Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/258

Click to flip

258 Cards in this Set

 • Front
 • Back
police
askari
near
karibu
many
-ingi
perhaps
labda
plan
mpango, mipango
time
wakati
letter
barua
name
jina, majina
tea
chai
luck
bahati
often
mara nyingi
meat
nyama
key
ufunguo, funguo
minute
dakika
pen
kalamu
now
sasa
newspaper
gazeti, magazeti
quickly
upesi
-taka
desire, want
loudly
kwa sauti
picture
picha
(not) yet
bado
knife
kisu, visu
book
kitabu, vitabu
money
pesa
shoe
kiatu, viatu
drink
kinywaji, vinywaji
ice
balafu
door
mlango, milango
few
-chache
after
baada ya
clean
safi
head
kichwa, vichwa
boys
mvulana, wavulana
hate
chuki
important
muhimu
effort
bidii
drug, medicine
dawa
hard, difficult
-gumu
difficulties
shida
car
motokaa
happiness
furaha
fat
-nene
ask
uliza
hand, arm
mkono, mikono
love, like
-penda
just, merely
tu
church
kanisa, makanisa
play
-cheza
answer
-jibu
day before
juzi
cigarette
sigara
bus
basi, mabasi
banana
ndizi
cat
paka
badness
ubaya
dirty
-chafu
bad
-baya
debt
deni, madeni
building
-jengo, majengo
daytime, afternoon
mchana
flower
ua, maua
grandmother, tomato
nyanya
by self
-enyewe
doctor
daktari
bed
kitanda, vitanda
no
hapana
very much, a lot
sana
coffee
kahawa
clothing
nguo
capability
uwezo
cup
kikombe, vikombe
child
mtoto, watoto
below
chini ya
big
-kubwa
chair
kiti, viti
or
au
tree
mti, miti
better
bora
gift
zawadi
finger/s
kidole, vidole
black
-eusi
fish
samaki
egg
yai, mayai
buyer
mnunuzi, wanunuzi
farmer
mkulima, wakulima
hurry
haraka
exam/s
mtihani, mitihani
because
kwa sababu
house
nyumba
every time
kila wakati
yes
ndiyo
game
mchezo, michezo
drunkard
mlevi, walevi
driver
dereva
business
biashara
food
chakula
sweet
-tamu
day
siku
early
mapema
cook (person)
mpishi, wapishi
all
-ote
country
nchi
dog
mbwa
friend
rafiki, marafiki
doubt
shaka
and, by, with..
na
leg, foot / legs, feet
mguu, miguu
fruit
tunda, matunda
expensive
ghali
go
-enda
conversation/dialogue
zungumzo, mazungumzo
behind
nyuma ya
bread
mkate, mikate
alcohol
pombe
but
lakini
every
kila
grandfather
babu
every day
kila siku
far
mbali
dance
ngoma
stop (something)
simamisha
steal
-iba
stare
-tazama
stand up
-simama
smell good
nukia vizuri
smell bad
-nuka
sit
-keti
sell
-uza
see
-ona
return (an item)
-rundisha
return
-rudi
rest
-pumzika
receive
-pata
pronounce
-tamka
prepare
-tayarisha
pray
-sali, -omba
pay
-lipa
pass
-pita
need
-hataji
meet
-kutana
marry
-oa
make certain
-hakikisha
look for
-tafuta
look at
-ishi
listen
-sikiliza
leave
-ondoka
laugh
-cheka
last
-dumu
know
-jua
hide
-ficha
help
-saidia
have problems
-taabika
hear, feel
-sikia
get drunk
-lewa
forget
-sahau
finish
-maliza, -isha
fear
-ogopa
explain
-eleza
enter
-ingia
eat
-kula
drive
-endesha
do
-fanya
cry
-lia
count
-hesabu
cook (verb)
-pika
come
-kuja
carry
-beba
buy
-nunua
believe
-amini
begin
-anza
be satisfied
-shiba
bathe
-oga
wake up, awake
-amka
arrive
-fika
agree
-bali
stop (an action)
-acha
succeed
-faulu
suffer
-sumbuka
swim
-ogelea
take
-chukua
taste
-onja
teach
-fundisha
telephone
-piga simu
tell
-ambia
think
-fikir, -dhani
travel
-safiri
try
-jaribu
understand
-elewa, -fahamu
use
-tumia
visit
-zulu, -tembelea
wait
-ngoja
walk
-tembea
want
-taka
wash clothes
-fua nguo
wear
-vaa
work
-fanya kazi
write
-andika
one
m-moja
two
m-bili
three
-tatu
four
-nne
five
-tano
six
sita
seven
saba
eight
-nane
nine
tisa
ten
kumi
twenty
ishrini
thirty
thelathini
fourty
arobaini
fifty
hamsini
sixty
sitini
seventy
sabini
eighty
themanini
ninety
tisini
hundred
mia
thousand
elfu
a hundred thousand
lakini
question
swali
pardon me, excuse me
samahani
please
tafadhali
news
habari
sir, mister
bwana
you (plural)
nyinyi
you (singular)
wewe
heart
moyo, mioyo
month
mwezi, miezi
year
mwaka, miaka
person
mtu, watu
american
mmarekani
stupid/fool
mjinga
girl
msichana, wasichana
woman
mwanamke, wanamke
man
mwanaume, wanaume
come from
-toka
father
baba
morning
asubuhi
ms, mrs., ms.
bibi
what kind, what sort?
gani
thank you
asante
safety, security, peace
salama
sibling
ndugu
student/s
mwanafunzi, wanafunzi
lesson, reading
somo, masomo
sister
dada
brother
kaka
see you later
baada ya / baadye
sit down (in a greeting)
kaa, ukae
he/she
yeye
we
sisi
I
mimi
They
wao
goodbye
kwa heri
good, fine
nzuri
elder, old person
mzee, wazee
teacher
mwalimu, walimu
what about? (question indicator)
je