Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hakea (haen, haki)
buscar
hiljaa
quiet(ly), slowly
hymyillä (hymyilen, hymyili)
sonreir
juosta (juoksen, juoksi)
correr
kantaa (kannan, kantoi)
cargar (carry)
kumpi? (kumpaa?, kumman?, kumpia?)
Which (out of two?)
valmis (valmista, valmiin, valmiita)
listo, completo
lämpötila (lämpötilaa, lämpötilan )
temperatura
aikana
durante
alla
abajo
alapuolella
bajo de..
edessä
en frente de
jälkeen
después de
kanssa
con
kautta
a través
keskellä
en el medio
luona
en lo de; cerca de
lähellä
cerca
ohi(tse)
por..
poikki
a través de
päällä
sobre
takana
detrás de, atrás
sisällä / sisässä / sisäpuolella
adentro del
ulkopuolella
afuera
vieressä
al lado
välillä / välissä
entre
yli(tse)
por encima de
yläpuolella
arriba de
ympärillä
alrededor
kaatua (kaadun, kaatui)
caer, morir en la guerra
suru (surun, surua, suruja)
tristeza, pena
parantaa (parannan, paransi)
mejorarse, curar
villi (villin, villiä, villejä)
salvaje
hieno (hienon, hienoa, hienoja)
legante, fino