Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/138

Click to flip

138 Cards in this Set

 • Front
 • Back
parel, kraal
bead
haastig
hasty
vuil
nasty
kuis, rijn
chaste
proever
taster
verspiller
waster
goud-, zilverlaken
brokaat
brocade
10 jaar
decenium
decade
strik
bow
buigen
bow
boog
bow
tuinslang
hose
verliezen
lose
ellende
woe
kano
canoe
kade
quay
vraag
query
pijn
ache
bloemblad
petal
straf
penal
hijgen
pant
schuinvallen,hellen
slant
bestelwagen
van
bleek, ziekelijk
wan
hondsdolheid
rabies
groot
grand
toestaan
grant
worm
worm
vorm
form
pop
doll
tolgeld
toll
kruis
cross
dik, vet, lomp
gross
hoofd, kop
poll
pool
pole
paal, stijl, post
post
vorst, vrieskou
frost
kameraad, maat
pal
hoog, lang, groot
tall
(aan)tal
tally
galblaas, bitterheid
gall
meisje
gal
gelijkheid
par
kunstig
crafty
wolf
wolf
verandering
change
toeval, kans
chance
loterij
raffle
personeel
staff
hik
hiccough
ploeg
plough
hoest, kuch
cough
schisma
schism
agenda, rooster, dagindeling
schedule
schema
scheme
inleiding
preamble
riem, baal (hoeveelheid)
ream
meander
meander
bedoelen
mean
reinigen
cleanse
schoon(maken)
clean
prachtig
woderful
mooi
beautiful
betoverend
magical
blij
happily
vreugdevol
joyfully
speels
playfully
redelijk
sensible
logisch
logical
verantwoordelijk
responsible
praktisch
practical
betrouwbaar
dependable
koel
clinical
intellectueel
intellectual
cynisch
cynical
radicaal
radical
progressief
liberal
fanatiek
fanatical
misdadig
criminal
aanvaardbaar
acceptable
respectabel
respectable
geschikt
presentable
groente
vegetable
uitspraak
pronunciation
uitspreken
pronounce
politicus
politician
schoudertas
satchel
onderwerp
subject
speelplaats
playground
dagboek
diary
lesrooster
timetable
krijt
chalk
aardrijkskunde
geography
schoolbord
blackboard
gom
eraser
spons
sponge
vod, stofdoek
duster
fysica
physics
chemie, scheikunde
chemistry
welvaart
wealth
de toekomst lezen in de hand
palmistry
hand
hand
pols
wrist
onderarm
forearm
elleboog
elbow
bovenarm
upperarm
schouder
shoulder
oksel
armpit
tepel
nipple
rug
back
achetwerk
bottum
bovenbeen
upperleg
kuit
calf
voet
foot
wreef
instep
hiel
heel
vinger
finger
palm (vd hand)
palm
duim
thumb
arm
arm
voorhoofd
forehead
wang
cheek
neus
nose
kin
chin
nek
neck
borstkas
chest
buik
belly
navel
belly buttom
taille
waist
edele delen
private parts
bil
thigh
knie
knee
scheenbeen
shin
enkel
ankle
teen
toe
verantwoordelijkheid
responsibility
schulden
debts
heidens
pagan