Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
zakwaterowanie
accommodation
pokoje gościnne (ze śniadaniem)
B&B (bed and breakfast)
zarezerwować pokój
book / reserve a room
pokojówka
chambermaid
zameldować się w / wymeldować się z hotelu
check in / check out
(o pokoju) połączony (np z łazienką)
en suite
pełne / niepełne wyżywienie
full / half board
całkowicie zajęty / zarezerwowany
fully booked / booked up
pensjonat
guest house
śniadanie wliczone w cenę pokoju
including breakfast
rozrywka na żywo
live entertaiment
salon, hol
lounge
zrobić rezerwację
make a reservation
recepcja
reception
recepcjonista
receptionist
pokój jedno- / dwuosobowy
single / double room
mieszkać w hotelu
stay at / in a hotel
apartament hotelowy
suite
hotel trzygwiazdkowy
three-star hotel
pokój dwuosobowy (z dwoma łóżkami)
twin-bedded room
wolny pokój
vacancy
schronisko młodzieżowe
youth hostel