Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/164

Click to flip

164 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 It depends on ...
dependet de, Ea omnia in eo vertuntur, quod...
Absolutely. By all means.
Certe. Certum. Utique. Profecto. Absque omni dubio.
Absolutely. By all means.
Certe. Certum. Utique. Profecto. Absque omni dubio.
Accept my best wishes!
Accipe vota mea sincera!
Accept my condolence!
Tibi condoleo! Accipe meam condolentiam!
Actually!
Revera! Verum est.
Allow me to wish you a happy birthday and to wish you all the best!
Sine tibi de natali tuo gratuler et optima quaeque comprecer!
Approximately.
Circa, circiter, fere, ferme.
Are you sure of it?
Certus es? Constat-ne tibi? Num certus (certa) es?
Are you sure of it?
Certus es? Constat-ne tibi? Num certus (certa) es?
As you see...
Ut vides
As you wish.
Ut placet. Ut vis. Ut tibi libet. Ut tibi placet.
As you wish.
Ut placet. Ut vis. Ut tibi libet. Ut tibi placet.
Bon appetit!
bene comede! bene tibi sapiat!, sit felix convivium!, bene sit universo coetui!
Come to me!
Veni propius!
Contrary to your opinion.
Contra opinionem Tuam.
Could you prove it?
Potes-ne id demonstrare? Id (rem) etiam probare potes?
Do I disturb you?
Nihil te interpello? Non-ne sum molestus? Non te impedio? Non Tibi molestus sum? Nihil interpello? Nihil te interpello?
Do you like it?
Placet-ne tibi (vobis)? Num tibi res placet? Num te hoc delectat?
Don't bother.
Non est operae pretium. Noli tibi negotium dare.
Don't bother.
Non est operae pretium. Noli tibi negotium dare.
Everything is all right.
Bene (optime) res se habet. Salva sunt omnia. In ordine est. Bene (se) habet;
Everything is all right.
Bene (optime) res se habet. Salva sunt omnia. In ordine est. Bene (se) habet;
Excellent! Wonderful!
Euge! Belle! Optime! Pulchre! Lepide! Perbelle! 
Feel well!
Belle te habeas!
Feel yourself at home!
Age/Agite ut domi suae (sis/sitis)! Te tamquam domi tuae sentias quaeso!
Forgive me (excuse me), please. I'm sorry
Ignosce (ignoscite), ignoscas quaeso, da (date) mihi veniam, Veniam da mihi! Ignosce mihi, si tibi placet!
Good day! See you later!
Vale! Cura ut valeas! Salutem tibi! Plurimum te salvere jubeo! Jubeo te salvum esse!
Good luck!
Optime tibi eveniant omnia! Quod bonum faustum felix fortunatumque sit!
Good morning! Good afternoon! Good evening!
Salve! Ave!(Bonum mane/diem/ vesperum)
Good night!
Noctem tibi placidam precor! Opto tibi noctem bonam! Molliter cubes!
Good night!
Precor/opto tibi noctem placidam/quietam! Bonam noctem! Noctem tibi placidam ac quietam opto!
Good-bye!
Numquid vis? Vale! Fac bellus revertaris! Fac te videam
Good-bye! Farewell!
Vale (valete)! Valebis (valebitis)!
Happy birthday to you!
Congratulor tibi de natali tuo!
Happy journey!
Bene ambula!
Happy New Year!
Annum Novum fastum felicem fortunatum tibi precor! Opto tibi et ominor in proximum annum laeta! Omnia bona tibi precor in proximum annum! Jucundum diem festum opto!
Have a nice rest!
Quietem jucundam! Bonam recreationem tibi opto!
He doesn't agree that...
Non consentit, ut (quod), Dissentit, ut ille non consentit, quod, Non consentit, ut (quod)…
He doesn't think so.
Alia est mente.
Hello! Hi!
Salve!
How do you like it?
Ut tibi (vobis) placet?
