Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Antidepresszánsok - csop.
MAO-inhibitorok
- szelektív
- nem szelektív
Triciklusos antidepresszánsok
- 1. generációs
- 2. generációs
Atípusos szerek
Szelektív szerotonin-visszavétel gátlók (SSRI)
Természetes anyagok
5 csoport
Antidepresszánsok
MAO-inhibitorok
nem szelektív:
fenelzin
tranilcipromin
iproniazid

szelektív MAO-A bénító:
moclobemid
clorgylin

szelektív MAO-B bénító:
szelegilin
szelektív, nem szelektív
Antidepresszánsok
Triciklusos vegyületek
Heteroatomot tart.:
imipramin
desipramin (dezmetilimipramin)
trimipramin

Nem tart. heteroatomot:
amitriptylin
nortriptylin
protriptylin

O-atomot tart.:
doxepin

2. generációs:
maprotilin
-pramin
-triptylin
-epin
2. gen.
Antidepresszánsok
Atípusos vegyületek
mianszerin
mirtazapin
Antidepresszánsok
Szelektív szerotonin-visszavételt gátlók
fluoxetin
fluvoxamin
paroxetin
szertralin
citalopram
Antidepresszánsok
Természetes anyagok
orbáncfû - Hypericum perforatum
Antidepresszánsok
Hangulatstabilizálók
Lithium
carbamazepin
valproinsav
clonazepam
alprazolam
Gyári nevek
imipramin
fluoxetin
Melipramin
Prosac
Antidepresszánsok
Hatásmechanizmus - MAO-inhibitor
raktározott monoamin-mennyiséget növeli
(NA,A,SE,DA)
Antidepresszánsok
Hatásmechanizmus - TCA
monoamin-visszavételt gátolja - NAerg, SEerg transzmisszió akutan nõ -- 2-4 hét kell a szerek hatásához - valszeg más hatás
trofikus hatások, receptorszám indukált csökkenése talán
Antidepresszánsok
Hatásmechanizmus - Atípusos szerek
nem ismerjük pontosan, szerenként is változik
keverednek a monoamin-hatások és receptor-hatások
Antidepresszánsok
Hatásmechanizmus - SSRI
szerotonin-visszavételt gátolja
nem azonnal hatnak!
MAO-bénítókkal nem szabad adni
Antidepresszánsok
Mellékhatások - TCA
vérnyomás csökken (vasomotor-kp?)
szexuális zavarok
atropinszerû hatások: szájszárazság, vizeletretenció, glaucoma
szedatív hatás
étvágy nõ, hízás
görcsrohamok - kumuláció, mérgezés
Antidepresszánsok
Mellékhatások - SSRI
izgatottság, fejfájás, fogyás (átmeneti), libidócsökkenés, férfi potenciazavar
Antidepresszánsok
Mellékhatások - Atípusos szerek
sokféle vegyület- sok különbözõ mh.
nem erõsek
súlynövekedés néhány páciensnél
Antidepresszánsok
Farmakokinetika
po. adják - jó, tûrhetõ felszívódás
plazmafehérje-kötõdés erõs
lipidoldékony - felhalmozódik
megoszlási tér látszólag nagy
lassú kiürülés, dialízissel nem távolítható el
hosszú hatás
metabolizmus - számos aktív, pl. imipramin - dezmetilimipramin
sokszor önállóan is használják a metabolitokat
Antidepresszánsok
Terápiás alkalmazások
SSRI-ket szeretik ma, biztonságosabb és jobban tolerálható
SSRI hangulatjavítónak jobb, TCA pszichomotoros aktivitásra
lassan fejti ki a hatását!
Kombinációk:
Lithiummal
SSRI + TCA
SSRI + Atíp.

SOHA NE: MAOI + TCA (keringési shock) vagy MAOI + SSRI (malignus SEerg sy.)
Antidepresszánsok
Egyéb szerek, amiket alkalmaznak
benzodiazepinek - tüneti kezelés
SSRI + antipszichotikumok
veg. irsz. gyógyszerek: vegetatív tünetek csökkentésére
Interakciók
MAO-gátlókat nem lehet együtt adni TCA-val: keringési shock
SSRI-vel: malignus SEerg sy.
TCA érzékenyít a katecholaminokkal szemben
MAO-A gátlók + tiramin-tartalmú ételek: sajtreakció (hypertensiv crisis)
szedatív hatás additív lehet
néhány szer gátolja a máj mikroszomiális oxidációját
Hangulatstabilizálók - Lithium
antimániás szer
Fk.: hosszú hatáskezdet, po. adják étk. után, th. szélesség kicsi - vér, vese, májellenõrzés, placentán átjut

Hm.: nem ismert; ionális folyamatokban helyettesítheti a Na-t; cAMP hatásait csökkenti (kimerítés)

Mh.: pajzsmirigy funkció csökken, nephrogen diabetes insipidus-szerû állapot, vesében kicsapódhat, sinuscsomó-depressziót okozhat, leukocytosis, bõrelváltozás