Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/89

Click to flip

89 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ainoa (ainoa(t)a, ainoan, ainoita)
solo/a, único
ajatus (ajatusta, ajatuksen, ajatuksia)
pensamiento
ammatti (ammattia, ammatin, ammatteja)
ocupación, profesión
avioliito (liitoa, liiton, liitoja)
matrimonio, casamiento
avoliito (liitoa, liiton, liitoja)
concubinato
hoikka (hoikkaa, hoikan, hoikkia)
delgado
hoitaa (hoidan, hoiti, hoitanut)
+ PTV
take care of sth or sb
huolestua (huolestun, huolestui, huolestunut)+ ELL (jstk)
preocuparse
huumorintaju (tajua, tajun)
sentido del humor
jäsen (jäsentä, jäsenen, jäseniä)
miembro, extremidad
kasvaa (kasvan, kasvoi, kasvanut)
crecer, aumentar
kokea (koen, koki, kokenut)
experimentar (undergo)
komea (komea(t)a, komean, komeita)
explendido, magnífico
kyllästyä (kyllästyn, kyllästyy, kyllästynyt) + ILL (johonkin)
estar cansado, harto, de algo
käytäntö (käytäntöä, käytännön, käytäntöjä)
práctica, uso
luonne (luonnetta, luonteen, luonteita)
forma de ser, carácter,
masentua (masennun, masentui, masentunut)+ jostakin (ELA)
desanimarse
menestyä (menestyn, menestyi, menestynyt)
tener éxito
rakastua (rakastun, rakastui, rakastunut)+ henkilöön (ILL)
(cf. rakastaa)
enamorase
ruuanlaitto (laittoa, laiton)
Preparación de comida ¿¿??
seurallinen (seurallista, seurallisen, seurallisia)
sociable
suhde (suhdetta, suhteen, suhteita)
Missä suhteessa?
relación
¿En que respecto?
taide (taidetta, taiteen, taiteita)
arte
teoreettinen (teoreettista, teoreettisen, teoreettisia)
teórico (adj)
tieto (tietoa, tiedon, tietoja)
conocimiento, información
tyhmä (tyhmää, tyhmän, tyhmiä)
estúpido, tonto
viisas (viisasta, viisaan, viisaita)
inteligente
tyytyväinen (tyytyväistä, tyytyväisen, tyytyväisiä)+ kohonkin (ILL)
satisfecho, contento de algo
tähti (tähteä, tähden, tähtiä)
estrella, asterico
unelmoida (unelmoin, unelmoi, unelmoinut)+ jostakin (ELA)
soñar algo
urheilla (urheilen, urheili¸ urheillut)
hacer deporte, competir
vakava (vakavaa, vakavan, vakavia)
serio, grave
- viehättää (viehätän, viehätti, viehättänyt)
- viehättävä (viehättävää, viehättävän, viehättäviä)
-encantar, fascinar
- encantador, fascinante
tulla toimeen
manejar(se) (to get along)
palaa (palan, paloi, palanut)
arder, quemar
1.pudota (putoan, putosi, pudonnut)
2.kaatua (kaadun, kaatui, kaatunut)
1.caer de algún lado
2. caerse, volcarse
Mikä hän on ammatiltaan?
Millainen hän on luonteeltaan?
Mikä hänen ammattinsa on?
Millainen luonne hänellä on?
- Luen milelläni
- Minusta on hauska lukea
- Pidän lukemisesta
- Minusta lukeminen on hauskaa
(En pidä / en välitä lukemisesta)
Me gusta leer (x4)
(No me gusta leer)
- Mitä sinä ajattelet tasta asiasta?
- Mitä sinä pidat tasta asiasta??
- Mitä mieltä sinä olet tasta asiasta?
Kuinka kysyt toisen mielipidettä (x3)
- Minusta...
- Minun mielestäni...
- Olen sitä mieltä, että...
- Minusta tuntuu, että...
Kuinka kerrot oman mielipiteesi? (x4)
- Luulen, että
- Arvelen, että
(Minä en usko, että..)
Supongo, creo que... (x2)
(No creo que...)
slummi (slummia, slummin, slummeja)
barrio pobre
sananlasku (laskua, laskun, laskuja)
proverbio
taivutus (taivutusta, taivutuksen, taivutuksia)
flexión (ling.)
vaikuttaa (vaikutan, vaikutti, vaikuttanut)
afectar, influenciar
arvo (arvoa, arvon, arvoja)
valor
pula (pulaa, pulan, pulia) + sta
falta, escasez de...
märkä (märkää, märän, märkiä)
mojado
syöpä (syöpää, syövän, syöpiä)
cáncer
lehtimies (miestä, miehen, miehiä)
periodista
lähikuva (kuvaa, kuvan, kuvia)
primer plano
tupakoida (tupakoin, tupakoi, tupakoinut)
fumar
hiukan
a little bit
ala (alaa, alan, aloja)
profesión, área
katse (katsetta, katseen, katseita)
vista
edes
al menos, por lo menos, incluso
mielipide (mielipidettä, mielipiteen, mielipiteitä)
opinión
erittäin
muy, extremadamente
pahantuulinen (tuulista, tuulisen, tuulisia)
mal humor
monenlainen (monenlaista, monenlaisen, monenlaisia)
una gran variedad de, muchos tipos de...
turvallinen (turvallista, turvallisen, turvallisia)
seguro (safe)
näkö (näköä, näön, näköjä)
vista, apariencia (look)
suoja (suojan, suojaa, suojia)
refugio
aula (aulaa, aulan, auloja)
hall
esikoinen (esikoista, esikoisen, esikoisia)
primer hijo
ihmiskunta (ihmiskuntaa, ihmiskunnan, ihmiskunnia)
humanidad
taiteilija (taiteilijaa, taiteilijan, taiteilijoita)
artista
kuuluisa (kuuluisaa, kuuluisan, kuuluisia)
famoso
tulot (tuloja)
ingresos
menot (menoja)
gastos
vero (veroa, veron, veroja)
impuesto
huolet (huolia)
preocupaciones
hyvästellä (hyvästelen, hyvästeli, hyvästellyt)
despedir
ylpeä (ylpeä(t)ä, ylpeän, ylpeitä) + -sta
orgulloso de...
reipas (reipasta, reippaan, reippaita)
vigor, actividad
hyödyllinen (hyödyllistä, hyödyllisen, hyödyllisiä)
útil
eläke (eläkettä, eläkkeen, eläkkeitä)
olla eläkkeellä
jubilación, pensión
estar jubilado
valmistua (valmistun, valmistui, valmistunut)
- hän on valmistunut eläinlääkäriksi
completar, finalizar
. él ha finalizado veterinaria
aiheuttaa (aiheutan, aiheutti, aiheuttanut)
causar, provocar
- avioero = ero (eroa, eron, eroja)
- erota (eroan, erosi, eronnut)
erota jksta
ottaa eron jksta
- divorcio
- divorciarse
devorciarse de alguien
hyväksyä (hyväksyn, hyväksyi, hyväksynyt)
aprobar, aceptar
viisastua (viisastun, viisastui, viisastunut)
volverse sabio
sattuma (sattumaa, sattuman, sattumia)
suerte, azar
päättää (päätän, päätti, päättänyt)
concluir
perusta (perustaa, perustan, perustoita)
cimiento, base
nero (neroa, neron, neroja)
genio
hyväntekijä (tekijää, tekijän, tekijöitä)
benefactor
ihmeellinen (ihmeellistä, ihmeellisen, ihmeellisiä)
maravilloso
tyytyväinen (tyytyväistä, tyytyväisen, tyytyväisiä)
satisfecho