Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/61

Click to flip

61 Cards in this Set

 • Front
 • Back
att fortsätta (d)
doorgaan
att förbinda (d)
verbinden
att hyra (b)
huren
att komma (d)
komen
att kosta (a)
kosten
att se (d)
zien
att ta-tar
nemen
att ursäkta (a)
verontschuldigen, vergeven
av
door, van
befolkning-ar
bevolking
bland
onder, bij
bro-ar
brug
del-ar
deel
direkt
direct
då (bijw.)
toen, dan
därför
daarom
familj-er
gezin
flera (mv.)
meer, verscheidene
flesta (mv.)
meeste
fram
naar voren, tevoorschijn, vooruit
fru-ar
mevrouw, echtgenote
förbi
langs, voorbij
förort-er
voorstad
gammal
oud
gata
straat
herr-ar
heer, mijnheer
hjärta, ett
hart
hur
hoe
ingen/inget/inga
geen
invånare
inwoner
kung-ar
koning
kyrka
kerk
människa
mens
nämligen
namelijk
omkring
ongeveer
orsak-er
reden, aanleiding
pengar (mv.)
geld
populär
populair
procent
procent
rak
recht, rechtop
respektive
respectievelijk
rest-er
rest
se(da)n
vervolgens, dan
sjö-ar
meer
slott, ett
kasteel, paleis
som (bt. vnw.)
die, dat
södra
zuid-
tack
bedankt
tills
totdat
torg, ett
plein, markt
tredjedel-ar
derde
turist-er
toerist
varav (bijw.)
waarvan
väg-ar
weg
år, ett
jaar
ö-ar
eiland
Ursäkta!
Pardon!
Ingen orsak!
Geen dank, graag gedaan!
Ni tar till höger/ till vänster
U slaat rechtsaf/linksaf
Ni går/fortsätter rakt fram
U loopt rechtdoor
Han är över 80 år gammal
Hij is meer dan 80 jaar oud