Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/162

Click to flip

162 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
chemist's
apotheek
dry-cleaner's
stomerij
fishmonger's
viswinkel, vishandel
fishmonger
vishandelaar, visboer; visboer, vishandelaar
florist
bloemist, bloemkweker
florist's
bloemenwinkel
greengrocer
groenteboer, groentehandelaar
greengrocer's
groentewinkel
grocer's
kruidenier, kruidenierswinkel
ironmonger
ijzerhandelaar
ironmonger's
ijzerwinkel, ijzerhandel
launderette
wasserette
laundry
wasserij
newsagent
kioskhouder, kranten/tijdschriftenverkoper
newsagent's
kranten/tijdschriftenwinkel
off-licence
slijterij, drankzaak
pet shop
dierenwinkel
pet
huisdier, troeteldier
stationer
handelaar in kantoorbenodigdheden
stationer's
winkel in kantoorbenodigdheden
tobacconist's
sigarenwinkel
tobacconist
tabakshandelaar
a black sheep
zwart schaap
in black and white
zwart op wit
to have second thoughts
zich bedenken, van idee veranderen
sixth sense
zesde zintuig
once in a blue moon
zelden of nooit, (hoogst) zelden, een doodenkele keer
a white elephant
witte olifant, een kostbaar maar lastig bezit, onwelkom geschenk
a white-collar job
witte boorden-, kantoor-, administratief
is something wrong ... it?
WITH
change
wisselgeld
trolley
winkelwagen, karretje
shopkeeper
winkelier
shopping
winkelen, boodschappen doen
shoplifter
winkeldief/dievegge
shopping centre
winkelcentrum
(shop) assistent
winkelbediende, verkoper/verkoopster
salesperson
winkelbediende, verkoper, verkoopster
department store
warenhuis
guarantee
waarborg, garantie(bewijs)
first name/ Christian name/ given name
voornaam
None
economy-size
voordeelverpakking/-pak
off
vermindering
on sale
verkrijgbaar, te koop
sales
uitverkoop, opruiming
on display
uitgestald
model
type, model
second-rate
tweederangs, inferieur, middelmatig
including wine, the bill came ... $70.
TO
None
His salary is equivalent...
TO
refund
teruggave, terugbetaling
at the eleventh hour
ter elfder ure
to undercharge
te weinig rekenen
to overcharge
te veel vragen
supermarket
supermarkt
special offer
speciale aanbieding
range
sortering, collectie, grote verscheidenheid, scala
a blackleg / (also scab)
stakingbreker
exchange
ruilen
reduction
reductie, vermindering, afslag
discount
reductie, korting
receipt
reçu, kwitantie, ontvangstbewijs
first-rate
prima, eersterangs, uitmuntend
price-tag
prijskaartje
mail order
postorder
out of the blue
plotseling, onverwach
to haggle
pingelen, afdingen, marchanderen
to fit
passen, goed zitten
we have branches all ... the country
OVER
they paid out ... (=more than) 3 million pounds
OVER
This item is ... stock
out of
bargain about the price
op de prijs afdingen
on hire purchase
op afbetaling
why is it not... sale
ON
design
ontwerp
studens get a discount ... tickets
ON
can I try ... a larger size?
ON
I've seen it ... display ... your shop window
ON - IN
try ...
ON - aanpassen
net income
netto inkomen
sample
monster, staal
style
model
make
merk
brand
merk
basket
mand
made-to-measure
maat-, op maat gemaakt
jumble sale
liefdadigheidsbazaar (van goedkope of tweedehandsartikelen), rommelmarkt, vlooienmarkt
a white lie
leugentje om bestwil
shopper
koper, klant
bargain
koopje
retailer
kleinhandelaar, detailhandelaar, winkelier
customer
klant
check-out counter
kassa
cash desk, checkout
kassa
there is a label ... a jacket
INSIDE
wrap up
inpakken, verpakken
in stock
in voorraad, voorhanden
in her seventh heaven
in de zevende hemel
to play second fiddle
in de schaduw staan (van), de tweede viool spelen (bij)
in all sizes and styles
in alle maten en vormen
reduced...price
IN - in prijs verlaagd
to catch someone red-handed
iemand op heterdaad betrappen
hire purchase
huurkoop, het kopen op afbetaling
trademark
handelsmerk, (ook; typisch kenmerk)
chain store
grootwinkelbedrijf
wholesaler
groothandelaar, grossier
a green belt
groene zone
to have green fingers
groene vingers, talent voor plantenverzorging hebben
green with envy
groen en geel van afgunst
till
geldlade, kassa
to squander money
geld verspillen, verkwisten, met geld smijten
to spend money
geld uitgeven, spenderen, besteden aan
instruction
gebruiksaanwijzing
we can order it ... you
FOR
I asked ... a refund
FOR
branch
filiaal
a red-letter day
feestdag, geluksdag
surname
familienaam
label
etiket
window-shopping
etalages kijken
window-shopping
etalages kijken
(shop) window
etalage
to be on first name terms (with sb)
elkaar bij de voornaam noemen
a whole range of
een waaier van
rose-coloured spectacles
een roze bril, een optimistische kijk
a blue-collar worker
een handarbeider
to bargain
dingen, marchanderen, pingelen
third-rate
derderangs, van slechte kwaliteit
the third degree
derdegraadsverhoor
off-the-peg, ready-made, ready-to-wear
confectie
catalogues
catalogus
cashier
caissière, kassajuffrouw, kassabediende
we do not accept payment ... credit card
BY
to buy ... mail order
BY - per postorder
red tape
bureaucratie
to see red
buiten zichzelf raken van woede, uit zijn vel springen
gross income
bruto inkomen
shopping bag
boodschappentas
voucher
bon, coupon
on second thoughts
bij nader inzien
order
bestellen
I wonder if the shop wil take it...
BACK
I took it ... to the shop to complain
BACK
bargains ... low prices
AT
look... the animals ... the pet shop
AT - kijken naar / IN - in de winkel
pay the assistant ... the check-out counter either ... cash or ... credit card
AT - IN -BY
to gift-wrap
als cadeautje inpakken
a red herring
afleidingsmanoevre, vals spoor
to try on
aanpassen
purchase
aankoop
to give the green light to
(iemand) het groene licht geven, zijn gang laten gaan
chain store
(filiaal van een) grootwinkelbedrijf
carrier bag
(boodschappen)tas, (draag)tasje
instalment
(afbetalings)termijn
(dispensing) chemist
apotheker
antique shop
antiekwinkel
baker
bakker
baker's
bakkerij, bakkerswinkel
bookshop
boekwinkel, boekhandel
butcher
slager
butcher's
slagerij, slagerswinkel
chemist
drogist