Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/54

Click to flip

54 Cards in this Set

 • Front
 • Back
piekarnia
baker's
księgarnia
bookshop
butik
boutique
sklep mięsny
butcher's
sklep należacy do tej samej sieci sklepów
chain store
drogeria, apteka
chemist's
sklep z odzieżą
clotes shop
delikatesy
delicatessen / deli
dom towarowy
department store
sklep z artykułami do wykonania prac, remontów w domu
DIY store
sklep z rybami
fishmonger's
sklep meblowy
furniture shop
warzywniak
greengrocer's
sklep spożywczy
grocer's
rynek, targ
market
sklep z gazetami
newsagent's
sklep monopolowy
off-licence
sklep obuwniczy
shoe shop
sklep z artukułami papierniczymi
stationer's
supermarket
supermarket
okazja
bargain
zwrócić coś
bring / take sth back
zepsute
broken
rozglądać się
browse
gotówka
cash
przymierzalnia
changing / fitting room
kasa w supermarkacie
checkout
klient
customer
obniżka
discount
10-procentowa obniżka
a 10% discount
wymienić coś na coś
exchange sth for sth
pasować, być w odpowiednim rozmiarze
fit
za darmo, bezpłatny
free
orzymać zwrot pieniędzy
get money back / get a refund
iść na zakupy
go shopping
mieć coś w sklepie, na stanie
have sth in stock
szukać czegoś
look for sth
pasować (do czegoś)
match
brakować
miss
brakuje instrukcji
the instructions are missing
wyprzedane
out of stock
płacić gotówką / kartą kredytową
pay cash / by credit card
po obniżonej cenie
reduced
wyprzedaż
sale
sprzedawca
shop assistant
rozmiar
size
odpowiedni rozmiar
the right size
noszę rozmiar 12
I'm a size 12
oferta specjalna
special offer
być do twarzy, odpowiadać
suit
wózek na zakupy
supermarket trolley
zbyt małe / ciasne / luźne
too small / tight / loose
przymierzyć coś
try sth on
działać
work