u even stoor
excuse me for interrupting you
Op welk perron komt de trein naar amsterdam?
At which platform can I find the train to Amsterdam?
De trein naar Amsterdam vertrekt van spoor twee
The train to Amsterdam will leave from platform number two
Pardon waar is dat spoor precies?
Sorry where is that track exactly?