I am certain (sure) that...
Certissime mihi constat...
I am glad to greet you!
Te saluto! Vos saluto!
I am glad to greet you!
Te saluto! Vos saluto!
I am not convinced (not sure of it).
Certus non sum. Non mihi constat. Certum non est.
I am not up to jokes.
Non ad jocandum animus meus promptus est.
I am of an opinion that, I think that...
Mea quidem sententia est...
I am very pleased.
Maxime gaudeo / laetor / contentus sum. Valde sum contentus.
I congratulate you! Congratulations!
Gratulor tibi!
I do not doubt it.
Id non dubito.
I have another opinion. I don't think so.
Aliter opinor. Alia mihi opinio / mens est. Ita non sentio / censeo. Alia mihi est sententia. Non tecum sentio. Opinio mea valde differt. Longe aliter sentio. Huic opinioni non omnino accedo. Aliter opinor. Alia mihi opinio / mens est.
I have another opinion. I don't think so.
Aliter opinor. Alia mihi opinio / mens est. Ita non sentio / censeo. Alia mihi est sententia. Non tecum sentio. Opinio mea valde differt. Longe aliter sentio. Huic opinioni non omnino accedo. Aliter opinor. Alia mihi opinio / mens est.
I have nothing against it.
Non sum contrarius. Nihil contradico. Nihil repugno (obsto, detrecto). Optime mihi convenit.
I have nothing against it.
Non sum contrarius. Nihil contradico. Nihil repugno (obsto, detrecto). Optime mihi convenit.
I havn't understood you. Repeat it, please!
Non te intellexi. Sodes itera. Fac iterum dicas. Non te itellego. Itera quaeso. Dic iterum. Ne iterare gravere.
I havn't understood you. Repeat it, please!
Non te intellexi. Sodes itera. Fac iterum dicas. Non te itellego. Itera quaeso. Dic iterum. Ne iterare gravere.
I know it from my own experience.
Expertus novi.
I shall ask you...
Te precor, ut... te rogare vollem
I shall ask you...
Te precor, ut... te rogare vollem…
I share your opinion.
Tecum ita sentio.
I understand you completely.
Perfecte te intellego. Te omnino intellego.
I understand you completely.
Perfecte te intellego. Te omnino intellego.
I wish you a lot of happiness!
Perpetua felicitate floreas!
I wish you a lot of success!
 Multos successus opto! Omnes res tibi secundas precor!
I wish you all good!
Omnia bona precor!
I would not advise (recommend) you to do it.
Hoc tibi non suadeam. De hac re Te dissuadere velim.
I would not advise (recommend) you to do it.
Hoc tibi non suadeam. De hac re Te dissuadere velim.
I would not say so.
Id non dicerem.  Id non dicam.
I would not say so.
Id non dicerem.  Id non dicam.
I'd like to ask you (beg you)
te quaeso/ rogo.
I'd like to ask you (for a favor).
Te rogo / precor. Te aliquod vellem. Te aliquid rogare velim.
I'd like to ask you (for a favor).
Te rogo / precor. Te aliquod vellem. Te aliquid rogare velim.
I'm sorry for bothering you!
Da (date) molestiae veniam! Interpellationem hanc meam ignoscas quaeso! Veniam molestiae rogo. Da (date) molestiae veniam!
In my opinion.
Ut mea fert opinio...
In no case. No way!
Nequaquam. Minime. Nullo modo / pacto.
In no case. No way!
Nequaquam. Minime. Nullo modo / pacto.
It depends.
Id quomodo judicandum est nescio. Ut res stabunt. Ut eam rem aspicias.
It depends.
Id quomodo judicandum est nescio. Ut res stabunt. Ut eam rem aspicias.
It does not concern me.
Nihil mea refert. Nihil ad me.
It doesn't disturb me!
Nihil mihi officit! Nullo modo / pacto me molestat. Minime moleste / graviter fero.Id mihi molestum non est!
