Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/99

Click to flip

99 Cards in this Set

 • Front
 • Back
I woke up to the sound of a woman beating her carpets
Minä heränsi melu nainen hakaten mattosnsa
I walked to the post office and sent a parcel by first class airmail
Minä kävelin postikonttorissa ja lähetin pakettin ykkösluokan lentoposti
I did the shopping but only bought chicken and wool
Tehdä ostoksia mutta ostin vain kana ja lampaanvilla
The roads were too icy to walk safely
Se vaarallinen kävellä... jäinen tie......
What time are you going to school tomorrow.

I am going at around 7 in the morning
Milloin sinä menet koulussa huomenna?

Menen noin seitsemän aamulla
Can I speak to....?
Voinko puhua ......?
Do you want to leave a message?
Haluatteko (halutko)jättää viestin?
Just a minute please
Hetkin olkaa hyvä
See you there
Nähdään sitten siellä.
Sally here, hi
Tässä Sally, hey
That would be nice
Se olisi kiva
Did you understand that?
Ymmärsitkö?
What about you?
Entä sinä?
Where are you from?
Mistä sinä olet kotoisin? (a native of)
Would you like to go for a coffee?
Lähtisikö kahville?
You don't say!
Älä nyt
Not any
Not at all
En yhtään
Before next month
Ensi kuusa
Not ever
Never
Et koskaan
At the weekend
Viikonloppuisin
Did you have a good weekend?
Sinulla olit mukava viikonloppu?
Since when?
Mistä lähtien?
A year ago
Vuosi sitten
To go for lunch
Mennä lounalle
Breakfast
Lunch
Dinner
Aamiainen
Lounis
Päivällinen
Where were you yesterday?
Missä olit eilen?
I was at home all evening
Olin kotona koko illan
How is she?
Mitä hänelle kuuluu?
I woke up
Minä heräin
He goes to church on Sunday
Hän käy kirkossa sunnantaina
What time does the bus leave to Oulu?
Mihin aikaan bussi lähtee Ouluun?
When are they coming to Ruka?
Million he tulevat Rukalle?
Who did you get the book from?
Keneltä saada kirje?
What day does he go to church?
Minä päivänä käy kirkossa?
What day do you have Finnish lessons?
Minä päivänä ovat suomatunnit?
I go to the course every Tuesday
Mina käyn kurrsilla tiistaisin
lyhyt
short
dark
pimeää
to smoke
pottaa
quite well
aika hyvin
to snow
pyryttää
I am not sure
en ole varma
To disturb
häiritä
maybe
ehkä
to be able to
saada
can
voida
unfortunately
ikävä kyllä
of course
totta kai
or (in questions)
vai
another
vielä
because
koska
nothing
mitään
I wonder
- han
- hän
(make a negative stronger)
-ka
-kä
badly- annoyingly
ikävä
badly (as in speak finnish badly)
huonosti
I play - as in a sport or game
pelan
Which of those?
Mikä niistä?
Which of those (choice of two only)?
Kumpi niistä (choice of two only)?
Which of those (people only)?
Kuka heistä (ihmiset vain)?
Up there
Tuolla
Adult person (man)
aikamies
Kindness
ystävällinen teko
Shoes
Take off you shoes!
kenä
Riisu kenkäsi!
Coat
Don't forget your coat!
Päällystäkki
Älä unhoda päällystäkki!
Trousers
Dad bought himself a pair of trousers
Housut
Isä osti itselleen housut.
Gloves
I don't like to wear golves
Hansikas
En pidä mielelläni hansikkaita
Shirt
I seldom wear a shirt
Paita
Pidän harvoin paitaa
(like rarely a shirt)
Shop
There is a shoe shop round the corner
Kauppa
Kulman takana on kenkäkauppa
Around corner is a shoe shop
shower
I have a shower every day
suihku
KÄYN suihkussa joka päivä
Fork
A fork is a tool people use for eating
haarukka
haarukka on yksi ruokaailuvälineistä
Knife
Be careful with the knife, it's sharp
Vietsi
Ole varovainen veitsen kanssa, se on terävä
obviously
ilmeiseti
to compare
verrata
keyboard
koskettemisto
add - mix together
lisää
dry
kuiva
again (to)
uudelle
to froth up (beat)
Vaahdota
jauhota
flour
baking powder
leivinjauhetta
together
(from beat together)
keskenään
whipping
vatkaten
the mix (noun)as in cooking
sekoitus
smell (bad?)
haju
scent
tuoksu
brush
harja
earphones
korvakuulokkeet
cupboard
kaappi
hammer
to hammer
vasara
vasaroida
drill
to drill
pora
porata
avain
key
ruler
viivoitin
smooth
tasoitta
fire
tuli
broom
luuta
vice
pahe
glue
to glue
liima
liimata
noisy
noise
meluisa
meteli