Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back
estää (estän, esti, estänyt)+ tekemasta
prevenir, impedir hacer algo
hiljattain, äskettäin
recientemente
joutua (joudun, joutui, joutunut) + johonkin / tekemään jtk
estar envulto, tener que ver con alguoen o con hacer algo
jutella (juttelen, jutteli, jutellut)= keskustella, puhella
conversar
keli (keliä, kelin, kelejä)
condición del camino
kieltää (kiellän, kielsi, kieltänyt)+ tekemästä
prohibir hacer
kokemus (kokemusta, kokemuksen, kokemuksia)
esperiencia
lakata (lakkaan, lakkasi, lakannut)+ tekemästä
cesar de haver algo
.laskettelu (laskettelua, laskettelun, lasketteluja)
.lasketella (laskettelen, lasketteli, lasketellut)
.slalom
.hacer slalom
lenkki (lenkkiä, lenkin, lenkkejä)
curva,
liukas (liukasta, liukkaan, liukkaita)
resbaladizo
melu (melua, melun, meluja)
ruido
ILL + mennessä
Minun täytyy palata maanantaihin mennessä
alrededor de
Debo volver alrededor del lunes
näyttely (näyttelyä, näyttelyn, näyttelyjä)
exhibición
poikki
romperse en dos
poissa / läsnä
ausente / presente
pysyä (pysyn, pysyi, pysynyt)+ jossakin
érmanecer, quedarse en
pyytä (pyyn, pyysi, pyytänyt)
- pyydän häneltä apua
- pyydän häntä auttamaan meitä
pedir
- Le pedi ayuda
- Le pedi que nos ayude
sattua (satun, sattui, sattunut)+ tekemään
Kaikki sattuivat olemaan poissa kotoa
acontecer
tapaus (tapausta, tapauksen, tapauksia)
- joka tapauksessa
- siinä tapauksessa
- ei missään tapauksessa
hecho, evento, accidente
- en todos los caso
- en ese caso
- en ningún caso
tuskin
apenas, raramente
uudelleen = uudestaan
nuevamente
vaarallinen (vaarallista, vaarallisen, vaarallisia)
peligroso
vara(varaa, varan, varoja)
meillä ei ole varaa siihen
medio, recurso
no tenemos recursos para ello
varmaan(kin)
probablemente
vasta
not until, only
viimeinen
finalmente
ei hullumpi
not bad
ilman muuta
naturalmente, sin dudas
saada kiinni
sujetar, agarrar
varmaan (innokas (innokasta, innokkaan, innokkaita) + tekemään jtk
estusiamo para hacer algo
jättää (jätän, jätti, jättänyt)+ AKK + ILL
jätin rahat pöydälle
jätin lapset ulos leikkimään
dejar algo en algún lugar
onnistua (onnistun, onnistui, onnistunut)+ tekemään
tener existo o manejarpara hacer algo
varoittaa (varoitan, varoitti, varoittanut)(jotakuta tekemasta jtk)
advertir, avisar
tällä hetkellä
en este momento
huoli (huolta, huolen, huolia)
preocupación
korjata (korjaan, korjasi, korjannut)
arreglar, reparar
polkupyörä (pyörän, pyörää, pyöriä)
bicicleta
kokeilla (kokeilen, kokeili, kokeillut)
experimentar, intentar
onki (ongen, onkea, onkia)
pesca
äkkiä
repentinamente
ihmetellä (ihmettelen, ihmetteli, ihmetellyt
to wonder
purskahtaa (purskahdan, purskahti purskahtanut) itkuun / nauruun
largarse a llorar / a reir
tarina (tarinan, tarinaa, tarinoja)
relato
lainkaan
para nada (not at all)
retki (retkeä, retken, retkiä)
excursión, salida
tietenkin / ei tietenkään
por supuesti que sí / que no
kalpea (kalpean, kalpea(t)a, kalpeita)
pálido
harjoitella (harjoittelen, harjoitteli, harjoitellut)
ejercitar, practicar
tarttua (tartun, tarttui, tarttunut)
agarrar
kunto (kunnon, kuntoa, kuntoja)
condición, estado
muutos (muutoksen, muutosta, muutoksia)
cambio, variación
voimakas (voimakkaan, voimakasta, voimakkaita)
fuerte
kunto (kunnon, kuntoa, kuntoja)
condición, estado
muutos (muutoksen, muutosta, muutoksia)
cambio, variación
voimakas (voimakkaan, voimakasta, voimakkaita)
fuerte