Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hortor, hortari, hortatus sum
urge
arbitror, arbitrari, arbitratus sum
think
conor, conari, conatus sum
try
miror, mirari, miratus sum
wonder
moror, morari, moratus sum
delay
recordor, recordari, recordatus sum
recall
vagor, vagari, vagatus sum
wander
fateor, fateri, fassus sum
confess
confiteor, confiteri, confessus sum
confess
polliceor, polliceri, pollicitus sum
promise
vereor, vereri, veritus sum
fear
loquor, loqui, locutus sum
speak
nanciscor, nancisci, nactus sum
find obtain get
nascor, nasci, natus sum
be born
proficiscor, porficisci, profectus sum
set out
proficiscor, proficisci, profectus sum
set out
sequor, sequi, secutus sum
follow
utor, uti, usus sum
use + abl
gradior, gradi, gressus sum
walk
egredior, egredi, egressus sum
go out, leave
morior, mori, mortuus sum
die
patior, pati, passus sum
endure
experior, experiri, expertus sum
test, try
orior, oriri, ortus sum
rise
potior, potiri, potitus sum
get possession of + abl
audeo. audere. ausus sum
dare
fido, fidere, fisus sum
trust + dative
confido, confidere, confisus sum
trust + dative
soleo, solere, solitus sum
be accustomed