It is a good idea.
Idea optima est.
It is a pity! I am very (awfully) sorry! I regret!
Valde / magnopere (id, rem) doleo. Dolendum est maxime. Maxime doleo! Doleo!
It is a pity! I am very (awfully) sorry! I regret!
Valde / magnopere (id, rem) doleo. Dolendum est maxime. Maxime doleo! Doleo!
It's absolutely another thing.
Alia plane res est.
It's not a joke.
Non est jocus.
It's not worth mentioning! There's nothing to it!
Nihil est de re dicendum. Ne loqui de re operis pretium est! Non opus est verba perdere!
It's out of question. It is excluded.
Impossibile est. Hoc excludo. Non est possible. Rem non admitto. Nullo modo fieri potest. Impossibile est.
It's out of question. It is excluded.
Impossibile est. Hoc excludo. Non est possible. Rem non admitto. Nullo modo fieri potest. Impossibile est.
It's right, and it's wrong at the same time.
Et ita, et non. Ita est et simul non est ita. 
It's very kind of you!
Laudo (amabo) humanitatem / comitatem tuam! Gratissime agis! Gratias ago humanitati tuae! Peramabilis es!
Just in case.
Ad omnem occasionem. In omnem eventum.
Just in case.
Ad omnem occasionem. In omnem eventum.
Let's discuss it seriously!
Rem potius serio tractemus!
Likely.
Certe.
Likely.
Certe.
Many thanks! Thanks a lot!
Maximas tibi gratias ago!
May I? (Let me, Allow me)
Licet-ne? Permitte (permittite) / sine (sinite), Sine, quaeso! Mihi permitte!
No way!
Absolute non! Minime. Nequaquam.
No way!
Absolute non! Minime. Nequaquam.
No!
Non! Minime!
No, it's not right.
Ita non est. Non est verum. Hoc minime verum est.
No, it's not right.
Ita non est. Non est verum. Hoc minime verum est.
Not for love or money!
Nullo pacto! Minime. Nullo modo / pacto.
Not for love or money!
Nullo pacto! Minime. Nullo modo / pacto.
Perhaps.
Fortasse. Forte. Certum est. Haud dubium est.
Perhaps.
Fortasse. Forte. Certum est. Haud dubium est.
Pleasant dreams!
Somnum quietum et placidum tibi opto! Bene dormias! Somnum tibi optimum precor (opto)!
Pleasant entertainment!
Multas voluptates opto!
Please!
Amabo, sis, sodes, si vis, si (tibi) placet, quaeso.
Really!
Vere! Revera! Recte!
Sorry, I can't do it!
Da veniam, id agere non possum! Ignosce, id facere non possum.
Take care!
Salve! Salvus sis! Fac valeas! Salutem tibi (precor, opto)!
Take your seat, please! (Sit down, please!)
Sedeas (sedeatis) quaeso! Conside (considite)!  Asside! Assideas! Asside quaeso!
Thanks! Thank you!
Gratias ago!
There is no talking about it.
Non est sermo quidem ea de re. Verbum unum ne faxis cave!
There is no talking about it.
Non est sermo quidem ea de re. Verbum unum ne faxis cave!
There is nothing of it  ...
non visum est, ut (quod), Ne vestigium quidem rei relictum est. non visum est, ut (quod)…
There is nothing of it  ...
non visum est, ut (quod), Ne vestigium quidem rei relictum est. non visum est, ut (quod)…
To your health!
Salutem Tibi (Vobis) propino! Prosit! Propino ad salutem tuam! Salutem Tibi (Vobis) propino!
We are of the same opinion.
Non dissentio.
Welcome!
Adventum tuum gratulor! Opportune advenis!
Welcome!
Adventum tuum gratulor! Opportune advenis!
What a pity!
Dolendum est! Doleo!
What a pity!
Dolendum est! Doleo!
What are you saying!
