Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
vihata (vihaan, vihasin) + ptv
odiar
sukulainen
familiar, pariente
vielä,jo,enää
- elääkö isoisänne vielä?
-Ei, hän ei elä enää
- Onko Matti jo kotona?
- Ei ole vielä
todavía, ya, anymore
eräs (erästä, erään, eräitä)
a certain, one
rakas (rakasta, rakkaan, rakkaita)
querido (dear)
selittää (selitän, selittää / selitin, selitti)
explicar
edessä (edestä, eteen)
enfrente
desde el frente
hacia el frente
takana (takaa, taa(kse))
atrás
desde atrás
hacia atrás
elää (elän, elin)
vivir
elämä (elämää, elämän, elämiä)
vida
keskellä (keskeltä, keskelle)
en el medio
desde el medio
hacia el medio
kuolla (kuolen, kuoli)
morir
- olen naimisissa jonkun kanssa - mennä naimisiin jonkun kanssa
estar casada con alguien
casarse con alguien
serkku (serkkua, serkun, serkkuja)
primo/a
setä (setää, sedän, setiä)
tío paterno
eno (enoa, enon, enoja)
tío materno
sisar (sisarta, sisaren, sisaria)/ sisko (siskoa, siskon, siskoja)(colloq)
hermana
syntyä (synnyn, syntyy / synnyin, syntyi)
nacer
syntymä (syntymää, syntymän, syntymiä)
nacimiento
veli (veljeä, veljen, veljiä)
hermano
tytär (tytärtä, tyttären, tyttäriä)
hija
väärä (väärää väärän vääriä)
equivocado, falso
Milloin/Minä vuonna/ han on syntynyt?
¿Cuando nació él? ¿En que año?
Mikä sukulainen Matti on MikkaLLE?
¿Qué parentezco tiene Matti con Peka?
alla (alta, alle)
bajo, debajo
desde abajo
hacia abajo
lähellä (läheltä, lähelle)
cerca
desde cerca
hacia cerca
päällä (päältä, päälle)
sobre (tocando aquello sobre lo que)
desde sobre
hacia sobre
sisällä (sisältä, sisälle)
adentro
desde adentro
hacia adentro
ympärillä (ympäriltä, ympärille)
alrededor
desde alrededor
hacial alrededor
luona (luota, luo(kse))
cerca de, alado de (en lo de)
desde alado de
hacial alado de
välissä (välistä, väliin)
en el medio de
dede el medio
hacia el medio