Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/251

Click to flip

251 Cards in this Set

 • Front
 • Back
soygun
robbery
hırsızlık
thievery
öldürme
murder
kız kaçırma
kidnapping
uçak kaçırma
hijacking
kaçarkçılık
smuggling
esrar satışı
drug selling
kundankçılık
arson
şantaj
black mail; extortion
saldırı
assault
rüşvet
bribery
suistimal
fraud
hakaret
slander
yaralamak
to injure
dövme
battery. beating
sahtekarlık
forgery
Kefalet
bail
uyuşturcular
drugs. narcotics
mahkumiyet
conviction
çalıntı
stolen
sabıka
criminal record
tutuklama emir
arrest warrant
ipucu
clue
yargılamak
to judge
olay
incident
söyleşi
interview
yargı
judgement
aleyh(inde)
against
kanun
law
kanuna aykırı
against the law. illegal
dava
a case. lawsuit
yaramaz
mischievous (adj). troublemaker
ayrıntılar
details
hapishane kaçkını
escaped convict
hapishane
prison
ciddi
serious
suç
crime
suçlu
criminal
şahit
witness
görgü şahidi
eyewitness
ip
rope
etkisi altında
under influence of drugs
karaborsa
black market
vahşet
violent
tesadüf
coincidence
karanlık
dark
zehir
poison
cüceler
dwarves
hiç kuşkusuz
without a doubt
hayatını kaybetti
passed away
vefat etti
passed away. died
geçici
temporarily
hatalı sollama
illegal passing
kurban
victim
yetim. kimsesiz
orphan
vahşi
wild
delik
crazy
simge
represents.
symbol of
sıkıntılar
stresses
troubles
güncel olaylar
current events
güncel haberler
current NEWS
af
pardon
dolandırıcı
swindler
con man
mücadele
fight
struggle
yasal
legal
eşcinsel
homosexual
vekil
deputy
koruyucu
bodyguard
yaklışık
approximately
dindar
religious
yanı sısra
along with
dış görüsü
outward appearance
olağan
ordinary
olağan üstü
extraordinary
tehdit
threat
girişim
attempt
gizli
concealed
sır
secret
değerli
valuable
kıskanç
jealous
çoğunlukla
mostly
sicil
criminal record
ele geçirmek
to confiscate
katil
killer
DNA tahlili
DNA test
araştırmacı
investigator
suç yeri
crime scene
olay yeri
incident scene
bıçaklamak
to stab
şupheli
suspected
pezerenk
pimp
soyucu
robber
hırsız
thief
suçcu
criminal
mahkum
prisoner
ceza evi
prison
suç işlemek
to commit a crime
cezaya çarptırıldı
was sentenced
ölüm cezası çarptırıldı
was sentenced to death
polis sıralaması
police lineup
mahkum olmak
to be sentenced
mahkum etmek
to sentence
oluruşma
trial
ipucu
clue
fuhuş
prostitution
talep
a demand
yargılamak
to try someone
yargıç, hakim
judge
ölüm cezası
death penalty
idam edilmek
to be executed
yol açmak
to cause
kasıtlı
intentional
tüfek
rifle
delil
evidence
parmak izi
finger print
silah
weapon
ceza
sentence, fine, punishment
çiddiyet
severity
yoğun
critical
bomboştu
completely empty
yoğun bakım
intensive care
emniyet müdürü
chief of police
kahbe
whore
caydırıcı
deterrent
cüce
midget
ortak
partner
mantıklı
logical
diyelim ki
let's say
onun için
for that reason
sakin
calm
tazminat
legal damages
mülteci
refugee
gerilim
tension
azınlık
minority
çingeneler
gypsies
kavga
a fight
kavga etmek
to fight
ilkin
at first
kafana takma
don't worry
morluk
bruise
öfke
wrath
aç gözlülük
greed. avarice
seyet
lust
günah
sin
belli
obviously
çaresiz
desparate
uyarmak
to warn
tedbir
precaution
kabaht
crime
kitle imha silahları
weapons of mass destruction
WMD
düşman
enemy
bağlantı
connection
düşkün
addict
bağımlılık
dependency
yasak
illegal
sahtekar
swindler
kaçak
smuggler
ihbar
tip to the police
müzakere
negotiation
çatışma
clash
battle
kasıtlı
intentional
yolsuz
corrupt
yolsuzluk
corruption
kurallar
rules
sınırlı
limited
cezaya çarptırmak
to give pentalty
to give punishment
cezaya çarptırılmak
to be punished
ölümü mahkem edilmek
to be sentenced to death
vatan hainliği
treason
vaton haini
traitor
baskın
a raid
esrar
hashish
sabıkalı
s.o. w/ a criminal record
engelliler
handicapped
netameli
controversial
namert
dispicable
iddia etmek
to claim
müdafa etmek
to defend
inkar etmek
to deny
intikam almak
to take vengeance
cinayet işlemek
to commit murder
ağır suç
serious crime
ağır ceza
heavy / serious punishment
tutuklamak
to arrest
tutuklanmak
to be arrested
hayat boyu ceza
life sentence
ömür cezası
life sentence
işlemler
procedures
aşıra
excessive
suçlama
accusation
hoş görülü
tolerance
hak altığını aldı
He got what he deserved
canavar
monster
beast
hırslı
ambitious
kapmak
to grab
hayal görmek
to hallucinate
sanrılamak
to hallucinate
alıştırmak
to cause s.o. to become dependent
alışmak
to get used to
damardan almak
to take through the vein
komiser
detective
polis memuru
police officer
sorguya çekmek
to interrogate
taşımıcı
carrier
dealer
kriz geçirmek
to suffer withdrawals (drugs)
arama
search
haplar
pills
haşaş
hashish
afyon
opium
şubesi
unit
eroin
heroin
kokain
cocaine
iğne
shot
uyuşturcusu bapamlısı
drug addict
muhbir
informant
pusu
ambush
uyuşturucu şebekesi
drug network
drug gang
cartel
uyuşturucu çetesi
drug gang
yüksek doz(da) almak
to over dose
ekstasi
ecstasy
müptela
addict
iğne izleri
track marks
sarhoş
drunk
niyet
intention
hücum etmek
to attack
sanık
suspect
çete uyesi
gang member
çete mensubu
gang member
inceleme
investigation
aşırı hız
excessive speed
feci
horrible
terrible
can ve mal kaybı
life / property loss
hışım
wrath
anger
fury
sahte
fake
false
forged
süçüstü
red-handed
ifade
statement
gayri meşru
illegal
bahane
excuse
....kimliğine bürünmek
to pretend to be s.o. else
bildirmek
to inform
to tell
halletmek
to solve
pürüz
problem
irregularity
aldatmak
to deceive
to cheat
kiralık katıl
hitman
yakayı ele vermek
to be caught
kurtarmak
to rescue
müdahale etmek
to interfere
yakalanmak
to be caught
kaçak yaşamak
to hide
live as a fugitive
emniyet
security
ispatlamak
to prove