Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/38

Click to flip

38 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hame (hametta, hameen, hameita)
pollera
hintainen (hintaista, hintaisen, hintaisia)
precio
kirkas, (kirkastan kirkkaan, kirkkaita)
brillante, luminoso
koettaa (koetun, koetti) + ptv
probar, probarse
laiha, (laihan, laihaa, laihoja)
delgado
lihava, (lihavan, lihavaa, lihavia)
gordo
malli (mallia, mallin, malleja)
modelo, estilo
näköinen
looking like
ollenkann
not at all
osasto, (osastoa, osaston, osastoja)
sección, depto.
puku (pukua, puvun, pukuja)
vestido / traje
pusero (puseroa, puseron, puseroja)
blusa
sovitushuone
probador
vaalea (vaalea(t)a, vaalean, vaaleita)
rubia
1. vaate (vaatetta, vaatteen, vaatteita)
2. vaatetus (vaatetta, vaatetuksen)
1. prenda, pl.ropa
2. prenda
villapusero
sweater (mujer)
villatakki (villatakkia, villatakin, villatakkeja)
saco de lana
taivas (taivasta, taivaan, taivaita)
cielo
kenkä (kenkää, kengän, kenkiä)
zapato
nappi (nappia, napin, nappeja)
botón
lakki (lakkia, lakin, lakkeja)
gorra
kaulaliina (kaulaliinaa, kaulaliinan, kaulaliinoja)
pañuelo, bufanda
leninki (leninkiä, leninkin, leninkejä)
vestido
sukka (sukkaa, sukan, sukkia)
media(s)
saapas (saapasta, saappaan, saappaita)
botas
pukeutua (pukeudun, pukeutui)
vestirse
uimapuku (pukua, puvun, pukuja)
traje de baño
ensi / viime
próximo / pasado, último
eri, erilainen / sama, samanlainen
diferente / mismo, igual
hyvä / paha, huono
bueno / malo
köyhä / rikas
pobre / rico
laiha / lihava
flaco / gordo
varattu / vapaa
reservado / libre
lyhyt / pitkä
corto / largo
mahdollinen / mahdoton
posible / imposible
pieni / suuri, iso
pequeño / grande
tumma (tumman, tummaa, tummia)
oscuro
hidas / nopea
despacio / rápido