Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/64

Click to flip

64 Cards in this Set

 • Front
 • Back
alue (aluetta, alueen, alueita)
área
asukas (asukasta, asukkaan, asukkaita)
habitante
aukio (aukiota, aukion, aukioita)
lugar abierto, parque
eduskunta (eduskuntaa, eduskunnan, eduskuntia)
parlamento
etelä (etelää, etelän)
sur
itä (itää, idän)
este
jatkaa (jatkan, katkoi)
continuar
kansa (kansaa, kansan, kansoja)
nación
kilpailu (kilpailua, kilpailun, kilpailuja)
competencia
kulkea (kuljen, kulki, kulkenut)
ir, transportarse, viajar
linna (linnaa, linnan, linnoja)
castillo
länsi (länttä, lännen)
oeste
nykyisin
ahora
näköala (näköalaa, näköalan, näköaloja)
vista, panorama
osa (osaa, osan, osia)
parte
puisto (puistoa, puiston, puistoja)
parque
rakennus (rakennusta, rakennuksen, rakennuksia)
edificio
rautatie (rautatietä, rautatien, rautateitä)
vía (del tren)
saaste (saastetta, saasteen, saasteita)
polución
satama (satamaa, sataman, satamia)
puerto
sijaita (sijaitsen, sijaitsi, sijainnut)
estar situado
suurlähetystö (suurlähetystöä, suurlähetystön, suurlähetystöjä)
embajada
teollisuus (teollisuutta, teollisuuden, teollisuuksia)
industria
torni (tornia, tornin, torneja)
torre
tulli (tullia, tullin, tulleja)
aduana
tunnettu (tunnettua, tunnetun, tunnettuja)
conocido
tuomiokirkko
catedral
urheilu (urheilua, urheilun, urheiluja)
deporte
usea (useata, usean, useita)
muchos (many)
vilkas (vilkasta, vilkkaan, vilkkaita)
activo, animado
ympäristö (ympäristöä, ympäristön, ympäristöjä)
alrededores
porras (porrasta, portaan, portaita)
escalera
ptv + kohti
itää kohti
hacia
hacia el este
ptv + vastapäätä
taloa vastapäätä
en frente de,
saari (saarta, saaren, saaria)
isla
miellyttävä (miellyttävää, miellyttävän, miellyttäviä)
agradable
pohjoinen
norte
Kemi on Oulusta pohjoiseen
Oulun pohjoispuolella
Kemi está al norte de Oulu
Pohjois-Suomessa
En el norte de Finlandia
ptv + varten
Mitä varten (= miksi) teit sen?
por (motivo)
¿Por qué hiciste eso?
ptv + vastaan
contra
ilman + ptv
En voi elää ilman sinua
No puedo vivir sin ti
paitsi + ptv
excepto
ennen + ptv
Tulkaa kotiin ennen kuutta
antes
Vengan a casa antes de las seis
pitkin + ptv
a lo largo de, a través de
vailla + ptv
sin
patsas (patsasta, patsaan, patsaita)
estatua
kohtaan
olla ystävällinen jkta (ptv) kohtaan
sina olit ystävällinen minua kohtaan
hacia, (to)
ser amable con alguien
niemi (niemeä, niemen, niemiä)
cabo
lahti (lahtea, lahden, lahtia)
bahía
vuori (vuoria, vuoren, vuoreja)
montaña, cerro
penkki (penkkiä, penkin, penkkejä)
banco (bench)
alhaalla
alhaalta
alas
abajo, desde abajo, hacia abajo
ylhäällä
ylhäältä
ylös
arriba
desde arriba
hacia arriba
sairaala (sairaalaa, sairaalan, sairaaloja)
hospital
huvipuisto (puistoa, puiston, puistoja)
parque de diversiones
päästä (pääsen, pääsi, päässyt) + ill/all
Kanavalaivoilla pääsee Leningradiin saakka
get somewhere
leirintä (leirintää, leirinnän)
camping
vene (venettä, veneen, veneitä)
bote
kanava (kanavaa, kanavan, kanavoita)
canal
linnoitus (linnoitusta, linnoituksen, linnoituksia)
fuerte, fortaleza
uskoa (uskon, uskoi, uskonut)
creer
syötävä (syötävää, syötävän, syötäviä)
comida, comestible
saastuttaa (saastutan, saastutti, saastuttanut)
contaminar