Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/296

Click to flip

296 Cards in this Set

 • Front
 • Back
saç
hair
kapa
head
kaş
eyebrow
göz
eye
burun
nose
dudak
lips
boyun
neck
kol
arm
dirsek
elbow
bitek
wrist
el
hand
dizler
knees
bilekler
ankles
ayak
foot
ayak parmakları
toes
göbek
stomach
göğüsler
chest
omuzlar
shoulders
çene
chin
yanak
cheek
kulak
ear
alın
forehead
akcığer
lungs
boğaz
throat
kibir
arrogance
konuşkan
talkative
acımasız
cruel
davranış
behavior
karakter
character
iyi
good
inatçı
obstinate
korkunç
terrifying
çekicilik
charm
dürüstlük
honesty
kıskançlık
jealousy
komik
funny
sıkıcı
boring
anlayış
understanding
nafilelik
vanity
saf
naive
doğal
natural
özür
excuse
bahane
excuse
izin
permission
ruhsat
permission
meraklı
curious
iyimserli
optimistic
kötümserli
pessimistic
tembellik
laziness
küstah
insolence
neşe
joy
sevinç
joy
neşeli
cheerfulness
sessiz
quiet
kötü
bad
sabır
patience
kin
spite
garez
spite
itaat
obedience
duyarlı
sensitive
iyelik
possessive
itaatli
obedient
acımasızlık
cruelty
sevecenlik
kindness
beceriksiz
clumsy
içgüdü
instinct
ruhsal durum
mood
şaşkınlık
embarrassed
aklı başında
sensible
gurur
pride
cezalandırma
punishment
kızgın
angry
çekici
charming
üzüntü
sadness
sabırsızlık
impatience
saygılı
respectful
ciddi
serious
tembel
lazy
kirlilik
nastiness
terbiyesizlik
rudeness
delilik
madness
dostça
friendly
memnun
glad
hoşnut
glad
tedbir
caution
aktif
active
eğlenceli
amusing
neşeli
joyful
sevinçli
joyful
sabırlı
patient
hoş
nice
terbiyeli
decent
fakır
poor
kibirli
arrogant
alçak gönüllü
modest
arsiz
cheeky
yakışıklı
handsome
zengin
rich
sevimli
cute
acı
sour
ekşi
spicy
yakın
near
uzak
far
şişman
fat
zayıf
thin
uzun
tall
kısa
short
dolu
full
yaşlı
old
koyu
dark
açık
light
büyüleyici
fascinating
ilginç
interesting
ağız
mouth
sakal
beard
bacak
leg
adale
muscle
kalp
heart
ön
front
arka
back (ANAT)
cilt
skin
beyin
brain
mide
stomach
kuşak
belt
gömlek
shirt
etek
skirt
eldiven
glove
kundura
shoes
kısa çorap
socks
terlik
slippers
kösele
leather
yün
wool
zeki
intelligent
parlak
smart/bright
akıllı
clever
bilgili
knowledgeable
cahil
ignorant
akıl
wise
akılsız
foolish
dahi
genius
kaba
rude
zavallı
pitiful
yüksek
tall (building)
alçak
low
serin
cool (temperature)
çılgın
crazy
deli
crazy
hazır
ready
dehşetli
scary
güçlü
strong
zevk
pleasure
sinir bozucu
annoying
karanlık
dim
kanka
blood brother
kaldırım
pavement
küre
sphere
misafir
guest
sincap
squirrel
kuzey
north
doğu
east
güney
south
batı
west
çabuk
quickly
sarı
yellow
yüklem
the name of the verb after it takes a person ending
demin
earlier
henüz
yet
erken
early
dışarı
out
içeri
in
ileri
forward
ilkbahar
spring
yaz
summer
sonbahar
fall
kış
winter
hemen
instantly
oldukça
really
saniye
second
şapka
hat
bavul
suitcase
evrak çantası
briefcase
şans
chance
fil
elephant
şöhret
fame
ağırlık
weight
koruma
guard
yolculuk
journey
görev
mission
eşek
donkey
raf
shelf
bağlanma
conjuctıon
deve
camel
ilişkili
engage
çanta
bag
otobüs
bus
sayı
number
uçak
plane
göl
lake
gül
rose
yaprak
leaf
okumak
to read
yazmak
to write
dinlemek
to listen
oturmak
to sit
seyretmek
to watch
uyumak
to sleep
yemek
to eat
dinlenmek
to rest
yüzmek
to swim
koşmak
to run
konuşmak
to talk
oynamak
to play
öğrenmek
to learn
almak
to take
vermek
to give
satmak
to sell
kaybetmek
to lose
düşürmek
to drop
unutmak
to forget
olmak
to be
bulmak
to find
söylemek
to say
görmek
to see
çalışmak
to study
sormak
to ask
yapmak
to do
gelmek
to come
gitmek
to go
bilmek
to know
öpmek
to kiss
sevmek
to like
tutmak
to hold
uyumak
to sleep
dokunmak
to touch
korkmak
to be scared
ağlamak
to cry
ölmek
to die
osurmak
to fart
beklemek
to wait
geğirmek
to burp
dövmek
to beat
ısırmak
to bite
yürümek
to march
koşmak
to run
bakmak
to look
kalmak
to remain
çekmek
to pull
itmek
to push
gıdıklamak
to tickle
gıdıklanmak
to be ticklish
seyretmek
to watch
aramak
to look for
tanışmak
to get acquainted
yağmak
to rain
görüşmek
to meet
binmek
to mount
girmek
to enter
çıkmak
to leave
boyamak
to paint
istemek
to want
açmak
to open
kapamak
to close
kesmek
to cut
silmek
to wipe
geçmek
to pass
buluşmak
to meet/come together
öğretmek
to teach
hatırlamak
to remember
bitirmek
to finish
etmek
to do
sarılmak
to hug
içmek
to drink
getirmek
to bring
yaşamak
to live
oturmak
to reside
kazanmak
to win
düşünmek
to think
güvenmek
to trust
inanmak
to believe
vurmak
to hit
öldürmek
to kill
üşümek
to be cold
dondurmak
to freeze
katılmak
to partake
işitmek
to hear
başlamak
to begin
tamamlamak
to complete
oylamak
to vote
bükmek
to flex
düzeltmek
to correct
korkultmak
to scare
korkmak
to be scared
korumak
to protect
bırakmak
to leave
ödemek
to pay
satın almak
to buy