Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/53

Click to flip

53 Cards in this Set

 • Front
 • Back
shijing
1000-600 v. chr. oden
shujing
tot 625 v. chr. oorkonden
shiji
147-87 v. Chr. sima qian
Hanshu
1e eeuw n. Chr. Ban Gu Ban Zhao
Han Yu
768 -824 Guwen
Bai Xingjian
776 - 826
Li Wa Zhuan
Tao Qian
356-427 poezie van akker en gaarde
wang wei
8e eeuw landschap&gelegenheidpoezie
Li Bai
701-762
Shi poezie, modern
Bai Juyi
772-846 uitgesproken standpunten over misstanden
Li Qingzhao
1084-1151
ci
pu songling
1640 - 1715 optekeningen van vreemde zaken uit het studeervertrek de ledigheid (500)
Feng Menglong
(1574-1646) uitgever 3 bundels met 40 novellen
Shi nai'an
Verhaal aan de wateroever
Luo Guangzhong
(1313-1400)San Guo Yanyi
Shuihu Zhuan
het verhaal aan de wateroever
Cao Xueqin
1715-1764 de droom in de rode kamer
hong lou meng
de droom in de rode kamer
Luxun
kong yiji kuangren riji,
1942
toespraak mao zedong: literatuur voor het gewone volk
1642-1662
nederland bezet taiwan
1895-1945
Taiwan bezet door japan
na 1945
KMT op taiwan
Walls Nokan
1961-heden
Taiwanese aboriginal, in zijn geschriften komt hij op voor taiwanezen
Bai Xingyong
1937-heden
schrijft op taiwan over mensen uit het mainland op taiwan
Culturele revolutie
officieel 1966-1969 (maos dood) maar praktisch tot arrestatie bende v. 4 1977
Jiang Qing
1914-1991 vrouw mao, bende v. vier
8 model operas
de enige 4 peking opera's toegestaan gedurende de CR
Bei Dao
1949-
schrijver in vandaag
neerslaan protest actie versailles
4 juni 1989
chen cun
1951- uit Shanghai
internet literatuur
Mian mian
1970- uit Shanghai
nachtleven
shi yan zhi
literatuur = verwoorden gevoelens
Shi
vroege tang
hoge tang
midden tang
late tang
5a 7 syllaben
jinti shi
moderne shi
knotvers
normdicht
aaneengerijmde normdicht
Gu(ti)shi
oude shi
Fu
perfecte beschrijving geven
Yuefu
muziekbureau
ci
lied (nieuw instrumenten uit azie)
nushu
vrouwenschrift
Chuanqi
korte verhalen in klassieke schrijftaal
Huaben
korte verhalen in spreektaal
jianghu
broederschap van meren en rivieren
Zhuanghui xiaoshuo
roman in hoofdstukken
liang xiang
peking opera, gestilleerde poze aannemen
dan
peking opera, vrouwenrol
sheng
peking opera, mannenrol
chou
peking opera, clownsrol
vier mei beweging
4 mei 1919 verzet tegen verdrag versailles
ren chi ren
mensen eten mensen
jiujiu haizi
red de kinderen
menglong shiren
duistere dichters
meinu zuojia
mooie vrouwelijke schrijfsters