Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
originea caii olfactive ,
incepe ,pleaca calea din..
Receptorii olfactivi
celule senzoriale olfactive
cilii dendritelor neuronilor bipolari
cilii contin chemoreceptori
este o cale care transmite sau care primeste
care urca sau coboara
aferenta,ascendenta
proto_neuronul olfactiv se termina unde ,
se articuleaza cu ?...deutoneuronul adica celulele
in bulb olfactiv
(in glomeruli olfactivi)se termina proto

celulele mitrale sint deuto_neuronii olfactivi
axonii proto_neuronului olfactiv formeaza adica se numesc ...
axonii deuto celulelor mitrale se numesc
olfactivi ..
filete olfactive
badelete olfactive sau tract olfactiv
(care se ramifica in spatiul anterior perforat in 3 radacini strii)
proto_neuronii sint neuroni olfactivi ..
deutoneruonii sint neruoni
neuroni periferici -protoneuronii

neuroni centrali sitn deutoneuronii
receptorii olfactivi ai mucoasei nazale sint de unde care?
din mucoasa olfactiva
receptori olfactivi din organul Jakobson implicati in sexualitate
(axonii) filetele protoneuronilor vin de la receptorii olfactivi
din mucoasa nazala in care se afla si cine ..?
receptorii din organului lui Jakobson
chemoreceptori sensibili la feromoni
organul Jakobson se afla sau nu in mucoasa nazala ?

toti receptorii olfactivi sint ce fel de receptori ?
org.jakobson se afla in mucoasa nazala

sint chemoreceptori receptorii olfactivi
organul jakobson contine chemoreceptori sensibili in special la ..
feromoni
molecule olfactive speciale implicate in sexualitate
bulbii olfactivi
sint in numar de ,
aspect ,arata ca
vizibili pe fata ..? a emisferelor
2
mase ovoidale

fata inferioara ( bazala)
( lob orbitar contine sulcus rectus adaposteste lob olfactiv)
bulbul olfactiv
are ( e organizat) cite straturi neuroni
bulul repreinta prima statie de ..? si ..? a semnalelor olfactive
6 straturi de neuroni

receptie si
tratare a semnale olfactive
bulbii olfactivi se continua cu ...?..care ajunge pina la ..?
(continua posterior )
tractus ,bandeletele olfactive
spatiul perforat anterior
tractusul( bandeleta) olfactiva cind ajunge la spatiul perforat anterior se ...
in cite radacini , strii olfactive
re ramifica se imparte in 3 strii ramificatii radacini

laterala ,mijlocie intermediara,mediala
tractul olfactiv ajuns la spatiul perforat anterior se imparte in 3 ...?
,denumite ?...se termina unde ?
stria ( radacina)
mijlocie intermediara se opreste in tubercul olfactiv cu fctii reflexe, in spatiul perforat anterior
2. stria laterala -termina in entorinala 28,34
1 stria mediala in septala aria
in aria septala
se identifica doua portiuni arii ..care
peri_olfactiva aria si
sub_caloasa aria
spatiul triunghiulat dintre stria
laterala si mediala
spatiu ce apartine spatiului perforat anterior se numeste ?
contine bandeleta care ?
trigon olfactiv


bandeleta diagonala
se numeste aria septala pt ca se gaseste linga ..

stria mediala ce se termina in aria septala se presupune ca conduce semnalele olfactive captate din ..
septum pelucidum

organului Jakobson
semnalele olfactive receptate de organ jakobson conduse prin stria mediala terminata in aria septala au rol
reglare sexualitate si fctii vegetativ
( semnale catre nucleii sept si hipotalamus rol in reglarea sexualitatii si fctii vegetative)
aria entorinala are 2 componente girul ?si girul?
ambiens
semi_lunar
aria entorinala se afla in polul anterior al circumvolutiei ..
hipocampice
dintre strii care e cea mai importanta si
pctul terminus al caii olfactive ei,entorinala ce reprezinta ?
laterala stria e cea mai importanta

arie senzoriala pentru miros
formatiunile caii olfctive descrise nerv olfactiv bulb,trac olfactiv ,striile constituie ce pentru rinecefal?
ce rol are
lob olfactiv anterior rin_encefal anterior

rol olfactie olfactiv si in sexualitate
unde e asezat bulbul olfactiv
deasupra osului ?...
sau filetele protoneuronului bipolar ce strabat ,gaurile cui
os etmoid

gaurile etmoid
lamei ciuruite a etmoid
protoneuronul din ce fel de neuroni e format ?
axonii ,filetele olfactive,apartin unui neuron cu citi poli?
ce nerv cranian reprezinta constituie ,protoneuronul ?
bipolar e protoneuronul


nerv olfactiv I unu
tracturile olfactive ( bandeletele) dupa ce ies din bulb catre cine se indreapta ,in ce directie
da catre spatiul perforat anterior ,directia ..
chiasma optica
stria mediala se termina inregiunea septala ,
adica extremitatea ..? a circumvolutiei limbice sub .?.ce a corpului calos
extremitatea inferioara a circ limbice

sub genunchiul corp calos