Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
farkut (farkkuja)
jeans
hattu (hattua, hatun, hattuja)
sombrero
housut (housuja)
pantalones
kahvio (kahviota, kahvion, kahvioita)
kahvila (kahvilaa, kahvilan, kahviloja)
cafetería
koko (kokoa, koon, kokoja)
cfr koko (ideclinable) entero, todo,
talle
paita (paitaa, paidan, paitoja)
t-paita
camisa
remera
puuvilla (puuvillaa, puuvillan)
algodón
riittää (riitän, riitti)
ser sufciente, alcanzar
silittää (silitän, silitti)
planchar
solmio (solmia, solmion, solmioita)
corbata
sopiva (sopivaa, sopivan, sopivia)
adecuado, justo, conveniente
vaihdella (vaihtelen, vaihteli)
cambiar, alternar
valita (valitsen, valitsi)
elegir
villapaita
sweater (hombre)
väsynyt (väsynyttä, väsyneen, väsyneitä )
cansado
aine (ainetta, aineen, aineita)
materia, sustancia, material
päättää (päätän, päätti) /
aloittaa (aloitan, aloitti)
terminar / empezar
muoti (muodin, muotia, muoteja)
estilo, moda
vapaa-aika (ajan, aikaa)
tiempo libre
valmistus (valmistuksen, valmistusta, valmistuksia)
preparación
hoito (hoidon, hoitoa, hoitoja)
cuidado, atención
tärkeä (tärkeän, tärkeää, tärkeitä)
importante