Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/73

Click to flip

73 Cards in this Set

 • Front
 • Back
a romantic girl
romantická dívka
American
americký
an action hero
hrdina
between
mezi
boring
nudný
bungee-jumping
bungee-jumping
cloud
mrak
cloudy
oblačný, zatažený
cold
studený
cook
vařit
desk
pracovní stůl
difficult
obtížný
dinner
večeře
do
dělat
easy
jednoduchý
engineer
inženýr
English
anglický
fast food
rychlé občerstvení, fast food
fish and chips
ryba a hranolky
food
jídlo
French
francouzský
German
německý
Greek
řecký
Have a nice weekend!
Přeji pěkný víkend.
hobby
hobby, koníček
hot
horký
housework
domácí práce
How are things?
Jak jde život?
chair
židle
cheese cake
tvarohový koláč
Chinese
čínský
chop suey
čínský pokrm z rýže
ice-cream
zmrzlina
I'm sorry, I can't come.
Bohužel nemohu přijít.
Italian
italský
Just the two of us.
Jen my dva.
lamp
lampa
like
mít rád(a)
listening to classical music
poslouchání klasické hudby
many
mnoho
maybe
možná
meal
jídlo (jedno z denních jídel)
on
na
pasta
těstoviny
perfect
perfektní, dokonalý
pizza
pizza
printer
tiskárna
rain
pršet
rainy
deštivý
reading
čtení
restaurant
restaurace
rice
rýže
salad
salát
See you on Monday.
Ahoj. Uvidíme se v pondělí.
sky-diving
skoky s padákem, sky-diving
snow
sníh
snowy
sněžný, sněhový
soup of the day
polévka dle denní nabídky
sunny
slunečný
table
stůl
talk
mluvit
talk about
mluvit o
terrible weather
hrozné počasí
The reason I'm calling is, ...
Důvod, proč volám, je ...
Turkish
turecký
under
pod
water-skiing
vodní lyžování
What kind of food do you like?
Jaké jídlo máš rád(a)?
wind
vítr
windy
větrný
Would you like to come to dinner?
Chtěl(a) bys přijít na večeři?
Yes, I'd love to.
Ano, velmi rád(a).
You're right.
Máš pravdu.