Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/75

Click to flip

75 Cards in this Set

 • Front
 • Back
pracownik naukowy
academic
księgowy
accountant
aktor / aktorka
actor / actress
artysta
artist
opiekunka do dzieci (stała praca)
au pair
opiekunka do dzieci (praca dorywcza)
babysitter
fryzjer męski
barber
adwokat
barrister / attorney
kosmetyczka
beautician
kierowca autobusu
bus driver
kierowca ciężarówki
lorry driver
biznes-men/biznes-woman
businessman / businesswoman
mechanik samochodowy
car mechanic
stolarz
carpenter
kasjer
cashier
programista komputerowy
computer programmer
dyrygent
conductor
konsultant
consultant (in business / financial world)
kucharz
cook, chef
dentysta
dentist
reżyser (filmowy)
(film) director
lekarz
doctor
krawiec
dress maker / tailor
instruktor nauki jazdy
driving instructor
ekonomista
economist
elektryk
electrician
inżynier
engineer
agent nieruchomości
estate agent
pracownik na kierowniczym stanowisku
executive
pracownik fabryczny
factory worker
rolnik
farmer
strażak
firefighter
steward
flight attendant
fryzjer damski
hairdresser
gospodyni domowa
housewife / househusband
dekorator wnętrz
interior decorator
tłumacz (przekładający na żywo)
interpreter
dziennikarz
journalist
prawnik
lawyer
wykładowca
lecturer
bibliotekarz
librarian
kierownik
manager
górnik
miner
muzyk
musician
pielęgniarka
nurse
malarz (portretowy)
(portrait) painter
emeryt
pensioner
aptekarz
chemist
fotograf
photographer
pilot
pilot
hydraulik
plumber
policjant
police officer
polityk
politican
listonosz/ka
postman / postwoman
psycholog
psychologist
recepcjonistka
receptionist
pracownik służb oczyszczania miasta
road sweeper
przedstawiciel handlowy
sales rep (representative)
naukowiec
scientist
rzeźbiarz
sculptor
sekretarz
secretary
pracownik ochrony
security guard
sprzedawca w sklepie
shop assistant
właściciel sklepu
shopkeeper
pracownik społeczny
social worker
pracownik społeczny
social worker
notariusz, adwokat
solicitor
makler giełdowy
stockbroker
chirurg
surgeon
nauczyciel
teacher
kontroler biletów
ticket inspector
tłumacz
translator
agent biura podróży
travel agent
prezenter TV
TV presenter
weterynarz
vet