Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aikaisemmin / myöhemmin
más temprano / más tarde
ensiilta (iltaa, illan, iloja)
estreno (premiere)
hullu (hullua, hullun, hulluja)
loco
ihailla (ihailen, ihaili, ihaillut)+ ptv (henkilöä tai asiaa)
admirar a alguien o algo
ilmoitus (ilmoitusta, ilmoituksen, ilmoituksia)
anuncio, propaganda
olla kiinnostunut jostakin (elatiivi)
estar interesado en algo
laulu (laulua, laulun, lauluja)
canción
loppuunmyyty (myytyä, myydyn, myytyjä)
agotado (sold out)
mielellään
mielellä/ni-si-än-mme-nne-än
-Minä matkustan mielelläni = Minusta on hauska matkustaa
- Minä ole mieluummin kotona
con placer, con gusto
-Viajo con placer (para mí)
- Yo prefiero estar en casa
näytelmä (näytelmää, näytelmän, näytelmiä)
obra de teatro
näyttämö (näyttämöä, näyttämön, näyttämöitä)
escenario
pelätä (pelkään, pelkäsi, pelännyt) (+ ptv) henkilöä tai asiaa
tener miedo de alguien o algo
riippua (riipun, riippui, riippunut) + elatiivi (asiasta)
colgar, depender de
suosittu (suosittua, suositun, suosittuja)
aceptado, popular
syy (syytä, syytän, syitä)
razón, causa, culpa
tutkia (tutkin, tutki, tutkinut)
estudiar, investigar
unelma (unelmaa, unelman, unelmia)
sueño (dream)
viiva (viivaa, viiva, viivoja)
línea
arki (arkea, arjen, arkia)= arkipäivä
día laborable
pyhä (pyhää, pyhän, pyhiä)
pyhäpäivä
sagrado
feriado, domingo
sunnuntaisin
arkisin
pyhäsin
iltaisin
öisin
keväisin
etc.
los domingos
los días hábiles
los feriados
las tardes
las noches
las primaveras

Buenos Airesissa on aina hauska ohjelma, varsinkin lauantaisin
kaukana
kaukaa
kauas
lejos
desde lejos
hacia lejos
väkivalta (valtaa, vallan, valtoja)
violencia
makea (makea(t)a, makean, makeita)
dulce
lihottaa (lihotan, lihotti, lihottanut)
engordar
kahvileipä
masitas
tiedemies
científico
älykäs (älykkään, älykästä, älykkäitä)
inteligente, brillante
mukana
minulla ei ole rahaa mukanani
con
no tengo plata conmigo
olla humalassa
estar borracho
liikennevalo (liikennevaloa, liikennevalon, liikennevaloja)
semáforo
- Kumpi aika soppi sinulle?
Kumpi vain
- Mihin haluaisit lähteä illalla?
Mihin vain
etc.
- ¿Qué horario te queda mejor?
Cualquiera
-¿ A dónde quisieras ir a la noche?
A cualquier lado
lapsenvahti (vahtia, vahdin, vahteja)
babysitter
viettää (vietän, vietti, viettänyt)
- Miten vietätte vapaa-aikanne?
festejar, celebrar, pasar el tiempo
- ¿Cómo pasan su tiempo libre?
toiminta (toimintaa, toiminnan, toimintoja)
acción ,actividad
kori (korin, koria, koreja)
canasta
kunto (kuntoa, kunnon, kuntoja)
estado, condición física
järjestää (järjestän, järjesti, järjestänyt)
organizar
piirustus (piirustuksen, piirustusta, piirustuksia)
=
piirtää (piirrän, piirsi, piirtänyt)
dibujar
esiintyä (esiinnyn, esiintyi, esiintynyt)
presentar
runo (runoa, runon, runoja)
poema
luku (luvun, lukua, lukuja)
40-luku
1800-luku
los ´40
siglo XIX
muuten
de otro modo, si no (otherwise)
välittää (välitän, välitti, välittänyt)
1- prestar atención, importar
2- transmitir
dekkari (dekkarin, dekkaria, dekkareja)
novela policial
eniten
- Pidän tästä eniten
most
I like this best
sekä... että
tanto... como..., ambos
tentti (tentin, tenttiä, tenttejä)
examen