Ain tu? Quid ais?
What are you talking about! It is impossible!
Quid ais! Impossibile est! Non potest esse! Non est possible! Esse non potest!
What are you talking about! It is impossible!
Quid ais! Impossibile est! Non potest esse! Non est possible! Esse non potest!
What can I do (for you)?
Quid me vis (facere)? Quomodo tibi utilis esse possum? quid facere possim, ut...
What can I do (for you)?
Quid me vis (facere)? Quomodo tibi utilis esse possum? quid facere possim, ut...
What can I say?
Quid Tibi dicam?
What can you say?
Et Tu quid dicas?
What did you say?
Quid erat, quod dixisti? Quid dixisti? Quid erat? Quid sibi voluit?
What did you say?
Quid erat, quod dixisti? Quid dixisti? Quid erat? Quid sibi voluit?
What do you order?
Quid vis (vultis)? Quid jubeas? Jussa tua exspecto. Jubeas, quaeso.Quid jubes?
What do you want to say? What do you mean?
Quid sibi vult? Quid dicere vis? Quid praedicas? Quid sibi vult sermo iste Tuus?
What do you wish?
Quid vis (vultis)? Quid est in votis? Quid desideras?
Whatever may happen. In any case. Anyway.
Utcumque res ceciderit. Utcumque. Omni casu.
Whatever may happen. In any case. Anyway.
Utcumque res ceciderit. Utcumque. Omni casu.
What's got you?
Quid tibi in mentem venit?
What's got you?
Quid tibi in mentem venit?
What's your opinion?
Quid tu de re sentis? Quid opinaris? Quid Tu ipse de re censes?
What's your opinion?
Quid tu de re sentis? Quid opinaris? Quid Tu ipse de re censes?
Wishes.
Vota.
Without any doubt.
Absque dubio. Sine dubio.
Would you be so kind!
Age sis … Benigne facias, si… Fac mihi officium… Te multum amabo, si…Amabo te, sis tam bonus.
Yes, really.
Sic est. Ita est. Vere. Revera. Verum. Revera sic est (ita est).
Yes, really.
Sic est. Ita est. Vere. Revera. Verum. Revera sic est (ita est).
Yes. I understand. Certainly!
Intellego! Certum est! Clara res est! Ita est.
You agree (to this proposal)?
Idem de re sentis? Similes tibi est sententia / opinio (de re)? Placet-ne Tibi haec sententia?
You are right.
 Est ita, ut dicis. Recte dicis. Verum est. Res ita se habet. Res veritate nititur.
You are right.
 Est ita, ut dicis. Recte dicis. Verum est. Res ita se habet. Res veritate nititur.
You are very kind.
Valde es amabilis. Humanissime agis. Gratias ago humanitati tuae! Peramabilis es! Laudo (amabo) humanitatem / comitatem tuam! Gratissime agis! Humanissime factum est. Valde es amabilis.
You are very kind.
Valde es amabilis. Humanissime agis. Gratias ago humanitati tuae! Peramabilis es! Laudo (amabo) humanitatem / comitatem tuam! Gratissime agis! Humanissime factum est. Valde es amabilis.
You are wrong! You are not right.
 Non est verum. Hoc falsum est. Haud rectum est. Erras. Non recte dicis. Non est ut dicis.
You are wrong! You are not right.
 Non est verum. Hoc falsum est. Haud rectum est. Erras. Non recte dicis. Non est ut dicis.
You are wrong.
Erras.
You are wrong.
Erras.
You can be sure that it is so.
Rem ita esse certe scire haud potes.
You can say it both ways.
Sic etiam dici potest. Et sic et aliter dici potest.
You can say it both ways.
Sic etiam dici potest. Et sic et aliter dici potest.
You didn't take into account that…
non id respexisti, quod (ut)
You didn't take into account that…
non id respexisti, quod (ut)..
You're welcome!
Licet certe! Fac si vis!