Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hella (hellan, hellaa, helloja)
cocina (aparato)
huoneisto (huoneiston, huoneistoa, huoneistoja)
yksiö (yksiön, yksiötä, yksiöitä)
kaksio (kaksion, kaksiota, kaksioita)
departamento
un ambiente
2 ambientes
maata (makaan, makasi)
yacer, dormir
huonekalu (kalun, kalua, kaluja)
mueble
jääkaappi (kaapin, kaappia, kaappeja)
heladera
korkea (korkeat, korkean, korkeita)
alto
kylpyhuone
kylpeä (kylven, kylpi)

vessa (vessaa, vessan, vessoja)
baño
bañarse

pipi room
käyttää (käytän, käytti)
usar
makuuhuone
dormitorio
nojatuoli
sillón
olohuone
living
pakastin (pakasta, pakastimen, pakastimia)
freezer
parveke (parveketta, parvekkeen, parvekkeita)
balcón
suihku (suihkua, suihkun, suihkuja)
ducha
sähkö (sähköä, sähkön, sähköjä)
electricidad
vuokrata (vuokraan, vuokrasi)
alquilar
yrittää (yritän, yritti)
intentar
neliömetri
metro cuadrado
Mihin sinä käytät rahaa?
Käytän kirjoihin
En qué usas la plata?
En libros
tila (tilaa, tilan, tiloja)
espacio (room)
vuode (vuodetta, vuoteen, vuoteita)
=
sänky (sänkyä, sängyn, sänkyjä)
cama
varma (varmaa, varman, varmoja)
seguro, cierto
keittää (keitän, keitti)
cocinar
vastakohta (vastakohtaa, vastakohdan vastakohtia)
contratrio, antítesis
valo (valoa, valon, valoja)
luz
valoisa (valoisaa, valoisan, valoisia) /
pimeä (pimeää, pimeän, pimeitä)
luminoso / oscuro