Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/38

Click to flip

38 Cards in this Set

 • Front
 • Back
structural ,senzorialitatea are cite componente si care ..?
doua

senzatiile si perceptiile
Din pct de vedere structural senzorialitatea evidentiaza doua mari componente
deosebirea
intre asociationism si gestaltism
in privinta ( componentelor,structurii)senzorialitatii ..
gestaltismul recunoaste existenta cui si asociationismul a cui
gestaltismul
afirma
Ddoar existenta perceptiei
iar asociationismul
recunoaste doar existenta senzatiei
ce afirma gestaltismul in privinta senzorialitatii( de fapt a perceptiei)?
Gestaltismul
afirma doar existenta
perceptiei ca prima forma a manifestarii ..cui?
a vietii psihice
tot ce este intelect
a fost mai intai in simturi
a zis cine?
Locke John senzualist? secV!

disputa
rationalisti senzualisti
ce afirma rationalistii opus senzualistilor?
opus citatului lui Locke senzualistul
rolul prioritar al ratiunii si ideilor inascute

inneism -ideie inascuta
pending
in asteptare,nerzolvat
conceptul de 'analizator'
cine
l-a introdus
in fiziologie ?

Asociat perceptiei este analizatorul
Pavlov
segmentele
-periferic
-intermediar
-central
sint segementele ,'ce fel' ale analizatorului?
segementele structural -functionale
analizator sau ..
aparat anatomo-fiziologic
cite variante
cunoaste gestaltismul ?
2
nativista
genetista
in filozofie s-au conturat 2 pozitii majore privind natura si functia de cunaostere a senzatiei :
1.empirismul ce fel
2.rationalizsmul ?ce fel..Kant
1 empirism pozitivist

2 rationalism apriorist
1 senzatia e temelia oricarei cunoasteri,datele oferite de ea sint incontestabile
2 senzatie e o bariera ce impiedica accesul la esenta fenomenelor
cecurent filozofic afirma:
senzatia
e o bariera
ce impiedica accesul la esenta
fenomenelor
rationalismul A_priorist
ce curent filozofic afirma:
senzatia e temelia oricarei cunoasteri,
datele oferite de ea sint incontestabile
empirismul pozitivist
ce declanseaza
stimulii
imediat ce au fost captati de receptori ?
excitatie in nervi

stimulii declanseaza
procese de excitatie nervoasa
ce substrat anatomic
e numit segment intermediar ?
ce contine segmentul intermediar al analizatorului
cine constituie segmentul intermediar
nervii aferenti centripetiascendenti
caile nervoase de conducere a procesului excitator
In
segmentul intermediar
are loc vo'
analiza si sinteza datelor receptionate ?
da are loc
o incipienta si sumara ..probabil rudimentara grosolana
analiza si sinteza a datelor captate
procesul antagonic,contrar,contradictoriu
excitatiei

antonim excitatie
inhibitia

procesele fundamentale ale scoartei
excitatia si inhibitia
cele 2 procese fundamentale corticale pag 41 manualantom
procesele nervoase de baza ale scoartei

cele 2 sint in unitate contradictorie pag 4 tomsa
excitatia si inhibitia proce de baza
excitatia e in unitate contradictorie cu inhibitia
sensibilitatea este
capacitatea de a ..
avea senzatii
sensibilitatea se dezvolta din excitabilitate sau invers?
sensibilitatea se dezvolta din excitabilitate

daca n-ar exsita excitabilitate n-ai simti
datorita( prin) sensibilitate
ce fel de stimului
se pot
inregistra
recepta si
interpreta?
stimuli
1 biolologiceste necesari (dde hrana aparare ,sexuale)
2 indiferenti ( neutri)
ce functie noua
introduce in lumea viului
sensibilitatea?
semnalizarii
functia semnalizarii introduce sensibilitatea
legea prima
a psiho_fizicii
Bouger-Weber
se refera la care praguri ?
absolute

legea bouger se refera la pragurile absolute
Valoarea pragului absolut S
este invers proportionala
cu nivelul E sensibilitatii
valoarea pragului ( absolut din legea bouger)
e exprimata in :
intensitatea stimului S sau x
este valoarea pragului
a doua lege a psihofizicii legea lui Weber-Fechner
se refera la care praguri ?
fechner
praguri diferentiale
si intensitatea initiala a stimuluului
in legea fechner in progresie geometrica creste ..cine?
stimulul
intensitatea stimului
Fechner spune ca in progresie aritmetica creste cine ?
senzatia
intensitatea senzatiei
(E sensibilitate diferentiala
ca sint praguri diferentiale)
constantele k si C
din legea fechner
tin de cine ?
k si C tin de receptor
legea prima a lui bouger-weber
spune ca
Valoarea pragului absolut S
este invers proportionala
cu nivelul E sensibilitatii
formula lui bouger
E fiind sensibilitatea ( nivelul sensibilitatii)
S sau X stimulul (intensitatea stimul,valoarea prag absolut )
1
E =-
X sau S

E=1 /S
pragurile diferentiale
pt
citeva sensibilitati (modalitati senzoriale)
1/10 b pt sensib auditiva
1/30g cutano-tactila
1/100 lucsi sensib luminoasa
a doua lege a psihofizicii
(a pragurilor diferentiale si sensibilitatii diferentiale )weber-fechner
a fost formulata in doua feluri cum de weber
cum de fechner
∆x variatia stimulului
x stimulul initial
de weber :
intre citime si sensibilitatea initial e un raport constant k
∆x/x=k sau ∆S/Sinitial =k
dupa fechner
pe cind excitatia stimulul creste in progresie geometrica sensibilitatea, senzatia creste incet in progresie aritmetica
senzatia e proportionala nu cu stimulul( marimea) ci cu log din stimul
pragul absolut minim def..


prag absolut max def..

o modalitate senzoriala e un continuum informational aceste praguri sint limitele extreme
cea mai mica intesitate a unui stimul capabil sa provoace o senzatie sau
marimea fizica cea mai mica
a intensitatii stimulului x care produce o excitatie speifica

val cea mai mare a intensitatii stimului care mai produce o senzatie specifica
dupa care intervine durerea( senzatie nespecifica)
prag relativ
marimea minima ,
citimea ∆
cu care tb sa se modifice intensitatea initiala a unui
stimul
pt a se percepe o diferenta
toate modalitatile senzoriale au in comun
citeva trasaturi si legi enumerati
-se prezinta sub forma unor continuumuri informationale delimitate la extremitati de praguri ( absolute)
-la fiecare modalitate
intre cele 2 praguri absolute se pune in evidenta
un anumit nr de trepte discriminabile separate prin pragurile diferentiale
ce reprezinta sensibilitatea ...un ce
la nivelul carui analizator ..de cine e delimitat ?
un continuum la nivelul oricarui analizator
delimitat de 2pcte extreme liminal si maximal
sub pragul limita (absolut minim) ce avem?
receptia sub_liminala

nu se produce o senzatie constienta la acest nivel
pe o durata mai mare datorita cumularii se atinge pragul
de senzatie constientizabila
doar pt cine
e valabila relatia lui fechner ?
doar pt ce valori ale stimulului ?
doar pt intensitatile medii (mijlocii) ale stimulului excitantului
numai pt stimulii de intensitate medie