Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/150

Click to flip

150 Cards in this Set

 • Front
 • Back
family
rodzina
adult
dorosły
aunt
ciotka
baby
małe dziecko/niemowlę
boy
chłopiec
brother
brat
brother-in-law
szwagier
brothers and sisters
rodzeństwo
child (l. mn: children)
dziecko
cousin
kuzyn
dad
tata
daughter
córka
father
ojciec
father-in-law
teść
foster child
pasierb, pasierbica
friend
przyjaciel
girl
dziewczyna
godchild
chrześniak, chrześnica
godfather
ojciec chrzestny
godmother
matka chrzestna
granddaughter
wnuczka
grandfather
dziadek
grandmother
babcia
grandparents
dziadkowie
grandson
wnuk
great granddaughter
prawnuczka
great grandmother
prababcia
great grandson
prawnuk
great grandfather
pradziadek
husband
mąż
lady
pani
man, Mr.
pan
man (l. mm.: men)
mężczyzna
Miss
panna
Missis, Mrs.
pani
mother
matka
mother-in-law
teściowa
mum (mom)
mama
nephew
siostrzeniec, bratanek
niece
siostrzenica, bratanica
parents
rodzice
partner
partner
person
osoba
sister
siostra
sister-in-law
szwagierka
stepbrother
przyrodni brat
stepfather
ojczym
stepmother
macocha
stepsister
przyrodnia siostra
son
syn
teenager
nastolatek, nastolatka
twin
bliźniak
uncle
wujek
wife
żona
woman (l. mm.: women)
kobieta
youth
młody człowiek
people
ludzie
adopted
adoptowany
dead
zmarły
divorced
rozwiedziony
engaged
zaręczony/a
married
żonaty/zamężna
seperated
samotny, nie żonaty, niezamężna
widowed
owdowiały/owdowiała
to marry
ożenić się, wyjść za mąż
to be born
urodzić się
to die
umrzeć
to live together
żyć razem
characteristics
cechy charakterystyczne
ambitious
ambitny
angry
zły
anxious
niecierpliwy
arrogant
arogancki
cheeky
bezczelny
content
zadowolony
curious
ciekawy
daring
śmiały
evil
niedobry
(un)friendly
(nie)przyjazny
generous
hojny
god/bad tempered
w dobrym/złym nastroju
greedy
zachłanny
happy
szczęśliwy
hard-working
pracowity, zapracowany
helpful
usłużny
(dis)honest
(nie)uczciwy
independent
niezależny
intelligent
inteligentny
kind
uprzejmy
lazy
leniwy
likeable
sympatyczny
lively
żywiołowy
mad, crazy
szalony
moody
o zmiennych nastrojach
naughty (not courteous)
niegrzeczny
nervous
nerwowy
nice
miły
optimistic
optymistyczny, optymistycznie nastawiony
(im)patient
(nie)cierpliwy
pessimistic
pesymistyczny
(im)polite
(nie)uprzejmy
proud
dumny
sad
smutny
(un)punctual
(nie)punktualny
selfish
samolubny
sensible
rozsądny
serious
poważny
shy
nieśmiały
stupid
głupi
well-behaved
dobrze wychowany
appearance
wygłąd zewnętrzny
attractive
atrakcyjny
beautiful
piękny
big
duży
elegant
elegancki
fat
gruby
good-looking/handsome
przystojny
of medium height
średniego wzrostu
old
stary
pretty
ładny
rounded
zaokrąglony
short
niskiego wzrostu
skinny
szczupły
slim
smukły
small
mały
tall
wysokiego wrzostu
thin
chudy
ugly
brzydki
young
młody
beard
broda
glasses
okulary
moustache
wąsy
weight
waga (ciężar)
blonde hair
włosy blond
curly
kręcone
dark
ciemne
dyed
farbowane
light (color)
jasne
long
długie
short
krótkie
straight
proste
party, celebration
przyjęcie, uroczystość
baptism
chrzest
birthday
urodziny
Boxing Day
drugi dzień Bożego Narodzenia
Easter bunny
zajączek wielkanocny
wedding
ślub
congratulations
najlepsze życzenia
present
prezent
to celebrate
obchodzić, świętować