Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back
top; butast
obtuse
sproščeno sprehoditi se
amble (v)
skriven
surreptitious
spreten
spry
živahen, aktiven
swank
zagrabiti in dvigniti
hoist
strašen, barbarski
atrocious
poševen
oblique
mrščenje, mrk pogled (na koga)
scowl
brezdelen
slack
drseti (npr. po pesku)
slither
obupan, brez samozavesti
despondent
brus
hone
donosen
lucrative
napušč
lee
primerjaj (latinska kratica)
cf.
omiliti
mitigate
zlonameren, zločest
malevolent
oprema
rig
šota
peat
priporočiti
commend
pogum; izjemna (bojna) spretnost
prowess
biti puklast
slouch
cvrčati
sizzle
stojalo
easel
varljiv
beguiling
grozen, slab
dismal
dvigovati (/in spuščati) se kot val
surge
izzvati, postaviti se nasproti
defy
klinček (začimba)
clove
jeza, užaljenost
indignation
uživati v, "guštirati"
relish
les
timber
hrana; ogrc (ličinka hrošča)
grub
kos tkanine kot vzorec
swatch
posebna spretnost, trik
knack
razjarjenost
exasperation
sveder; heliks
auger
tisk (z leseno predlogo)
woodcut
(velik) val (vode)
billow
posteljni okvir
bedstead
deska, ploh
plank
lij, traktor
funnel
hipnotizirati, začarati
mesmerize
počivajoč: sloneč, ležeč
recumbent
pomol, valobran
jetty
neroden, težaven
cumbersome
trepetati
quaver
kokodakati; hreščeče se smejati
cackle
trzaj, sunek, šok
jolt
zgostiti, prenapolniti
congest
obrekovati, črniti
malign
zmesti, presenetiti
nonpluss
sesljati, otročje govoriti
lisp
skromen, zadržan, resen
demure
prostor za pogovore
parlo(u)r
ki spominja na
reminiscent
polica na kaminu
mantel(piece)
golen
shin