Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
vakna
просыпаться
prositpat!
bädda sängen
заправлять кровать
efter sanningen ska jag bädda sängen
ta en dusch
принимать душ
bjuda in gäster
принимать гостей
borste
щётка
landet
деревка
byta om
переодеваться
äta
кушать
pigg
бодрый
av bodhran blir man pigg!
gå upp
встать
i staten gick alla upp när björnen visade sig
somna
уснуть
schnootcha lite innan vi somnar? :)
laga frukost
готовить завтрак
storhandla
закупаться
hyra
квартплата
en platt kvar, tack, sen betalar jag hyran!
äta bulle
кушать булочку