Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/74

Click to flip

74 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1.leikkiä (leikin, leikki, leikkinyt)
Lapsi leikkii pihalla
2.pelata (pelaan, pelin, pelannut)+ PTV
Miehet pelaavat jalkapalloa
Lapset pelaavat korttia
jugar
aihe (aihetta, aiheen, aiheita)
tema, tópico
aikuinen
adulto
eriomainen
excelente
hammas (hampaan, hammasta, hampaita)
diente
harrastus (harrastusta harrastuksen, harrastuksia)
interés, hobby
juttu (juttua, jutun, juttuja)
historia, anecdota
kaatua (kaadun, kaatui, kaatunut)
1.caer
2- morir en la guerra
kakku (kakun, kakkua, kakkuja)
torta
lahja (lahjaa, lahjan, lahjoja)
regalo, presente
leipoa, (leivon, leipoi, leiponut)
hacer pan
leivottu (leivottua, leivotun, leivottuja)
horneado
lisää
algo más, un poco más
luonnollinen (sen, sta, sia)
luonnollisesti
natural
naturalmente
minun mielestäni = minusta
en mi opinion.. para mí...
mustikka (mustikkaa, mustikan, mustikoita)
arandano (blue berry)
mansikka (mansikkaa, mansikan, mansikoita)
frutilla
ongelma (ongelman, ongelmaa, ongelmia)
problema
piha (pihaa, pihan, pihoja)
patio
piirakka (piirakkaa, piirakan, piirakoita)
pastel
pulla (pullaa, pullan, pullia)
pan enrollado
tarjota (tarjoan, tarjosin, tarjonnut)
ofrecer, servir
tervehtiä (tervehdin, tervehti, tervehtinyt)
saludar, acoger, recibir
tuntua (tunnun, tunti, tuntunut)
sentir
tutustua (tutustun, tutustui, tutustunut) + johonkin henkilöön tai asiaan)
familiriazarse con, conocer..
unohtaa (unohdan, unohti, unohtanut)
olvidarse
aatto (aaton, aattoa, aattoja)
víspera
entinen (entisen, entistä, entisiä)
ex-
juhannus (juhannuksen, juhannusta, juhannuksia)
midsummer
kinkku (kinkkua, kinkun, kinkkuja)
jamón
kokko (kokkoa, kokon, kokkoja)
fogata
kummallinen (kummallisen, kummallista, kummallisia)
extraño, raro
kynttilä (kynttilää, kynttilän, kynttilöitä)
vela
muoto (muotoa, muodon, muotoja)
forma
näytellä (näyttelen, näytteli, näytellyt)
actuar
puukko (puukkoa, puukon, puukkoja)
cuchillo (no veitsi)
puuro (puuroa, puuron, puuroja)
avena, copos
pääsiäinen (pääsiäisen, pääsiäistä, pääsiäisiä)
Pascuas
tuottaa (tuotan, tuotti, tuottanut)
causar, producir
vappu (vappua, vapun, vappuja)
= vapunpäivä
1 de Mayo
1.leikki (leikkiä, leikin, leikkejä)
2.peli (peliä, pelin, pelejä)
juego
Montako teitä on?
Meitä on neljä
¿Cuántos son?
Somos cuatro
- Kuinka Timo piirtää?
Hän piirtää paremmin kuin me muut
Tänään tuulee kylmemmin
- Millainen tuo kuva on?
Se on parempi kuin tämä
Tänään on kylmempi kuin eilen.
- ¿Cómo pinta Timo?
Pinta mejor que todos nosotros
- ¿Cómo está ésta foto?
Es mejor que esta
Pl steams of toinen (toise-, toisi(i), toiste) + mme / nsa / nne
NOM toiset: toisemme, toisenne, toisensa
GEN toisten: toistemme, toistenne, toistensa
PTV toisia: toisiamme, toisianne, toisiansa /toisiaan
ILL toisiin: toisiimme, toisiinne, toisiinsa
ALL toisille: toisillemme, toisillenne, toisillensa/
ADE toisilla: toisillamme, toisillanne, toisillansa/ toisillaan
INE toisissa: toisissamme, toisissanne, toisissansa/ toisissaan
ELA toisista: toisistamme, toisistanne, toisistansa/ toisistaan
ABL toisilta: toisiltamme, toisiltanne, toisiltansa/ toisiltaan
each other
kaksonen (kasosen, kaksosta, kaksosia)
mellizo
väsyä (väsyn, väsyi, väsynyt)+ ILL
Te väsytte häneen
cansarse de
tuntea (tunnen, tunsi, tutenut) + AKK
Tunnen hänet
conocer, sentir
Lo conozco
käärme (käärmettä, käärmeen, käärmeitä)
víbora
seurata (seuraan, seurasi, seurannut)
acompañar, seguir
vierailu (vierailun, vierailua, vierailuja)
visita (hecho, no personas)
pariton luku
número impar
emäntä (emäntää, emännän, emäntiä)
anfitrión
iltapala (iltapalaa, iltapalan, iltapaloja)
"merienda"
kiittää (kiitän, kiitti, kiittänyt)
agradecer
paraati (paraatia, paraatin, paraateja)
manifestación, desfile
ilo (iloa, ilon, iloja)
alegría
katto (kattoa, katon, kattoja)
techo
valmistelu (valmistelua, valmistelun, valmisteluja)
previa, preparativo
rannikko (rannikkoa, rannikon, rannikkoja)
costa
värikäs (värikästä, värikkään, värikkäitä)
colorido
mämmi (mämmiä, mämmin, mämmejä)
plato finés de pascuas
merkitys (merkitystä, merkityksen, merkityksiä)
sentido, significado
marssia (marssin, marssi, marssinut)
marchar
ylioppilas (ylioppilasta, ylioppilaan, ylioppilaita)
ESTUDIANTE PRE-UNIVERSITARIO
sima (simaa, siman, simoja)
trago de limón y azucar sin alochol
polttaa (poltan, poltti, polttanut)
quemar, encendar, fumar
vaikeus (vaikeutta, vaikeuden, vaikeuksia)
dificultad
- tulkki (tulkkia, tulkin, tulkkeja)
- tulkita (tulkitsen, tulkitsi, tulkinnut)
- interprete
- interpretar
ikä (ikää, iän, ikiä)
edad
marja (marjaa, marjan, marjoja)
berry
timantti (timanttia, timantin, timantteja)
diamante
kouluttaa (koulutan, koulutti, kouluttanut)
educar
poro (poroa, poron, poroja)
reno
suhde (suhdetta, suhteen, suhteita)
ihmissuhteet
relación
relaciones humanas